Personvern - ungdomsskole/vgs

Sist redigert 10.05.24

Gruppe:

Ungdomsskole/vgs

Periode:

01.08.23–30.06.24

Trinn:

8. trinn, 9. trinn, 10. trinn, vg1, vg2, vg3

Hvorfor skal vi lære dette?

Kommentar

Hva er personvern og hva er personopplysninger? Og hvorfor er det så viktig å ha kontroll over disse opplysningene?

Se læreplan:

Hva skal vi lære?

Kjerneelementer

Tverrfaglige tema

Grunnleggende ferdigheter

Kompetansemål

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • utforske og reflektere over egne digitale spor og muligheten for å få slettet sporene og verne om egen og andres rett til privatliv, personvern og opphavsrett
  • beskrive sentrale lover, regler og normer og drøfte hvilke konsekvenser brudd på disse kan ha for den enkelte og for samfunnet på kort og lang sikt
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • reflektere over egne digitale spor, utforske hvem som har tilgang til sporene, og drøfte hvordan data og personopplysninger kan brukes eller misbrukes