Idrettsfag

Utdanningsprogramkode: ID

Hovedinnhold

Studiekompetanse

Les forskrift om opptak til universiteter og høyskoler for å finne ut hva som skal til for å få spesiell studiekompetanse.

(S)

Opplæring i skole

(B)

Opplæring i bedrift