Personvern - ungdomsskole/vgs

Sist redigert 14. juni

Gruppe:

Ungdomsskole/vgs

Periode:

01.08.21–30.06.22

Trinn:

8. trinn, 9. trinn, 10. trinn, vg1, vg2, vg3

Hvorfor skal vi lære dette?

Kommentar

Hva er personvern og hva er personopplysninger? Og hvorfor er det så viktig å ha kontroll over disse opplysningene?

Se læreplan:

Hva skal vi lære?

Kjerneelementer

Tverrfaglige tema

Grunnleggende ferdigheter

Kompetansemål

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
  • utforske og reflektere over eigne digitale spor og høvet til å få sletta spora og å verne om retten ein sjølv og andre har til privatliv, personvern og opphavsrett
  • beskrive sentrale lover, reglar og normer og drøfte kva konsekvensar brot på desse kan ha for den enkelte og for samfunnet på kort og lang sikt
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne
  • reflektere over eigne digitale spor, utforske kven som har tilgang til spora, og drøfte korleis data og personopplysningar kan brukast eller misbrukast