Maritime fag

Programområdekode: TPMAR2----

Hovedinnhold

Læreplaner på Vg2

Felles programfag

Programområde for maritime fag - Læreplan i felles programfag Vg2

Fellesfag

Læreplan i engelsk Læreplan i kroppsøving Læreplan i norsk Læreplan i samfunnsfag

Øvrige

Prosjekt til fordypning

Årstimer

 • Årstimer (ordinær):
 • 982 timer
 • Årstimer (samisk):
 • 988 timer
 • Årstimer (døve/tunghørte):
 • 982 timer
 • Årstimer (med studiespes. Vg1):
 • 982 timer

Merknader

Maritime fag på Vg2 kan også tas som kryssløp fra:

Programområdets navn på ulike språk

 • Bokmål
 • Maritime fag
 • Nynorsk
 • Maritime fag
 • Nordsamisk
 • Maritiibma fágat
 • Engelsk
 • Maritime Subjects