Uønskede hendelser - mellomtrinnet

Sist redigert 10.05.24

Gruppe:

Mellomtrinnet

Periode:

01.08.24–01.09.24

Trinn:

5. trinn, 6. trinn, 7. trinn

Hvorfor skal vi lære dette?

Kommentar

Mobiler, apper og gaming gjør det lett å ha kontakt med kjente og ukjente. Dere kan snakke sammen, bilder kan deles og spørsmål kan få svar. Men hva gjør du hvis bildene du sendte til kompisen dukker opp på mobilen til noen andre? Hvordan reagerer du når noen bruker informasjon om deg på en måte du ikke hadde tenkt, eller som du ikke har blitt spurt om? Hva gjør du når bildet av venninnen din får stygge kommentarer?

Se læreplan:

Hva skal vi lære?

Kjerneelementer

Tverrfaglige tema

Grunnleggende ferdigheter

Kompetansemål

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • samtale om menneske- og likeverd og sammenligne hvordan menneskerettighetene er blitt og blir ivaretatt i ulike land
  • reflektere over hvordan egen og andre deltar i digital samhandling og drøfte hva det vil si å bruke dømmekraft, sett i lys av regler, normer og grenser
  • reflektere over variasjoner i identiteter, seksuell orientering og kjønnsuttrykk og egne og andres grenser knyttet til følelser, kropp, kjønn og seksualitet og drøfte hva man kan gjøre om grenser blir brutt
  • gi eksempler på hva lover, regler og normer er, og hvilken funksjon de har i samfunnet, og reflektere over konsekvenser av å bryte dem
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • reflektere etisk over hvordan eleven framstiller seg selv og andre i digitale medier