Sosial på nett - ungdomsskole/vgs

Sist redigert 9. august

Gruppe:

Ungdomsskole/vgs

Periode:

01.08.22–30.06.23

Trinn:

8. trinn, 9. trinn, 10. trinn, vg1, vg2, vg3

Hvorfor skal vi lære dette?

Kommentar

Sosiale medier gir oss stadig nye måter å kommunisere med andre på, og tjenestene er preget av mye frihet og stor åpenhet. Denne åpenheten gir alle mulighet til å si det de vil, og kan skape rom for stemmer som sjelden blir hørt i samfunnet ellers.

Se læreplan:

Hva skal vi lære?

Kjerneelementer

Tverrfaglige tema

Grunnleggende ferdigheter

Kompetansemål

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • vurdere på hvilke måter ulike kilder gir informasjon om et samfunnsfaglig tema, og reflektere over hvordan algoritmer, ensrettede kilder eller mangel på kilder kan prege forståelsen vår
  • reflektere over likheter og ulikheter i identiteter, levesett og kulturuttrykk og drøfte muligheter og utfordringer ved mangfold
  • utforske og reflektere over egne digitale spor og muligheten for å få slettet sporene og verne om egen og andres rett til privatliv, personvern og opphavsrett
  • utforske ulike plattformer for digital samhandling og reflektere over hvordan digital deltakelse og samhandling påvirker formen på og innholdet i samfunnsdebatten
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • gjøre rede for sosialisering og drøfte hvordan identiteten og selvfølelsen til ungdom blir påvirket gjennom sosialisering
  • reflektere over egne digitale spor, utforske hvem som har tilgang til sporene, og drøfte hvordan data og personopplysninger kan brukes eller misbrukes