Design og håndverk

Utdanningsprogramkode: DH

Hovedinnhold

(S)

Opplæring i skole

(B)

Opplæring i bedrift

  • 1. år
  • 2. år
  • 3. år
  • 4. år
  • 5. år
  • Yrkesbetegnelse
Generell studiekompetanse

Det er mulig å ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse etter Vg2 i alle yrkesfaglige utdanningsprogram. Naturbruk og Medier og kommunikasjon har i tillegg egne studieforberedende løp som kan tas etter Vg2.

Særløp (2. til 4. år)

Særløp avviker fra hovedmodellen ved at det kun er ett års opplæring i skole. Lærekontrakt tegnes etter Vg1.

Kryssløp for design og håndverk

Disse programområdene kan tas som kryssløp etter Vg1 fra design og håndverk.