Til hovedinnhold

Hovednavigasjon og hjelpeverktøy

Design og håndverk

For å se overgangsordninger og kryssløp, last ned tilbudsstrukturen som pdf eller se vilbli.no

(S)

Opplæring i skole

(B)

Opplæring i bedrift

Utdanningsprogramkode : DH
  • 1. år
  • 2. år
  • 3. år
  • 4. år
  • 5. år
  • Yrkesbetegnelse
Særløp (2. til 4. år)

<p>Særløp avviker&nbsp;fra hovedmodellen ved at det kun er ett års opplæring i skole. Lærekontrakt&nbsp;tegnes etter Vg1.</p>

Særløp (2. til 4. år)

<p>Særløp avviker&nbsp;fra hovedmodellen ved at det kun er ett års opplæring i skole. Lærekontrakt&nbsp;tegnes etter Vg1.</p>

Særløp (2. til 4. år)

<p>Særløp avviker&nbsp;fra hovedmodellen ved at det kun er ett års opplæring i skole. Lærekontrakt&nbsp;tegnes etter Vg1.</p>

Særløp (2. til 4. år)

<p>Særløp avviker&nbsp;fra hovedmodellen ved at det kun er ett års opplæring i skole. Lærekontrakt&nbsp;tegnes etter Vg1.</p>

Særløp (2. til 4. år)

<p>Særløp avviker&nbsp;fra hovedmodellen ved at det kun er ett års opplæring i skole. Lærekontrakt&nbsp;tegnes etter Vg1.</p>

Særløp (2. til 4. år)

<p>Særløp avviker&nbsp;fra hovedmodellen ved at det kun er ett års opplæring i skole. Lærekontrakt&nbsp;tegnes etter Vg1.</p>

Særløp (2. til 4. år)

<p>Særløp avviker&nbsp;fra hovedmodellen ved at det kun er ett års opplæring i skole. Lærekontrakt&nbsp;tegnes etter Vg1.</p>

Særløp (2. til 4. år)

<p>Særløp avviker&nbsp;fra hovedmodellen ved at det kun er ett års opplæring i skole. Lærekontrakt&nbsp;tegnes etter Vg1.</p>

Særløp (2. til 4. år)

<p>Særløp avviker&nbsp;fra hovedmodellen ved at det kun er ett års opplæring i skole. Lærekontrakt&nbsp;tegnes etter Vg1.</p>

Særløp (2. til 4. år)

<p>Særløp avviker&nbsp;fra hovedmodellen ved at det kun er ett års opplæring i skole. Lærekontrakt&nbsp;tegnes etter Vg1.</p>

Særløp (2. til 4. år)

<p>Særløp avviker&nbsp;fra hovedmodellen ved at det kun er ett års opplæring i skole. Lærekontrakt&nbsp;tegnes etter Vg1.</p>

Særløp (2. til 4. år)

<p>Særløp avviker&nbsp;fra hovedmodellen ved at det kun er ett års opplæring i skole. Lærekontrakt&nbsp;tegnes etter Vg1.</p>

Særløp (2. til 4. år)

<p>Særløp avviker&nbsp;fra hovedmodellen ved at det kun er ett års opplæring i skole. Lærekontrakt&nbsp;tegnes etter Vg1.</p>