Eksamen videregående

Hovedinnhold

Organisering og gjennomføring av sentralt gitt skriftlig eksamen. Eksamensordningene for fagene finner du i læreplanene.

Lokalt gitt skriftlig eksamen er Fylkeskommunens ansvar.

Muntlig eksamen er et lokalt ansvar. Reglene for muntlig eksamen.

 

Velg steg for eksamen

Før eksamen

 • Det er ikke meningen at oppgavene skal være hemmelige for elevene. Vi anbefaler at elevene, i samarbeid med læreren, bruker oppgavene, eksamensveiledningen og eventuelle vurderte eksamensbesvarelser til å forberede seg til eksamen.

  Eksamensoppgaver

  Oppgavene er passordbeskyttet på grunn av opphavsrett. Skolene har fått tilsendt passord.

  Hvis skolene bruker oppgaver med opphavsrettslig materiale, må de bruke sin egen kopinoravtale.

  Eksamensveiledninger og vurderingsskjema

  Eksamensveiledningen gir informasjon om eksamen og hvordan denne vurderes.

  Eksamensbesvarelser med karakter

  Vi har for noen fag valgt ut eksamenstekster med ulike karakterer og gitt en begrunnelse for karakterene.

  Eksempeloppgaver

  Oppgavene er passordbeskyttet på grunn av opphavsrett. Skolene har fått tilsendt passord.

  Fasit

  Det finnes ikke fasiter til eksamensoppgavene. Bruk eksamensveiledningen. Noen fag har i tillegg sensorveiledninger.

  Sensorveiledninger, vurderingsskjemaer og forhåndssensur

  » her finner du oppgaver og veiledninger for grunnskolen

 • Lærere og elever får tilgang til forberedelsesdelene kl. 09.00 på forberedelsesdagen, dagen før eksamen. Hvis eksamen er på en mandag, blir forberedelsen lagt ut på fredag. Du finner forberedelsesdelene her i tabellen. Fag som ikke er i tabellen, har ikke forberedelsesdel.

  Rektor og skoleadministrator får tilgang til forberedelsesmateriellet i eksamenstjenesten kl. 09.00 dagen før.

  DagDatoFagkodeFag
  Onsdag 25. mai SAM3006 Markedsføring og ledelse 2
  Onsdag 25. mai SAM3016 Sosialkunnskap
  Onsdag 25. mai SAM3023 Rettslære 2
  Torsdag 26. mai NOR1253 Norsk tegnspråk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
  Torsdag 26. mai DRA2005 Teater i perspektiv 1
  Torsdag 26. mai MUS2005 Musikk i perspektiv 1
  Torsdag 26. mai MUS3001 Musikk fordypning 1
  Mandag 30. mai NOR1049 Norsk som andrespråk for språklige minoriteter
  Mandag 30. mai NOR1405 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge
  Mandag 30. mai NOR1410 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
  Mandag 30. mai NOR1039 Norsk for hørselshemmede
  Mandag 30. mai NOR1259 Norsk for hørselshemmede, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
  Onsdag 1. juni SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2
  Onsdag 1. juni SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3
  Onsdag 1. juni FIN1008 Finsk som andrespråk
  Onsdag 1. juni SAS1007 Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk
  Onsdag 1. juni SAS1057 Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
  Onsdag 1. juni SAS1015 Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk
  Onsdag 1. juni SAS1031 Samisk som andrespråk, samisk 3, nordsamisk
  Onsdag 1. juni SAS1081 Samisk som andrespråk, samisk 3, nordsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
  Onsdag 1. juni SAS1039 Samisk som andrespråk, samisk 3, sørsamisk
  Onsdag 1. juni SAS4005 Samisk som andrespråk, samisk 4, nordsamisk
  Onsdag 1. juni SAS4009 Samisk som andrespråk, samisk 4, nordsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
  Onsdag 1. juni SAS4015 Samisk som andrespråk, samisk 4, sørsamisk
  Onsdag 1. juni AMM3002 Anleggsmaskinmekanikerfaget
  Onsdag 1. juni AUT4002 Automatiseringsfaget
  Onsdag 1. juni BMF3002 Børsemakerfaget
  Onsdag 1. juni ELE3002 Elektrikerfaget
  Onsdag 1. juni EMO3002 Energimontørfaget
  Onsdag 1. juni EOP3002 Energioperatørfaget
  Onsdag 1. juni HEI3002 Heismontørfaget
  Onsdag 1. juni TEL3002 Telekommunikasjonsmontørfaget
  Onsdag 1. juni SAM3020 Politikk og menneskerettiheter
  Onsdag 1. juni SAM3029 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2
  Onsdag 1. juni SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2
  Torsdag 2. juni REA3009 Geofag 2
  Torsdag 2. juni REA3019 Teknologi og forskningslære 2
  Torsdag 2. juni SPR3020 Reiseliv og språk 2
  Torsdag 2. juni DAN2008 Dans i perspektiv 2
  Torsdag 2. juni DRA2007 Teater i perspektiv 2
  Torsdag 2. juni DRA2009 Drama og samfunn
  Torsdag 2. juni MUS2007 Musikk i perspektiv 2
  Torsdag 2. juni MUS3003 Musikk fordypning 2
 • Våren 2016

   Eksamensplanen våren 2016

   Eksamensplanen våren 2016

  Over er datoer for de eksamenene som Utdanningsdirektoratet har ansvar for å lage. Noen fag har eksamener som lages av fylkeskommunen. 

  Se datoer for lokale eksamener for våren 2016 

  Høsten 2016

   Eksamensplanen høsten 2016

   Eksamensplanen høsten 2016

  Datoer for lokale eksamener for høsten 2016

  Til kalender

  Kalender - eksamen og prøver

 • Privatister må selv melde seg opp til eksamen. Vi har samlet all informasjon for privatister på denne siden. 

  Gå til siden for privatister

  Økte eksamensgebyrer

  Fra 2016 har prisene for privatisteksamen økt. Her ser du hva det vil koste å ta privatisteksamen for nye fag og for forbedringsfag.

 • Nytt system for å administrere eksamen

  Vi har laget en ny tjeneste for å administrere eksamen. Her skal skolene melde på kandidater, oppnevne sensorer, behandle klager og gjøre andre oppgaver som før ble gjort i PAS. Selve gjennomføringen skjer fortsatt i Prøvegjennomføringssystemet (PGS).

  Tjenesten som benyttes under våreksamen er en minimumsversjon. Etterhvert vil vi aktivere flere funksjoner som brukes under og etter gjennomføring. Utviklingen fortsetter høsten 2016 på bakgrunn av erfaringene vi gjør underveis med å bruke tjenesten. På den måten blir det mulig å tilpasse tjenesten bedre til behovene.

  Annet nytt

  Hvorfor har vi åpnet for nettbaserte hjelpemidler til eksamen?

  Læreplan i norsk for elever i vgo med kort botid i Norge 

  Overgangsordning norsk som andrespråk (NOR1045/NOR1049)

 • Skoler og privatistkontor skal melde på kandidater til eksamen i ny eksamenstjeneste.

  Frist for å melde på kandidater er 1. mars for våreksamen og 1. oktober for høsteksamen. (Dette er fristen for skolene og privatistkontorene. Fristen for å melde seg opp som privatist er gjerne en måned før).

  Hjelp til påmeldingen

  Hvordan melder jeg på kandidater?

  Dersom du bruker et skoleadministrativt system, kan du bruke det til påmeldingen som før. Dersom du ikke får benyttet dette, tar du kontakt med den som er ansvarlig for brukerstøtte for ditt system.

  Du kan også melde på kandidater direkte ved å registrere dem i vår tjeneste.

  Hva gjør jeg hvis importen feiler?

  Du vil få en feilmelding som beskriver hva som gikk galt og om hele importen feilet eller bare noen kandidater. Du kan registrere de som feilet direkte i tjenesten eller gjøre hele importen på nytt.

  Hva gjør jeg hvis ikke kandidaten har fødselsnummer?

  Du kan også bruke d-nummer eller duf-nummer ved kandidatpåmelding. Hvis kandidaten ikke har dette, kan du generere fiktivt fødselsnummer i vår tjeneste.

  Utsending av eksamensoppgaver

  Alle skoler, uavhengig av om de gjennomfører eksamen IKT-basert eller på papir, vil få tilsendt papirutgaver i alle eksamenskodene de har påmeldt kandidater i. Skolen vil få ekstra oppgavesett regnet ut på bakgrunn av tallet på påmeldte kandidater.

  Påmeldinger etter fristen

  All påmelding og endring etter fristen skal skje tjenestevei via fylkesmannen. Dersom skolene melder på kandidater etter fristen, må skolen selv sørge for å laste ned oppgavene fra det nye eksamensadministrasjonssystemet.

  NB! Etter påmeldingsfristen er det ikke mulig å melde på elever i eksamenskoder der det ikke er noen påmeldte fra før. Det er fordi vi kun ferdigstiller oppgaver i eksamener som har påmeldte kandidater.

  Privatister

  Privatister og elever skal ha samme eksamen på samme dag og på samme tidspunkt.

  Fremmedspråk nivå I+II

  Privatister kan kun meldes opp til eksamen i fellesfag fremmedspråk nivå I+II når privatisten kan dokumentere tidligere standpunktkarakter i faget.

  Tilrettelagte oppgaver for blinde og svaksynte

  Skoler med kandidater som trenger eksamensoppgaver tilrettelagt for blinde og svaksynte, kan velge mellom følgende versjoner

  • punktskrift på papir for blinde elever (med unntak av matematikk)
  • elektronisk versjon tilrettelagt for leselist for blinde elever

  Gå til påmeldingsoversikten, finn det aktuelle faget og velg «Ekstra materiell». 

  Frist for bestilling er 1. mars for våreksamen og 1. oktober for høsteksamen.

  Overføring av kandidater

  Overføring av kandidater til andre skoler må kun gjøres i spesielle tilfeller og skal ordnes direkte mellom skolene.

  Eksamen i utlandet

  Det er mulig å ta eksamen i utlandet i helt spesielle tilfeller.

  Eksamen i utlandet - informasjon og søknadsskjema

  Spørsmål

  Spørsmål skal rettes tjenestevei via fylkeskommunen til fylkesmannen.

 • Rektor skal foreslå fagpersoner ansatt på sin egen skole som sensorer. Fylkesmannen oppnevner sensorer fra de som er foreslått.

  På grunn av at vi har fått ny eksamenstjeneste, må sensorer legges inn på nytt. De sensorene som lå inne i PAS blir ikke automatisk overført til nytt system.

  Frist for å foreslå fagpersoner er 1. mars for våreksamen og 1. oktober for høsteksamen.

  Når rektor foreslår en sensor, er det ikke mulig å legge til en adresse. Sensoren registrerer adressen selv når han eller hun blir oppnevnt.


   
 • Offentleggjering av trekk for eksamen våren 2016 er fredag 13. mai klokka 09.00.

  Kva for fag og kor mange fag som elevar kan komme opp i, er bestemt av eit eige rundskriv om trekkordning ved eksamen etter Kunnskapsløftet.

  Det er ulike reglar for dei enkelte utdanningsprogramma og for Vg1, Vg2 og Vg3.

  Fylkeskommunen har ansvar for sjølve trekkinga. Om hausten er det eksamenar for elevar med rett til ny, utsett eller særskild eksamen og for privatistar.

  Trekkordning ved eksamen

 • Noen elever trenger å få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin. Eksempler kan være lengre tid, hvilerom, få lest opp oppgaveteksten eller oppgaven på tegnspråk eller punktskrift. 

  Hvordan få tilrettelagt eksamen?

  • Eleven eller foreldrene må sende en søknad til rektor. 
  • Rektor avgjør om og hvordan forholdene skal bli lagt til rette.

  Elever kan få tilrettelagt eksamen selv om de ikke har vedtak om spesialundervisning. Rektor kan vurdere om det er behov for en uttalelse fra en sakkyndig instans. 

  Tilretteleggingen må ikke gå ut over hva som skal prøves 

  Tiltakene må være tilpasset den enkelte elev og ha som formål å kompensere for problemene eleven har. Tiltakene skal ikke føre til at eleven får fordeler framfor andre elever. Tilretteleggingen skal heller ikke være så omfattende at eleven ikke blir prøvd i kompetansemålene i læreplanene.

  Endre eksamensform fra skriftlig til muntlig

  Dersom det i kompetansemålene ikke er krav til skriftlige, muntlige eller praktiske ferdigheter som skal prøves i eksamensformen for faget, kan rektor endre eksamensform ved særskilt tilrettelegging av eksamen. 

  Særskilt tilrettelegging av sentralt gitt skriftlig eksamen i matematikk, kjemi, fysikk og biologi

 • Tekniske krav

  Følgende nettlesere støttes av prøvegjennomføringssystemet PGS:

  • Internet Explorer 10 og 11
  • Microsoft Edge Browser
  • Firefox 37 eller nyere
  • Chrome versjon 42 eller nyere

  Skjermoppløsningen skal være satt til minimum 1024x768 og 1280x1024 for eksamensansvarlige.

  Ikke bruk nettbrett til eksamen

  Våre systemer er ikke laget for nettbrett. Vi anbefaler derfor at dere gjennomfører eksamen på tradisjonelle stasjonære eller bærbare datamaskiner.

  Mulig problem ved nedlasting av filer

  I nettleseren Internet Explorer 11 kan det oppstå problemer når du skal laste ned en fil fra Internett.

  Test av nedlasting av filer til eksamen - Internet Explorer 11

  PGS-A og Internett

  PGS er nettbasert og krever derfor tilgang til Internett når kandidatene skal logge seg på PGS for å starte testen. Tilgang til Internett vil også være nødvendig når besvarelsene skal leveres.

  Ved innlevering av eksamensbesvarelser kan følgende filtyper benyttes: avi, bmp, c, css, doc, docm, docx, dot, dotm, dotx, emf, flv, ggb, gif, h, hlp, htm, html, jpe, jpeg, jpg, js, mdb, mdi, mht, mm, mov, movie, mp3, mp4, mpeg, mpp, odb, odp, ods, odt, ott, pdf, png, ppsm, ppsx, ppt, pptm, pptx, qt, rap, rm, rtf, stw, svg, swf, sxc, sxw, tex, tif, tiff, tii, txt, vsd, wav, wks, wmf, wmv, wps, wri, xls, xlsb, xlsm, xlsx, xml, xps 

  Følgende formater kan nyttes til pakking av filer: 7z, gz, rar, tar, z, zip, zipx

  PGS-A Gruppeopplasting av besvarelser

  Fra høsten 2015 skal besvarelsesfilene ha følgende format (eks.):

  NOR1415-123ABC-H-01.doc. Tegn 1-7 = fagkode. Tegn 9-16 = kandidatnr. Tegn 18-19 = dokument løpenummer per kandidat (01,02 osv). Tegn 20-xx = filtype.

  Språkfag som ikke bruker latinsk alfabet

  Vi gjør også oppmerksom på at elever som skal ta eksamen i språkfag som ikke bruker latinsk alfabet, må ha tilpasset programvare dersom skolene ønsker å levere IKT-baserte eksamensbesvarelser. Hvis ikke skolene har slik programvare, må besvarelsene leveres på papir.

  Innlogging og brukerveiledninger til IKT-basert eksamen

  Ny IP-adresse til årets eksamener (publisert torsdag 19. mai)

  For å gjennomføre eksamen må dere åpne opp for en ny IP-adresse for Online serveren. IP-adressen er 195.254.215.20
  Online server: https://pgsa-online.udir.no/PingServicePlain.aspx

  IP-adresser til årets eksamener

  1. Tilgang for elever til IKT-basert eksamen
   195.254.217.217 https://pgsa.udir.no
  2. IP-adresse for FEIDE-pålogging: https://idp.feide.no/
   158.36.2.19 og 158.38.213.54 på port 443 (NB: Disse adressene er korrekte, selv om du får feilmeldingen «Forbidden»)
  3. ID-porten-pålogging https://idporten.difi.no/ 146.192.252.60 på port 443
  4. Pålogging under eksamen (og for eksamenssystemet for øvrig): https://id.udir.no 195.254.217.199 på port 443.
  5. Tilgang for de som skal bruke forberedelsesmateriell på web
   195.254.217.205 https://pgsf.udir.no .
  6. Eksamenssystemet https://eksamen.udir.no 195.254.217.198 på port 443.
  7. 217.18.205.150 http://www.udir.no (NB: Denne IP-adressen er korrekt. Hvis du limer inn denne adressen i nettleseren, kommer du til nettsiden til vår leverandør EVRY).
  8. PAS og PGS bruker SSL-sertifikater
   Klientene vil ved behov spørre utsteder av sertifikatet for såkalt OCSP eller CRL (Online Certificate Status Protocol/ Certificate Revocation List – dette avhenger av nettversjon) for å verifisere at nettstedets sertifikat er gyldig.

   Verifisering skjer mot adresser i følgende spenn:

   91.209.196.0 - 91.209.196.255 (91.209.196.0/24)
   91.199.212.0 - 91.199.212.255 (91.199.212.0/24)
   178.255.80.0 - 178.255.87.255 (178.255.80.0/21)
   149.5.128.0 - 149.5.128.255 (149.5.128.0/24)
   104.16.63.69 (104.16.63.69/32)
   104.16.64.69 (104.16.64.69/32)
   104.16.65.69 (104.16.65.69/32)
   104.16.66.69 (104.16.66.69/32)
   104.16.67.69 (104.16.67.69/32)

  Kommunikasjon skjer mot adresser i følgende porter: 80 og 443

  1. 158.36.153.137                                           
   Gjelder ved IKT-baserte eksamener for følgende fag:
   NOR0064 Norsk tegnspråk      
   MAT0010 Matematikk tilpasset for hørselshemmede
   NOR1033 Norsk tegnspråk VG3
   FSP5101 Tegnspråk I
   FSP 5104 Tegnspråk II
   PSP5055 Tegnspråk I
   PSP 5057 Tegnspråk II
   PSP 5059 Tegnspråk III
   FSP 5107 Tegnspråk I +II
  2. Grunnskoler som ønsker å bruke tekst til tale-programmet Readspeaker for å spille av lyd i forberedelsesdelene (PGSF), må åpne for IP-intervallet fra 79.136.80.1 til 79.136.80.255.   
  3. LEXIN-ordbøker på nett IP: 129.177.120.101 http://lexin.udir.no
 • Eksamen skal vere i samsvar med læreplanen og organiserast slik at elevane kan få vist kompetansen sin i faget.

  Oppgåvene er laga av ei eksamensnemnd

  Nemnda består normalt av tre til fem personar oppnemnd av Utdanningsdirektoratet. Medlemmene er fagpersonar som underviser i eller arbeider med faget. I enkelte fag er det òg medlemmer frå høgskolar eller universitet. I tillegg har nemndene uavhengige konsulentar som kvalitetssikrar oppgåvene.

  Det tek fleire måneder frå arbeidet med ei eksamensoppgåve startar til ho er ferdig. Prosessen inkluderer mellom anna fleire rundar med utkast og kvalitetssikring, språkvask, trykking og distribusjon.

Under eksamen

 • Bruk enten Feide eller brukernavn og passord du får utdelt av skolen.

  Logg deg på med ID-porten eller Feide. Ta kontakt med brukerstøtte for ID-porten eller Feide om du får problemer med påloggingen.

  Brukernavn og passord til det nye systemet for eksamen

  På grunn av økt krav til sikkerhet har vi ikke automatisk opprettet brukere til alle som hadde tilgang til PAS.

  • Skoleadministratorer som hadde dette som sin eneste rolle i PAS og har brukt denne rollen i år er overført til ny tjeneste.
  • Fylkeskommuner og Fylkesmannsembeter har selv beskrevet hvem som skal ha tilgang.
  • Fylkeskommunen oppretter en "skoleadministrator+" ved hver skole som har rettigheter til å opprette nye skoleadministratorer. Dette gjelder også friskoler.
  • Skoleadministrator kan registrere nye gruppeansvarlige og hente ut eksamensmateriell, kandidatnummer, kandidatpassord og dagspassord til kandidatene i den nye tjenesten.
  • Gruppeansvarlig kan bare logge på i PGSA for å monitorere kandidater. Hvis brukeren skal gjøre noe mer enn å monitorere kandidater i PGS, trenger hun eller han rolle som Skoleadministrator.
  • Fagpersoner får tilgang hvis de oppnevnes som sensor.
  • Kandidatene har samme pålogging som før.

  Finne eksamensmateriell, registrere gruppeansvarlig, skrive ut kandidatnummer og passord, samt lage dagspassord (film)

  Pålogging ved hjelp av mobiltelefon

  Det er ikke nødvendig å bruke mobiltelefon for å logge inn på ID-porten. Den har flere mulige alternativer som for eksempel kodekort eller kodebrikke.

  Kandidatene trenger ikke mobiltelefon for å logge seg på.

  Noen Feide-brukere som skal administrere eksamen har nå begynt å bruke pålogging med sms-verifisering. De kan logge seg på eksamenstjenesten på samme måte som de er vant til.

  Andre Feide-brukere har ikke begynt å bruke mobilpålogging med Feide ennå. Når de logger på eksamenstjenesten får de tilsendt en sms fra eksamenstjenesten med en verifiseringskode. Disse brukerne må ha registrert et mobilnummer i eksamenstjenesten for å kunne logge seg på med Feide.

 • Gjennomføre eksamen - for kandidat

  Sensurere eksamen

  Administrere eksamen

  Filmer som viser hvordan du kan

  Brukerstøtte og feilmeldinger følger tjenestevei

  Brukerstøtte og feilmeldinger følger tjenestevei og utføres av de som tidligere har håndtert spørsmål om PAS. Det er ikke laget en egen brukerveiledning til eksamenstjenesten.

 • Kandidatene får fem klokketimer til å svare på oppgaven. Eksamen starter klokka 09:00 norsk tid.

 • Kandidatene må vite hvordan de skal bruke hjelpemidler

  Før kandidatene møter til eksamen, må skolen sørge for at elevene kjenner til og er fortrolige med reglene for bruk av hjelpemidler til eksamen. Det er avgjørende at kandidatene får god opplæring i bruk av kilder, kildekritikk og kildehenvisning.

  Den enkelte kandidat avgjør, i samråd med lærer, hvilke hjelpemidler som er relevante.

  To modeller for bruk av hjelpemidler

  Modell 1 - Eksamen

  Alle hjelpemidler er tillatt. Med bruk av nettbaserte hjelpemidler må IP-adressene være isolerte. Se avsnittet om nettbaserte hjelpemidler.

  Modell 2 – Todelt eksamen

   • Del 1 – Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt.
   • Del 2 – Alle hjelpemidler er tillatt. Med bruk av nettbaserte hjelpemidler må IP-adressene være isolerte. Se avsnittet om nettbaserte hjelpemidler.

  Disse fagene følger modell 2 for hjelpemiddelbruk uten forberedelsesdel: matematikk, fysikk, kjemi, biologi og samfunnsøkonomi 2.

  Nettbaserte hjelpemidler

  Skolene/skoleeiere må velge ut hvilke nettbaserte hjelpemidler som tillates til eksamen i dialog med lærerne og ut i fra et faglig grunnlag. Dette gjelder kun dersom skolene er i stand til å isolere de aktuelle IP-adressene. I tillegg til at det er lokale variasjoner i bruk av læringsressurser og hjelpemidler, vil det også være individuelle variasjoner for elevene i hva som er gode og relevante hjelpemidler for den enkelte. 

  Det er flere måter å isolere IP-adresser på, men felles er at skolen må regulere tilgangen til hvilke nettbaserte hjelpemidler elevene skal ha tilgang til, f.eks. gjennom skolens brannmur. Hensikten er å gi elevene tilgang til relevante hjelpemidler, uten å åpne for fri tilgang til Internett.

  Nettbaserte hjelpemidler vil si forberedelsesdeler, læringsressurser, oppslagsverk eller ordbøker

  Det er ikke tillatt med samskriving, chat og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med andre under eksamen.

  Oversettelsesprogrammer er heller ikke tillatt i norsk, samisk, finsk som andrespråk, engelsk og fremmedspråk.

  Hva er et tillatt hjelpemiddel?

  Hva som er lovlige hjelpemidler til eksamen må avgjøres lokalt innenfor de rammene som er gitt fra sentralt hold. Det er det lokale nivået som best kjenner de ressursene og læremidlene som er brukt i opplæringen. Dersom det er usikkerhet om en nettbasert læringsressurs er innenfor de rammene som er gitt for eksamen og om IP adressen kan isoleres, må skolen ta kontakt med skoleeier som har hovedansvaret for gjennomføringen av eksamen.

  Vi understreker i denne sammenheng at det er viktig at elevene får tilgang til tilstrekkelig med hjelpemidler.

  Aktuelle eksempler på nettbaserte hjelpemidler

  -  I norsk og fremmedspråk er mange elever vant med å bruke nettbaserte ordbøker. Dette kan være aktuelle nettbaserte ressurser for disse elevene. Vær oppmerksomme på grensegangen mot oversettelsesprogram.

  -  I Rettslære 2 er mange elever vant til å arbeide med Lovdata.no. Dette er derfor en aktuell nettbasert ressurs i dette faget.

  -  I programfagene i samfunnsfag bruker mange nettressurser som FN-sambandet. Dette kan være aktuelle IP-adresser i disse fagene.

  Hvorfor er alle hjelpemidler tillatt?

  Siden innføringen av Kunnskapsløftet har det skjedd en utvikling mot at stadig flere læremidler, oppslagsverk og ordbøker er nettbaserte. Det var derfor nødvendig å åpne for at hjelpemidlene til eksamen også kan være nettbaserte. Samtidig skal ikke elevene ha åpen tilgang til Internett.

  Hvorfor har vi åpnet for nettbaserte hjelpemidler til eksamen?

  Forberedelsesdagen

  På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert bruk av Internett.

  For praksiskandidater og lærlinger

  Se kapittel tre om hjelpemidler i veiledning i sentralt gitt eksamen i yrkesfag.

  Ansvaret for den praktiske gjennomføringen

  Det er skoleeier som har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av eksamen. Å kontrollere at reglene for hjelpemiddelbruk overholdes, er et lokalt ansvar.

  Om særskilt tilrettelegging av eksamen på lovdata.no.

 • IKT-basert eksamen er normalordning i alle fag, unntatt fag med todelt eksamen, Dette gjelder matematikk, fysikk 2, kjemi 2, biologi 2 og samfunnsøkonomi 2. 

  IKT-basert eksamen gjennomføres ved at
  • eksamenskandidaten logger seg på https://pgsa.udir.no, laster ned eksamensoppgaven når eksamen starter, svarer på oppgaven og leverer
  • eksamensansvarlig følger med på kandidatene i kandidatmonitoren under eksamen og passer på at elever som forlater lokalet uten å levere, blokkeres fra å svare hjemmefra 
  • sensor finner eksamenssvaret i eksamenstjenesten, kjører plagiatkontroll, registrerer karakterforslag og setter endelig karakter ved fellessensur
  Identifisering av elevene

  Skolen kan bekrefte identiteten til kandidaten på eksamensdagen på to måter, enten ved å

  1. bekrefte i kandidatmonitor etter at kandidaten har logget inn
  2. skrive dagspassordet på kandidatens pc etter at kandidaten har logget inn

  Skolen må ha rutiner for å sikre at det er rette vedkommende som møter til og gjennomfører eksamen. Elever og kandidater som ikke er kjent for skolen fra før, må legitimere seg. 

  Overvåkning av eksamen

  For å sikre at elevene ikke kommuniserer under eksamen, eller at oversettelsesprogrammet ikke benyttes, må den enkelte skole selv vurdere hvordan de skal overvåke eksamensgjennomføringen. Enkelte skoler benytter for eksempel et digitalt loggesystem der alle bevegelser på pc-en blir loggført. Andre skoler satser på manuelt vakthold i eksamenslokalet. Det er skolens ansvar å sikre gjennomføringen av eksamen i tråd med regelverket.

  Problemer med å laste ned oppgaven

  Vi sender eksamensoppgaver i alle fag på papir, unntatt REA3015 Informasjonsteknologi 2. Skoleleder oppbevarer disse oppgavene. Dersom kandidatene får problemer med å laste ned oppgaven, kan papiroppgavene brukes isteden.

   

 • Hva er fusk?

  Det er fusk å kommunisere med andre. I tillegg er det fusk å bruke oversettelsesprogrammer i språkfag. I fag som har todelt eksamen er det fusk å bruke hjelpemidler på del 1 av eksamen.

  Det er viktig å være oppmerksom på at det kan være ulike regler for hva som er fusk på prøver underveis i skoleåret, og hva som er fusk til eksamen.

  Hva er konsekvensene av fusk til eksamen?

  Det er svært alvorlig å fuske til eksamen. Konsekvensene av fusk eller forsøk på fusk er:

  • Eleven kan få eksamen i faget annullert.
  • Eleven som får eksamen annullert, mister standpunktkarakteren i faget.
  • Elever i videregående opplæring og privatister kan tidligst gå opp til ny eksamen ett år etter.

  Det er viktig at skolene informerer elevene om konsekvensen av å fuske til eksamen.

  Hva er plagiat?

  Plagiat er å bruke andres tekster helt eller delvis uten å oppgi kilden.

  Når alle hjelpemidler er tillatt til eksamen, er det ikke plagiat å bruke kilder. Dersom kandidaten bruker kilder, skal disse oppgis på en etterrettelig måte. Dette er omtalt både i eksamensveiledningene og i informasjonsdelen til eksamensoppgaven.

  Hva kan være konsekvenser ved plagiat?

  Når en elev i stor grad benytter klipp og lim fra andres tekster, kan det være vanskelig å se elevens individuelle kompetanse. Dette kan føre til lavere måloppnåelse.

Etter eksamen

 • Fjern forfatternavn på dokumenter

  Skolen er ansvarlig for å fjerne forfatternavn på dokumenter som kandidaten leverer besvarelsen på. Vi anbefaler elever som bruker egne PC-er å  fjerne forfatterinformasjon fra dokumenter som har slik informasjon (f.eks. Word, Excel, PowerPoint o.l.)

  IKT-basert eksamen

  Se brukerveiledning for kandidat for hvordan eksamenssvar skal leveres.

  Det er tre alternative måter skoleadministrator kan levere oppgaven på. Skoleadministrator eller gruppeansvarlig kan

  1. ta imot filen og laste den opp eller levere den på vegne av kandidaten i kandidatmonitoren
  2. bruke gruppeopplastingsfunksjonen i PGSA for å levere mange besvarelser på en gang
  3. skrive ut besvarelsen og sende den til sensor med posten

  Ved todelte eksamener er det best for sensor om skolen skanner og laster opp del 1 i eksamenstjenesten sammen med del 2, eller eventuelt skriver ut
  del 2 og sender den i posten sammen med del 1.

  Eksamen på papir
  • Oppgavesvar på papir skal enten være utskrifter fra PC eller svarark ført med blå eller svart penn.
  • Arkene må ha kandidatnummer. Dette finner du i PAS.

  Vi anbefaler at papirbaserte besvarelser skannes og leveres i PGS-A. Digital levering gir bedre sikkerhet og sensorene får raskere tilgang til besvarelsene. Det er mulig å bruke en gruppeopplastingsfunksjon i PGSA for å levere mange besvarelser.

  Hvis det likevel ikke lar seg gjøre å skanne oppgaven, må skolen sende eksamensbesvarelsene med ekspress over natten eller som dør-til-dør-pakke som er framme dagen etter.

  Eksamensbesvarelsene må ikke sendes som vanlig post. Send oppgavene til førstesensor, adressen finner dere i eksamenstjenesten.

 • Ved sentralt gitt skriftlig eksamen skal hvert prøvesvar sensureres av to sensorer. Fylkesmannen har ansvaret for å oppnevne sensorer.

  Ved behov for brukerstøtte, ta kontakt med fylkesmannen.

  Fellessensur

  Fellessensur for eksamen våren 2016 er torsdag 16. og fredag 17. juni 2016. Da møtes sensorene for å fastsette endelige eksamenskarakterer.

  Til sensorer

  Ved todelt eksamen der del en skal gjennomføres uten hjelpemidler, kan det hende at skolen har sendt del en i posten og lastet opp del to i eksamenstjenesten. Pass på at du har mottatt begge delene!

  Om sensorskolering

  Fylkesmennene inviterer hver vår alle sensorer til sensorskolering (noen få fag har ikke sensorskolering). Formålet med sensorskoleringer er at sensorene skal oppnå et tolkningsfellesskap som kan være med på å ivareta en mest mulig rettferdig vurdering. Med «tolkningsfellesskap» brukt til sentralt gitt eksamen mener vi en felles forståelse blant sensorene av hva som kreves av elevene til eksamen. Eksamenskarakteren skal ikke være avhengig av hvilke sensorer som har vurdert besvarelsen.

  På sensorskoleringene bruker sensorene et utvalg reelle eksamensbesvarelser som utgangspunkt for å diskutere hvilken kompetanse eksamensbesvarelsene viser, og hvilken karakter den enkelte eksamensbesvarelsen skal ha. Tolkningsfellesskapet fra sensorskoleringen legger føringer for karaktersetting av alle eksamensbesvarelsene i faget.

 • Når settes karakteren?

  Alle sensorene møtes fredag 17. juni 2016 for å fastsette endelige karakterer. Dette kalles fellessensur. Kandidater kan til vanlig få vite karakteren sin dagen etter fellessensuren. Kontakt skolen din eller der du meldte deg opp til eksamen for å få vite eksamensresultatet ditt.

  Grunnlag for karaktersetting

  Sensor setter karakter på grunnlag av læreplanen, eksamensveiledningen og det tolkningsfellesskapet sensorene er kommet fram til.

  Karakteren skal fastsettes etter en samlet vurdering av den kompetansen kandidaten viser i eksamensbesvarelsen. Deloppgaver vektes ikke.

  Sensor skal ha en positiv holdning og se etter hva eleven får til. Mange oppgaver gir eleven mulighet til å velge ulike løsninger og innfallsvinkler for å svare på oppgaven.

  Det hører med til sensors profesjonelle og faglige skjønn å være åpen for ulike faglige løsninger og synspunkter, så lenge eleven svarer på oppgavene som er gitt til eksamen.

 • For elever og privatister

  Husk at du

  • må klage innen klagefristen som er ti dager etter at karakteren din er gjort tilgjengelig
  • må levere klagen skriftlig
  • må undertegne klagen din
  • skal levere klagen til skolen din hvis du er elev
  • bør rådføre deg med en lærer før du klager
  • ikke trenger å begrunne klagen din

  Er du privatist, ta kontakt med skolen hvor du har tatt eksamen eller eksamensansvarlig i din fylkeskommune.

  Resultatet av klagebehandlingen kan være at du beholder karakteren din eller at du får en bedre eller dårligere karakter.

  For skoler

  Klagebehandling for videregående.

   

 • Skolen har ansvar for å hente ut elevenes eksamensbesvarelser i PGSA. Besvarelsene fra inneværende eksamensperiode er tilgjengelig i PGSA frem til dagen før første eksamensdag i neste eksamensperiode.