Rammeverk for grunnleggende ferdigheter

Hovedinnhold

Utdanningsdirektoratet har utviklet et rammeverk for de fem grunnleggende ferdighetene digitale ferdigheter, muntlige ferdigheter, å kunne lese, å kunne regne og å kunne skrive. Rammeverket er til bruk for læreplangrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet.

  • Artikkel
  • Publisert: 20.02.2012

Rammeverket for grunnleggende ferdigheter er et grunnlagsdokument som definerer de fem grunnleggende ferdighetene, skisserer deres funksjon og beskriver progresjonen av hver av dem på fem nivåer.

Rammeverket er utformet på et overordnet nivå, og det skal brukes som verktøy og referanse for å utvikle og revidere læreplaner for fag i Læreplanverket for Kunnskapsløftet og bidra til å synliggjøre de grunnleggende ferdighetene ut fra fagenes egenart og formål.

Endring av betegnelser

Betegnelsen "å kunne uttrykke seg muntlig" er endret til "muntlige ferdigheter" og betegnelsen "å kunne bruke digitale verktøy" er endret til "digitale ferdigheter".

Vedlegg

Lukk X

Gi tilbakemelding om denne siden

Takk for hjelpen!

Vi vil gjerne ha din hjelp til å gjøre udir.no bedre. Fant du det du trengte på denne siden? Er den bra eller kan den bli bedre?

Vi kan ikke svare på denne meldingen. Send en e-post til redaksjon@udir.no hvis du har spørsmål.

Avbryt Send