Til hovedinnhold

Hovednavigasjon og hjelpeverktøy

Studiespesialisering

Studiekompetanse

<p>Les&nbsp;<a title="Kapittel 4 - spesielle opptakskrav" href="http://www.lovdata.no/for/sf/kd/td-20070131-0173-004.html">forskrift om opptak til universiteter og høyskoler</a>&nbsp;for å finne ut hva som skal til for å få spesiell studiekompetanse.</p>

For å se overgangsordninger, last ned tilbudsstrukturen som pdf.

(S)

Opplæring i skole

(B)

Opplæring i bedrift

Utdanningsprogramkode : ST