Eksamen videregående

Hovedinnhold

Her finner du informasjon om organisering og gjennomføring av sentralt gitt skriftlig eksamen. Eksamensordningene for fagene finner du i læreplanene.

Muntlig eksamen er et lokalt ansvar. Her finner du reglene for muntlig eksamen.

Velg steg for eksamen

Før eksamen

 • Det er ikke meningen at oppgavene skal være hemmelige for elevene. Vi anbefaler at elevene, i samarbeid med læreren, bruker oppgavene, eksamensveiledningen og eventuelle vurderte eksamensbesvarelser til å forberede seg til eksamen.

  Eksamensoppgaver

  Oppgavene er passordbeskyttet på grunn av opphavsrett. Skolene har fått tilsendt passord.

  Hvis skolene bruker oppgaver med opphavsrettslig materiale, må de bruke sin egen kopinoravtale.

  Eksamensveiledninger

  Eksamensveiledningen gir informasjon om eksamen og hvordan denne vurderes.

  Eksamensbesvarelser med karakter

  Vi har for noen fag valgt ut eksamenstekster med ulike karakterer og gitt en begrunnelse for karakterene.

  Eksempeloppgaver

  Oppgavene er passordbeskyttet på grunn av opphavsrett. Skolene har fått tilsendt passord.

  Fasit

  Det finnes ikke fasiter til eksamensoppgavene. Bruk eksamensveiledningen. Noen fag har i tillegg sensorveiledninger.

  Sensorveiledninger, vurderingsskjemaer og forhåndssensur
 • Lærere og elever får tilgang til forberedelsesdelene kl. 09.00 på forberedelsesdagen, dagen før eksamen. Hvis eksamen er på en mandag, blir forberedelsen lagt ut på fredag. Du finner forberedelsesdelene her i tabellen. Fag som ikke er i tabellen, har ikke forberedelsesdel.

  Rektor og skoleadministrator får tilgang til forberedelsesmateriellet i PAS kl. 09.00 dagen før.

  Dag DatoFagkodeFag
  Torsdag 4. juni SPR3020 Reiseliv og språk 2
 • Privatister må selv melde seg opp til eksamen. Vi har samlet all informasjon for privatister på denne siden. 

  Gå til siden for privatister

  Økte eksamensgebyrer

  Fra 2015 har prisene for privatisteksamen økt. Her ser du hva det vil koste å ta privatisteksamen for nye fag og for forbedringsfag.

 • Skolene kan velge å la elevene benytte nettbaserte forberedelsesdeler, læringsressurser, oppslagsverk eller ordbøker også under eksamen. Dette gjelder kun dersom skolene er i stand til å isolere de aktuelle IP-adressene.

  Nytt system for eksamensadministrasjon

  Revidert eksamensordning i matematikk

  Læreplan i norsk for elever i vgo med kort botid i Norge 

  Mer om endringer og overgangsordninger for eksamen i videregående opplæring

 • Skoler og privatistkontor skal melde på kandidater til eksamen i nytt system for eksamensadministrasjon.

  Frist for å melde på kandidater er 1. mars for våreksamen og 1. oktober for høsteksamen.

  Utsending av eksamensoppgaver

  Alle skoler, uavhengig av om de gjennomfører eksamen IKT-basert eller på papir, vil få tilsendt papirutgaver i alle eksamenskodene de har påmeldt kandidater i. Skolen vil få ekstra oppgavesett regnet ut på bakgrunn av tallet på påmeldte kandidater.

  Påmeldinger etter fristen

  All påmelding og endring etter fristen skal skje tjenestevei via fylkesmannen. Dersom skolene melder på kandidater etter fristen, må skolen selv sørge for å laste ned oppgavene fra det nye eksamensadministrasjonssystemet.

  NB! Etter påmeldingsfristen er det ikke mulig å melde på elever i eksamenskoder der det ikke er noen påmeldte fra før. Det er fordi vi kun ferdigstiller oppgaver i eksamener som har påmeldte kandidater.

  Privatister

  Privatister og elever skal ha samme eksamen på samme dag og på samme tidspunkt.

  Fremmedspråk nivå I+II

  Privatister kan kun meldes opp til eksamen i fellesfag fremmedspråk nivå I+II når privatisten kan dokumentere tidligere standpunktkarakter i faget.

  Tilrettelagde oppgaver for blinde og svaksynte

  Skoler med kandidater som trenger eksamensoppgaver tilrettelagt for blinde og svaksynte, kan velge mellom følgende versjoner

  • punktskrift på papir for blinde elever (med unntak av matematikk)
  • elektronisk versjon tilrettelagt for leselist for blinde elever
  • eksamensoppgaver med alternative oppgaver for konstruksjon/tegning og bruk av dynamisk geometriprogram i matematikk

  Skjema for bestilling av oppgaver for blinde og svaksynte (xls)

  Frist for bestilling er 1. mars for våreksamen og 1. oktober for høsteksamen.

  Overføring av kandidater

  Overføring av kandidater til andre skoler må kun gjøres i spesielle tilfeller og skal ordnes direkte mellom skolene.

  Eksamen i utlandet

  Det er mulig å ta eksamen i utlandet i helt spesielle tilfeller. Uavhengig av tidssone må eksamen i utlandet arrangeres i samme tidsrom som i Norge. Send søknad til Fylkesmannen i Vest-Agder. Spesifiser i søknaden når, hvor og i hvilke fag du ønsker å gå opp. Søknaden må begrunnes. Du må sende med en skriftlig bekreftelse fra det utenlandske eksamensstedet.

  Eksamen i utlandet

  Spørsmål

  Spørsmål skal rettes tjenestevei via fylkeskommunen til fylkesmannen.

 • Offentliggjøring av trekk for eksamen våren 2015 er onsdag 13. mai kl. 09.00.

  Kva for fag og kor mange fag som elevar kan komme opp i, er bestemt av eit eige rundskriv om trekkordning ved eksamen etter Kunnskapsløftet.

  Det er ulike reglar for dei enkelte utdanningsprogramma og for Vg1, Vg2 og Vg3.

  Fylkeskommunen har ansvar for sjølve trekkinga. Om hausten er det eksamenar for elevar med rett til ny, utsett eller særskild eksamen og for privatistar.

  Trekkordning ved eksamen

 • Tekniske krav

  Følgende nettlesere støttes av prøvegjennomføringssystemet PGS:

  • Internet Explorer 9, 10, og 11
  • Firefox 20 eller nyere
  • Chrome versjon 26 eller nyere

  Skjermoppløsningen skal være satt til minimum 1024x768 og 1280x1024 for eksamensansvarlige.

  Mulig problem ved nedlasting av filer

  I nettleseren Internet Explorer 11 kan det oppstå problemer når du skal laste ned en fil fra Internett.

  Test av nedlasting av filer til eksamen - Internet Explorer 11

  PGS-A og Internett

  PGS er nettbasert og krever derfor tilgang til Internett når kandidatene skal logge seg på PGS for å starte testen. Tilgang til Internett vil også være nødvendig når besvarelsene skal leveres.

  Ved innlevering av eksamensbesvarelser kan følgende filtyper benyttes: doc, pdf, rtf, xls, ods, odt, xlsx, docx, sxc, sxw, html, txt, mp4, wmv, mpeg, avi, mov, rm.

  Det er lagt inn en kontroll i PGS-A som gjør at andre filtyper vil bli avvist. I enkelte eksamener vil det kunne forekomme andre typer filer, for eksempel ved eksamener i IKT. For å levere besvarelser i andre filtyper må filene pakkes. Følgende formater kan nyttes til pakking av filer: tar, 7z, z, gz, rar, tar, zip.

  PGS-A Gruppeopplasting av besvarelser

  Fra våren 2015 skal besvarelsesfilene ha følgende format (eks.): NOR1415-KAN1234--01.doc. Tegn 1-7 = fagkode. Tegn 9-16 = kandidatnummer (hvis 4 siffer - bruk bindestrek som fylltegn til høyre). Tegn 18-19 = dokument løpenummer per kandidat (01,02 og så videre). Tegn 20-xx = filtype.  

  Språkfag som ikke bruker latinsk alfabet

  Vi gjør også oppmerksom på at elever som skal ta eksamen i språkfag som ikke bruker latinsk alfabet, må ha tilpasset programvare dersom skolene ønsker å levere IKT-baserte eksamensbesvarelser. Hvis ikke skolene har slik programvare, må besvarelsene leveres på papir.

  Innlogging og brukerveiledninger til IKT-basert eksamen

  IP-adresser til årets eksamener
  1. Tilgang for elever til IKT-basert eksamen
   195.254.217.217 https://pgsa.udir.no
  2. IP-adresse for FEIDE-pålogging: https://idp.feide.no/
   158.36.2.19 og 158.38.213.54 på port 443 (NB: Disse adressene er korrekte, selv om du får feilmeldingen «Forbidden»)
  3. Tilgang for de som skal bruke forberedelsesmateriell på web
   195.254.217.205 https://pgsf.udir.no 
  4. 217.18.197.204 https://pas.udir.no
  5. 217.18.205.150 http://www.udir.no (NB: Denne IP-adressen er korrekt. Hvis du limer inn denne adressen i nettleseren, kommer du til nettsiden til vår leverandør EVRY).
  6. PAS og PGS bruker SSL-sertifikater
   Klientene vil ved behov spørre utsteder av sertifikatet for såkalt OCSP eller CRL (Online Certificate Status Protocol/ Certificate Revocation List – dette avhenger av nettversjon) for å verifisere at nettstedets sertifikat er gyldig.

   Verifisering skjer mot adresser i følgende spenn:

   91.209.196.0 - 91.209.196.255 (91.209.196.0/24)
   91.199.212.0 - 91.199.212.255 (91.199.212.0/24)
   178.255.80.0 - 178.255.87.255 (178.255.80.0/21)
   149.5.128.0 - 149.5.128.255 (149.5.128.0/24)

   Kommunikasjon skjer mot adresser i følgende porter: 80 og 443
  7. 158.36.153.137                                           
   Gjelder ved IKT-baserte eksamener for følgende fag:
   NOR0064 Norsk tegnspråk      
   MAT0010 Matematikk tilpasset for hørselshemmede
   NOR1033 Norsk tegnspråk VG3
   FSP5101 Tegnspråk I
   FSP 5104 Tegnspråk II
   PSP5055 Tegnspråk I
   PSP 5057 Tegnspråk II
   PSP 5059 Tegnspråk III
   FSP 5107 Tegnspråk I +II

  8. Grunnskoler som ønsker å bruke tekst til tale-programmet Readspeaker for å spille av lyd i forberedelsesdelene (PGSF), må åpne for IP-intervallet fra 79.136.80.1 til 79.136.80.255.   

  9. LEXIN-ordbøker på nett IP: 129.177.120.101 http://lexin.udir.no

 • Eksamen skal vere i samsvar med læreplanen og organiserast slik at elevane kan få vist kompetansen sin i faget.

  Oppgåvene er laga av ei eksamensnemnd

  Ei sentralt gitt eksamensoppgåve blir utarbeidd av ei eksamensnemnd som er oppnemnd av Utdanningsdirektoratet. Nemnda består normalt av tre til fem personar. Fleirtalet av medlemmene er vanligvis lærarar som underviser i faget. I enkelte fag er det òg medlemmer frå høgskolar eller universitet. I tillegg har nemndene uavhengige konsulentar som kvalitetssikrar oppgåvene.

  Det tek fleire måneder frå arbeidet med ei eksamensoppgåve startar til ho er ferdig. Prosessen inkluderer mellom anna fleire rundar med utkast og kvalitetssikring, språkvask, trykking og distribusjon.

Under eksamen

 • PGS - eksamen

  Eksamensadministrasjon

   

 • Kandidatene får fem klokketimer til å svare på oppgaven. Eksamen starter klokka 09:00 norsk tid.

 • Elevene må vite hvordan de skal bruke hjelpemidler

  Før elevene møter til eksamen må skolen sørge for at elevene kjenner til og er fortrolige med reglene for bruk av hjelpemidler til eksamen. Det er avgjørende at skolen gir elevene god opplæring i bruk av kilder, kildekritikk og kildehenvisning.

  At alle hjelpemidler er tillatt, betyr ikke at elevene trenger alle hjelpemidler. Hensikten er at den enkelte elev, i samråd med lærer, vurderer hva som er nyttig.

  Nettbaserte hjelpemidler

  Skolene kan velge å la elevene benytte nettbaserte forberedelsesdeler, læringsressurser, oppslagsverk eller ordbøker også under eksamen. Dette gjelder kun dersom skolene er i stand til å isolere de aktuelle IP-adressene.

  To modeller for bruk av hjelpemidler
  Modell 1 - Eksamen

  Alle hjelpemidler er tillatt. Unntak er Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. For norsk og fremmedspråkene er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt. 

  Modell 2 – Todelt eksamen
  • Del 1 – Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt.
  • Del 2 – Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon.

  Disse fagene følger modell 2 for hjelpemiddelbruk uten forberedelsesdel: matematikk, fysikk, kjemi, biologi og samfunnsøkonomi 2.

  Forberedelsesdagen

  På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert bruk av Internett.

  For hvilke yrkesfag som har forberedelsesdeler, se kapittel en i veiledning i sentralt gitt eksamen i yrkesfag.

  For praksiskandidater og lærlinger

  Se kapittel 3 om hjelpemidler i veiledning i sentralt gitt eksamen i yrkesfag.

  Ansvaret for den praktiske gjennomføringen

  Det er skoleeier som har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av eksamen. Å kontrollere at reglene for hjelpemiddelbruk overholdes, er et lokalt ansvar.

  Om særskilt tilrettelegging av eksamen på lovdata.no

 • IKT-basert eksamen er normalordning i alle fag, unntatt fag med todelt eksamen, Dette gjelder matematikk, fysikk 2, kjemi 2, biologi 2 og samfunnsøkonomi 2. 

  IKT-basert eksamen gjennomføres ved at
  • eksamenskandidaten logger seg på https://pgsa.udir.no, laster ned eksamensoppgaven når eksamen starter, svarer på oppgaven og leverer
  • eksamensansvarlig følger med på kandidatene i kandidatmonitoren under eksamen og passer på at elever som forlater lokalet uten å levere, blokkeres fra å svare hjemmefra.  
  • sensor finner eksamenssvaret i PAS, kjører plagiatkontroll, registrerer karakterforslag og setter endelig karakter ved fellessensur
  Identifisering av elevene

  Skolen må ha rutiner for å sikre at det er rette vedkommende som møter til og gjennomfører eksamen. Elever og kandidater som ikke er kjent for skolen fra før, må legitimere seg. 

  Overvåkning av eksamen

  For å sikre at elevene ikke kommuniserer under eksamen, eller at oversettelsesprogrammet ikke benyttes, må den enkelte skole selv vurdere hvordan de skal overvåke eksamensgjennomføringen. Enkelte skoler benytter for eksempel et digitalt loggesystem der alle bevegelser på pc-en blir loggført. Andre skoler satser på manuelt vakthold i eksamenslokalet. Det er skolens ansvar å sikre gjennomføringen av eksamen i tråd med regelverket.

 • Hva er fusk?

  Det er fusk å bruke Internett og å kommunisere med andre. I tillegg er det fusk å bruke oversettelsesprogrammer i språkfag. I fag som har todelt eksamen er det fusk å bruke hjelpemidler på del 1 av eksamen.

  Det er viktig å være oppmerksom på at det kan være ulike regler for hva som er fusk på prøver underveis i skoleåret, og hva som er fusk til eksamen.

  Hva er konsekvensene av fusk til eksamen?

  Det er svært alvorlig å fuske til eksamen. Konsekvensene av fusk eller forsøk på fusk er:

  • Eleven kan få eksamen i faget annullert.
  • Eleven som får eksamen annullert, mister standpunktkarakteren i faget.
  • Elever i videregående opplæring og privatister kan tidligst gå opp til ny eksamen ett år etter.

  Det er viktig at skolene informerer elevene om konsekvensen av å fuske til eksamen.

  Hva er plagiat?

  Plagiat er å bruke andres tekster helt eller delvis uten å oppgi kilden.

  Når alle hjelpemidler er tillatt til eksamen, er det ikke plagiat å bruke kilder. Dersom kandidaten bruker kilder, skal disse oppgis på en etterrettelig måte. Dette er omtalt både i eksamensveiledningene og i informasjonsdelen til eksamensoppgaven.

  Hva er konsekvens av plagiat til eksamen?

  Eksamenssvar som i sin helhet viser seg å være kopi av tidligere publisert materiell, vil bli vurdert til laveste karakter.

Etter eksamen

 • IKT-basert eksamen

  Se brukerveiledning for kandidat for hvordan eksamenssvar skal leveres i PGS.

  Eksamen på papir
  • Oppgavesvar på papir skal enten være utskrifter fra PC eller svarark ført med blå eller svart penn.
  • Arkene må ha stempelet til skolen og kandidatnummeret. Kandidatnummeret finnes i PAS.

  Vi anbefaler at papirbaserte besvarelser skannes lokalt og leveres i PGS-A. Digital levering gir bedre sikkerhet og sensorene får raskere tilgang til besvarelsene.

  Hvis det likevel ikke lar seg gjøre å skanne oppgaven, må skolen sende eksamensbesvarelsene med ekspress over natten eller som dør-til-dør-pakke som er framme dagen etter.

  Eksamensbesvarelsene må ikke sendes som vanlig post.

 • Ved sentralt gitt skriftlig eksamen skal hvert prøvesvar sensureres av to sensorer. Fylkesmannen har ansvaret for å oppnevne sensorer.

  Fellessensur

  Fellessensur for eksamen våren 2015 er torsdag 18. og fredag 19. juni. Da møtes sensorene for å fastsette endelige eksamenskarakterer.

  Til sensorer
  Om sensorskolering

  Fylkesmennene inviterer alle sensorer til sensorskolering hvert år (noen få fag har ikke sensorskolering). Formålet med sensorskoleringer er at sensorene skal oppnå et tolkningsfellesskap som kan være med på å ivareta en mest mulig rettferdig vurdering. Med «tolkningsfellesskap» brukt til sentralt gitt eksamen mener vi en felles forståelse blant sensorene av hva som kreves av elevene til eksamen. Eksamenskarakteren skal ikke være avhengig av hvilke sensorer som har vurdert besvarelsen.

  På sensorskoleringene bruker sensorene et utvalg reelle eksamensbesvarelser som utgangspunkt for å diskutere hvilken kompetanse eksamensbesvarelsene viser, og hvilken karakter den enkelte eksamensbesvarelsen skal ha. Tolkningsfellesskapet fra sensorskoleringen legger føringer for karaktersetting av alle eksamensbesvarelsene i faget.

 • Når settes karakteren?

  Alle sensorene møtes torsdag 18. og fredag 19. juni 2015 for å fastsette endelige karakterer. Dette kalles fellessensur. Du kan til vanlig få vite karakteren din dagen etter fellessensuren. Kontakt skolen din for å få vite eksamensresultatet ditt.

  Grunnlag for karaktersetting

  Når sensorene skal sette en karakter, må hun eller han forholde seg til kompetansemålene i læreplanen, forskrift til opplæringsloven, kjennetegn på måloppnåelse for faget og til det tolkningsfellesskapet sensorene er kommet fram til på sensorskoleringen.

  Karakteren skal fastsettes etter en samlet vurdering av den kompetansen kandidaten viser i eksamensbesvarelsen. Deloppgaver vektes ikke.

  Sensor skal ha en positiv holdning og se etter hva eleven får til. Mange oppgaver gir eleven mulighet til å velge ulike løsninger og innfallsvinkler for å svare på oppgaven.

  Det hører med til sensors profesjonelle og faglige skjønn å være åpen for ulike faglige løsninger og synspunkter, så lenge eleven svarer på oppgavene som er gitt til eksamen.

 • Husk at du

  • må klage innen klagefristen som er ti dager etter at karakteren din er satt
  • må levere klagen skriftlig
  • må undertegne klagen din
  • skal levere klagen til skolen din hvis du er elev
  • bør rådføre deg med en lærer før du klager
  • ikke trenger å begrunne klagen din

  Er du privatist, ta kontakt med skolen hvor du har tatt eksamen eller eksamensansvarlig i din fylkeskommune.

  Resultatet av klagebehandlingen kan være at du beholder karakteren din eller at du får en bedre eller dårligere karakter.

  Her finner du informasjon om klagebehandling for videregående.
  OBS: Vær oppmerksom på nye frister for vårens eksamener!