Personvern - mellomtrinnet

Sist redigert 10.05.24

Gruppe:

Mellomtrinnet

Periode:

01.08.23–01.09.24

Trinn:

5. trinn, 6. trinn, 7. trinn

Hvorfor skal vi lære dette?

Kommentar

Vi har alle noe vi ikke ønsker å dele med andre. Ikke fordi det er ulovlig eller noe vi må skjule, men rett og slett fordi det er privat. Personvern betyr at du har rett til privatliv – også i forhold til foreldrene dine.

Se læreplan:

Hva skal vi lære?

Kjerneelementer

Tverrfaglige tema

Grunnleggende ferdigheter

Kompetansemål

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • reflektere over hvordan egen og andre deltar i digital samhandling og drøfte hva det vil si å bruke dømmekraft, sett i lys av regler, normer og grenser
  • gi eksempler på hva lover, regler og normer er, og hvilken funksjon de har i samfunnet, og reflektere over konsekvenser av å bryte dem