Uønskede hendelser - ungdomsskole/vgs

Sist redigert 09.08.22

Gruppe:

Ungdomsskole/vgs

Periode:

01.08.22–30.06.23

Trinn:

8. trinn, 9. trinn, 10. trinn, vg1, vg2, vg3

Hvorfor skal vi lære dette?

Kommentar

Med mobiler, nett og apper er det blitt enkelt for oss å holde kontakten med venner og familie. Men av og til går det dessverre galt. Hva gjør du når bildene du sendte til kjæresten plutselig dukker opp hos andre? Hva gjør du hvis du du mottar e-poster med truende innhold?

Se læreplan:

Hva skal vi lære?

Kjerneelementer

Tverrfaglige tema

Grunnleggende ferdigheter

Kompetansemål

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • utforske og reflektere over egne digitale spor og muligheten for å få slettet sporene og verne om egen og andres rett til privatliv, personvern og opphavsrett
  • utforske ulike plattformer for digital samhandling og reflektere over hvordan digital deltakelse og samhandling påvirker formen på og innholdet i samfunnsdebatten
  • beskrive sentrale lover, regler og normer og drøfte hvilke konsekvenser brudd på disse kan ha for den enkelte og for samfunnet på kort og lang sikt
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • gjøre rede for sosialisering og drøfte hvordan identiteten og selvfølelsen til ungdom blir påvirket gjennom sosialisering
  • reflektere over egne digitale spor, utforske hvem som har tilgang til sporene, og drøfte hvordan data og personopplysninger kan brukes eller misbrukes
  • innhente informasjon om forskjellige former for sosial ulikhet i Norge og drøfte sammenhengen mellom ulikhet og utenforskap