Nasjonale tilskuddssatser - barnehager

Fra og med 1. januar 2022 er det fastsatt nye nasjonale satser for tildeling av tilskudd til private barnehager. Her finner du en oversikt over satser for driftsstilskudd, kaptialtilskudd og pensjonspåslag og pensjonsutgifter.