Nasjonale tilskuddssatser - barnehager

Kunnskapsdepartementet har fastsatt nasjonale satser for 2017. 

Satsene for 2017

Satsene for driftstilskudd skal brukes av kommuner som ikke har egne tilsvarende barnehager. Satsene for kapitaltilskudd skal fra 2017 benyttes av alle kommuner, også de som har egne tilsvarende barnehager.

Satser for driftstilskudd til private ordinære barnehager
 Kroner per
heltidsplass
Drift, inkl. adm.
Ordinære barnehager, barn 0-2 år 199 800
Ordinære barnehager, barn 3-6 år 96 300

 

Satser for kapitaltilskudd til private ordinære barnehager
ByggeårTilskuddssats per plass
Til og med 2008 8 600
2009-2011 14 400
2012-2014 16 800
2015-2017 20 900

 

Satser for driftstilskudd til private familiebarnehager
ArbeidsgiveravgiftssoneSats per heltidsplass,
barn 0-2 år
Sats per heltidsplass,
barn 3-6 år
Sone I 156 100 118 900
Sone Ia 156 100 118 900
Sone II 151 000 114 800
Sone III 144 900 109 900
Sone IV 143 000 108 400
Sone IVa 147 100 111 700
Sone V 135 700 102 500

 

Satser for kapitaltilskudd til private familiebarnehager
Sats per heltidsplass, barn 0-2 år 13 100
Sats per heltidsplass, barn 3-6 år 13 100

 

Satser for tilskudd til private åpne barnehager
Arbeidsgiveravgiftssone6-15 timer16 timer eller mer
Sone I 20 300 28 500
Sone Ia 20 300 28 500
Sone II 19 800 27 800
Sone III 19 300 27 100
Sone IV 19 200 26 800
Sone IVa 19 500 27 300
Sone V 18 500 25 900

Satsene er fastsatt ut fra regjeringens forslag til maksimalpris for 2017 på 2 730 kroner per måned, med forbehold om at satsene kan bli justert som følge av Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2017. Bakgrunn for satsene er beregninger utført av Telemarksforsking. 

Satsene for 2016

Satser for driftstilskudd til private ordinære barnehager
 Kroner per oppholdstime, drift, inkl. adm.Kroner per heltidsplass Drift, inkl. adm.
Ordinære barnehager, barn 0-2 år 90,80 196 200
Ordinære barnehager, barn 3-6 år 43,80 94 700

 

Satser for kapitaltilskudd til private ordinære barnehager
ByggeårTilskuddssats per plass
Til og med 2007 8 800
2008-2010 14 100
2011-2013 17 400
2014-2016 18 300

 

Satser for driftstilskudd til private familiebarnehager
ArbeidsgiveravgiftssoneSats per heltidsplass, barn 0-2 årSats per heltidsplass, barn 3-6 år
Sone I 149 500 113 700
Sone Ia 149 500 113 700
Sone II 144 600 109 800
Sone III 138 800 105 200
Sone IV 137 000 103 700
Sone IVa 140 900 106 800
Sone V 129 900 98 100

 

Satser for kapitaltilskudd til private familiebarnehager
Sats per heltidsplass, barn 0-2 år 12 900
Sats per heltidsplass, barn 3-6 år 12 900

 

Satser for tilskudd til private åpne barnehager
Arbeidsgiveravgiftssone6-15 timer16 timer eller mer
Sone I 18 800 26 700
Sone Ia 18 800 26 700
Sone II 18 500 26 100
Sone III 18 000 25 400
Sone IV 17 800 25 100
Sone IVa 18 100 25 600
Sone V 17 300 24 200

Satsene er fastsatt ut fra regjeringens forslag til maksimalpris for 2016 på 2 655 kroner per måned, med forbehold om at satsene kan bli justert som følge av Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2016. Bakgrunn for satsene er beregninger utført av Telemarksforskning.

Les mer her

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!