Nasjonale tilskuddssatser - barnehager

Fra og med 1. januar 2022 er det fastsatt nye nasjonale satser for tildeling av tilskudd til private barnehager. Her finner du en oversikt over satser for driftsstilskudd, kaptialtilskudd og pensjonspåslag og pensjonsutgifter.

 

Satsene for driftstilskudd skal brukes av kommuner som ikke har egne tilsvarende barnehager. Satsene for kapitaltilskudd skal benyttes av alle kommuner, også de som har egne tilsvarende barnehager. 

Satser for driftstilskudd i 2022

Fra og med 1. januar 2022 skal kommuner som ikke har kommunale ordinære barnehager gi driftstilskuddet ut fra følgende tabell til ordinære private barnehager:

Satser for drifttilskudd for private ordinære barnehager
Type barnehageKroner per heltidsplass driftsutgifter, inklusive adminstrasjonspåslag
Enkeltstående private ordinære barnehager, barn fra null år til to år244 300
Enkeltstående private ordinære barnehager, barn fra tre år til seks år119 100
Andre private ordinære barnehager, barn fra null år til to år239 300
Andre private ordinære barnehager, barn fra tre år til seks år116 300

Med enkeltstående privat ordinær barnehage menes i denne sammenhengen en barnehage som ikke inngår i en sammenslutning med to eller flere barnehager.

Satser for kapitaltilskudd til private ordinære barnehager

Kommunen skal gi kapitaltilskudd til private ordinære barnehager per heltidsplas på 9 400 kroner. Hvis den private ordinære barnehagen er ny eller har en stor økning i godkjent areal, skal kommunen gi barenahgen kapitaltilskudd per heltidsplass for dette arealet ut fra barnehagens godkjenningsår etter følgende tabell: 

Kapitaltilskudd per heltidsplass i nye barnehager eller for barnehager med økning i godkjent areal
GodkjenningsårKroner per heltidsplass
2014-201617 100
2017-201918 900
2020-202220 900

Kommuner som ikke har kommunale familiebarnehager skal gi driftstilskudd til private familiebarnehager etter følgende tabell: 

Satser for driftstilskudd til private familiebarnehager
ArbeidsgiveravgiftssoneSats for heltidsplass for barn fra null år til to årSats for heltidsplass for barn fra tre år til seks år
Sone I184 300140 400
Sone Ia184 300140 400
Sone II178 300135 600
Sone III171 100129 800
Sone IV168 800128 000
Sone IVa173 600131 900
Sone V160 100121 000
Sats for kapitaltilskudd til private familiebarnehager
Type heltidsplassTilskuddssum i kroner
Sats per heltidsplass for barn fra null år til to år14 500
Sats per heltidsplass for barn fra tre år til seks år14 500
Sats for tilskudd til private åpne barnehager
ArbeidsgiveravgiftsoneÅpningstid på 6 til 15 timerÅpningstid på 16 timer eller mer
Sone I25 20032 400
Sone Ia25 20032 400
Sone II24 70031 700
Sone III24 00030 800
Sone IV23 80030 500
Sone IVa24 20031 100
Sone V22 90029 500

Satser for pensjonspåslag og pensjonsutgifter for ordinære private barnehager

I kommuner som ikke har egne ordinære barnehager, skal kommunen legge til grunn pensjonspåslag inklusive arbeidsgiveravgift på 15 214 kroner per heltidsplass i 2022 og pensjonsutgiftene inklusive lokal arbeidsgiveravgift per heltidsstilling i kommunale barnehager, for private ordinære barnehager med pensjonspåslag på 12 prosent. Tilsvarende tall for private ordinære barnehager som har et pensjonspåslag på 10 prosent, er 12 678 kroner. Pensjonsutgiftene eksklusive arbeidsgiveravgift per heltidsstilling i kommunale barnehager er 66 612 kroner i år 2022.

Satser for pensjonspåslag og pensjonsutgifter for private familiebarnehager
ArbeidsgiveravgiftssoneArbeidsgiveravgiftssone, prosentBarnehagens pensjonspåslag per heltidsplass inklusive arbeidsgiveravgiftKommunens pensjonsutgift per heltidsstilling inklusive arbeidsgiveravgift
Sone I14,1 %8 11567 602
Sone Ia14,1 %8 11567 602
Sone II10,6 %7 86665 528
Sone III6,4 %7 56863 040
Sone IV5,1 %7 47562 269
Sone IVa7,9 %7 67463 928
Sone V0,0 %7 11259 248

Pensjonspåslag per heltidsplass og pensjonsutgift per heltidsstilling i tabellen ovenfor er beregnet med et pensjonspåslag på 6 prosent. Kommunen skal bruke pensjonspåslag og pensjonsutgift ut fra arbeidsgiveravgiftssonen for kommunen som barnehagen er lokalisert i.

Satser for pensjonspåslag og pensjonsutgifter for private åpne barnehager

I kommuner som ikke har egne kommunale åpne barnehager, skal kommunen i 2022 legge til grunn følgende for barnehager med åpningstid fra 6 til 15 timer.

Satser for pensjonspåslag og pensjonsutgifter for private åpne barnehager med åpningstid på 6 til 15 timer
ArbeidsgiveravgiftssoneArbeidsgiveravgiftssone, prosent Barnehagens pensjonspåslag per heltidsplass inklusive arbeidsgiveravgiftKommunens pensjonsutgift per heltidsstilling inklusive arbeidsgiveravgift
Sone I14,1 %98475 833
Sone Ia14,1 % 98475 833
Sone II10,6 %95473 507
Sone III6,4 %91870 716
Sone IV5,1 %90769 852
Sone IVa7,9 %93171 713
Sone V0,0 %86366 462

I kommuner som ikke har egne kommunale åpne barnehager, skal kommunen i 2022 legge til grunn følgende for barnehager med åpningstid på 16 timer eller mer:


Satser for pensjonspåslag og pensjonsutgifter for private åpne barnehager med åpningstid på 16 timer eller mer
ArbeidsgiveravgiftssoneArbeidsgiveravgiftssone, prosentBarnehagens pensjonspåslag per heltidsplass inklusive arbeidsgiveragiftKommunens pensjonsutgift per heltidsstilling inklusive arbeidsgiveravgift
Sone I14,1 %1 27174 238
Sone Ia14,1 % 1 27174 238
Sone II10,6 %1 23271 961
Sone III6,4 %1 18569 228
Sone IV5,1 %1 17068 383
Sone IVa7,9 %1 20270 204
Sone V0,01 11465 064

Endringene i forskriften trer i kraft 1. januar 2022. 

Satser for 2021

Fra og med 1. januar 2021 skal kommuner som ikke har kommunale ordinære barnehager, gi driftstilskuddet fra følgende tabell til ordinære private barnehager:

Satser for driftstilskudd til private ordinære barnehager
Type barnehagerKroner per heltidsplass driftsutgifter, inklusive administrasjonspåslag
Private ordinære barnehager, barn fra null år til to år239 200
Private ordinære barnehager, barn fra tre år til seks år115 500

Satser for kapitaltilskudd til private ordinære barnehager

Kommunen skal gi kapitaltilskudd til private ordinære barnehager per heltidsplass på 4 650 kroner for første halvår 2021 og 4 650 kroner for andre halvår 2021

Hvis den private ordinære barnehagen er ny eller har en stor økning i godkjent areal, skal kommunen gi barnehagen kapitaltilskudd per heltidsplass for dette arealet ut fra barnehagens godkjenningsår etter følgende tabell:

GodkjenningsårKroner per heltidsplass
01.01.2021–30.06.2021
Kroner per heltidsplass
01.07.2021–31.12.2021 
2013-20158 2008 200
2016-201810 100 10 100
2019-202111 95011  950
Satser for driftstilskudd til private familiebarnehager
ArbeidsgiveravgiftssoneSats per heltidsplass for barn null til to årSats for heltidsplass for barn fra tre til seks år
Sone I177 500134 900
Sone Ia177 500134 900
Sone II171 700130 200
Sone III164 700124 600
Sone IV162 500122 900
Sone IVa167 200126 600
Sone V154 100116 100

Satser for kapitaltilskudd til private familiebarnehager
Type heltidsplass01.01.2021-30.06.202101.07.2021-31.12.2021
Sats per heltidsplass for barn fra null til to år6 8006 800
Sats per heltidsplass for barn fra tre år til seks år6 800

6 800
Satser for tilskudd til private åpne barnehager
ArbeidsgiveravgiftssoneÅpningstid på 6 til 15 timerÅpningstid på 16 timer eller mer
Sone I23 60032 200
Sone Ia23 60032 200
Sone II23 10031 400
Sone III22 40030 600
Sone IV22 20030 300
Sone IVa22 70030 900
Sone V21 50029 200

Satser for pensjonspåslag og pensjonsutgifter for ordinære private barnehager

I kommuner som ikke har egne ordinære barnehager, skal kommunen legge til grunn pensjonspåslag inklusive arbeidsgiveravgift på kroner 16 007 per heltidsplass i 2021 og pensjonsutgiftene inklusive lokal arbeidsgiveravgift per heltidsstilling i kommunale barnehager. Pensjonsutgiftene eksklusive arbeidsgiveravgift per heltidsstilling i kommunale barnehager er kroner 78 218 i år 2021.

Satser for pensjonspåslag og pensjonsutgifter for private familiebarnehager
ArbeidsgiveravgiftssoneArbeidsgiveravgiftssone, prosentBarnehagens pensjonspåslag per heltidsplass inklusive arbeidsgiveravgiftKommunens pensjonsutgift per heltidsstilling  inklusive arbeidsgiveravgift
Sone I14,10 %7 94979 381
Sone Ia14,10 %7 94979 381
Sone II10,60 %7 70576 946
Sone III6,40 %7 41374 024
Sone IV5,10 %7 32273 120
Sone IVa7,90 %7 51775 068
Sone V0,00 %6 96769 572

Pensjonspåslag per heltidsplass og pensjonsutgift per heltidsstilling i tabellen ovenfor er beregnet med et pensjonspåslag på 6 prosent. Kommunen skal bruke pensjonspåslag og pensjonsutgift ut fra arbeidsgiveravgiftssonen for kommunen som barnehagen er lokalisert i.

Satser for pensjonspåslag og pensjonsutgifter for private åpne barnehager

I kommuner som ikke har egne kommunale åpne barnehager, skal kommunen i 2021 legge til grunn følgende for barnehager med åpningstid 6 til 15 timer:

ArbeidsgiveravgiftssoneArbeidsgiveravgift, prosentBarnehagens pensjonspåslag per heltidsplass inklusive arbeidsgiveravgiftKommunens pensjonsutgift per heltidsstilling inklusive arbeidsgiveravgift
Sone I14,10 %91388 907
Sone Ia14,10 %91388 907
Sone II10,60 %88586 180
Sone III6,40 %85182 908
Sone IV5,10 %84181 895
Sone IVa7,90 %86384 076
Sone V0,00 %80077 921

I kommuner om ikke har egne kommunale åpne barnehager, skal kommunen i 2021 legge til grunn følgende for barnehager med åpningstid 16 timer eller mer:

ArbeidsgiveravgiftssoneArbeidsgiveravgift, prosentBarnehagens pensjonspåslag per heltidsplass inklusive arbeidsgiveravgiftKommunens pensjonsutgift per heltidsstilling inklusive arbeidsgiveravgift
Sone I14,10 %1 26787 277
Sone Ia14,10 %1 26787 277
Sone II10,60 %1 22884 600
Sone III6,40 %1 18181 387
Sone IV5,10 %1 16780 392
Sone IVa7,90 %1 19882 534
Sone V0,00 %1 11076 491

Endringene i forskriften trådte i kraft 1. januar 2021. 

 

Satser for 2020

Satser for driftstilskudd til private ordinære barnehager
Type barnehagerKroner per heltidsplass driftsutgifter, inklusive administrasjonspåslag
Ordinære barnehager, barn fra null år til to år231 600
Ordinære barnehager, barn fra tre år til seks år111 800
Fra og med 2020 gis det ikke lenger tilskudd til pedagogiskbemanning. 
Satser for kapitaltilskudd til private ordinære barnehager
GodkjenningsårKroner per heltidsplass
Til og med 20119300
2012-201416 400
2015-201720 200
2018-202023 900

 

Satser for driftstilskudd til private familiebarnehager
ArbeidsgiveravgiftssoneSats per heltidsplass for barn fra null til to årSats for heltidsplass for barn fra tre til seks år
Sone I172 000130 700
Sone Ia172 000130 700
Sone II166 300126 200
Sone III159 600120 800
Sone IV157 500119 100
Sone IVa162 000122 700
Sone V149 300112 500

 

Satser for kapitaltilskudd til private familiebarnehager

Type heltidsplassSats
Sats per heltidsplass for barn fra null til to år13 600
Sats per heltidsplass for barn fra tre til seks år13 600

 

Satser for tilskudd til private åpne barnehager
ArbeidsgiveravgiftssoneÅpningstid på 6 til 15 timerÅpningstid på 16 timer eller mer
Sone I22 60032 500
Sone Ia22 60032 500
Sone II22 10031 700
Sone III21 50030 900
Sone IV21 30030 600
Sone IVa21 70031 200
Sone V20 60029 500

Satser for pensjonspåslag

I kommuner som ikke har egne ordinære barnehager, skal kommunen legge til grunn pensjonspåslag inklusive arbeidsgiveravgift på kroner 15 202 per heltidsplass i 2020, og pensjonsutgiftene inklusive lokal arbeidsgiveravgift per heltidsstilling i kommunale barnehager. Pensjonsutgiftene eksklusive arbeidsgiveravgift per heltidsstilling i kommunale barnehager er kroner 77 566 i år 2020.

I kommuner som ikke har egne familiebarnehager, skal kommunen i 2020 legge til grunn følgende tabell for pensjonspåslag og pensjonsutgifter: 

Arbeidsgiver-avgiftssoneArbeidsgiver-avgiftssone, prosentBarnehagens pensjonspåslag per heltidsplass inklusive arbeidsgiveravgiftKommunens pensjonsutgift per heltidsstilling inklusive arbeidsgiveravgift
Sone I14,1 %7 51878 322
Sone Ia14,1 %7 51878 322
Sone II10,6 %7 28775 919
Sone III6,4 %7 01173 036
Sone IV5,1 %6 92572 144
Sone IVa7,9 %7 10974 066
Sone V0,0 %6 58968 643

Pensjonspåslag per heltidsplass og pensjonsutgift per heltidsstilling i tabellen ovenfor er beregnet med et pensjonspåslag på 6 prosent. Kommunen skal bruke pensjonspåslag og pensjonsutgift ut fra arbeidsgiveravgiftssonen for kommunen som barnehagen er ligger i.

I kommuner som ikke har egne kommunale åpne barnehager, skal kommunen i 2020 legge til grunn følgende for barnehager med åpningstid 6 til 15 timer:

Arbeidsgiver-avgiftssoneArbeidsgiver-avgiftssone, prosentBarnehagens pensjonspåslag per heltidsplass inklusive arbeidsgiveravgiftKommunens pensjonsutgift per heltidsstilling inklusive arbeidsgiveravgift
Sone I14,1 %87388 118
Sone Ia14,1 %87388 118
Sone II10,6 %84785 415
Sone III6,4 %81482 171
Sone IV5,1 %80581 167
Sone IVa7,9 %82683 329
Sone V0,0 %76577 228

 

I kommuner som ikke har egne kommunale åpne barnehager, skal kommunen i 2020 legge til grunn følgende for barnehager med åpningstid 16 timer eller mer:

Arbeidsgiver-avgiftssoneArbeidsgiver-avgiftssone, prosentBarnehagens pensjonspåslag per heltidsplass inklusive arbeidsgiveravgiftKommunens pensjonsutgift per heltidsstilling inklusive arbeidsgiveravgift
Sone I14,1 %1 26686 497
Sone Ia14,1 %1 26686 497
Sone II10,6 %1 22783 843
Sone III6,4 %1 18080 660
Sone IV5,1 %1 16679 674
Sone IVa7,9 %1 19781 797
Sone V0,0 %1 10975 808

Endringene i forskriften trer i kraft 1. januar 2020.

Satser for 2019 

Satser for driftstilskudd til private ordinære barnehager
Type barnehagerKroner per heltidsplass driftsutgifter, inklusive administrasjonspåslag
Ordinære barnehager, barn fra null år til to år219 400
Ordinære barnehager, barn fra tre år til seks år105 700

 

Satser for tilskudd til pedagogisk bemanning
Type barnehagerKroner per heltidsplass per år gjeldende for tilskuddsåret 2019
Ordinære barnehager, barn fra null år til to år2 276
Ordinære barnehager, barn fra tre år til seks år1 264

 

Satser for kapitaltilskudd til private ordinære barnehager
GodkjenningsårKroner per heltidsplass
Til og med 20109500
2011-201316 700
2014-201620 200
2017-201921 400

Kapitaltilskudd var feilaktig lagt inn i satsen. Dermed ble satsene for driftstilskudd til private familiebarnehager for 2019 satt for høye. Dette er nå blitt rettet.

Satser for driftstilskudd til private familiebarnehager
ArbeidsgiveravgiftssoneSats per heltidsplass for barn fra null til to årSats for heltidsplass for barn fra tre til seks år
Sone I163 900124 500
Sone Ia163 900124 500
Sone II158 500120 200
Sone III152 100115 000
Sone IV150 100113 400
Sone IVa154 400116 800
Sone V142 200107 100

Satser for kapitaltilskudd til private familiebarnehager

Type heltidsplassSats
Sats per heltidsplass for barn fra null til to år13 300
Sats per heltidsplass for barn fra tre til seks år13 300
Satser for tilskudd til private åpne barnehager
ArbeidsgiveravgiftssoneÅpningstid på 6 til 15 timerÅpningstid på 16 timer eller mer
Sone I22 00030 800
Sone Ia22 00030 800
Sone II21 50030 100
Sone III20 90029 200
Sone IV20 70029 000
Sone IVa21 10029 500
Sone V20 00028 000

Satser for pensjonspåslag

Tabellene under gjelder for søknadsordning for pensjon etter forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager § 4a

I kommuner som ikke har egne ordinære barnehager, skal kommunen legge til grunn pensjonspåslag inklusive arbeidsgiveravgift på kroner 14 564 per heltidsplass i 2019, og pensjonsutgiftene eksklusive arbeidsgiveravgift per heltidsstilling i kommunale barnehager på kroner 69 583 i år 2018.

I kommuner som ikke har egne familiebarnehager, skal kommunen i 2019 legge til grunn følgende tabell for pensjonspåslag og pensjonsutgifter: 

Arbeidsgiver-avgiftssoneArbeidsgiver-avgiftssone, prosentBarnehagens pensjonspåslag per heltidsplass inklusive  arbeidsgiveravgiftKommunens pensjonsutgift per heltidsstilling inklusive arbeidsgiveravgift
Sone I14,1 %7 27170 270
Sone Ia14,1 %7 27170 270
Sone II10,6 %7 04868 115
Sone III6,4 %6 78065 528
Sone IV5,1 %6 69864 727
Sone IVa7,9 %6 87666 452
Sone V0,0 %6 37361 587

Pensjonspåslag per heltidsplass og pensjonsutgift per heltidsstilling i tabellen ovenfor er beregnet med et pensjonspåslag på 6 prosent. Kommunen skal bruke pensjonspåslag og pensjonsutgift ut fra arbeidsgiveravgiftssonen for kommunen som barnehagen er lokalisert i.

I kommuner som ikke har egne kommunale åpne barnehager, skal kommunen i 2019 legge til grunn følgende for barnehager med åpningstid 6 til 15 timer:

Arbeidsgiver-avgiftssoneArbeidsgiver-avgiftssone, prosentBarnehagens pensjonspåslag per heltidsplass inklusive arbeidsgiveravgiftKommunens pensjonsutgift per heltidsstilling inklusive arbeidsgiveravgift
Sone I14,1 %87179 940
Sone Ia14,1 %87179 940
Sone II10,6 %84477 487
Sone III6,4 %71274 545
Sone IV5,1 %80273 634
Sone IVa7,9 %82375 596
Sone V0,0 %76370 061

 

I kommuner som ikke har egne kommunale åpne barnehager, skal kommunen i 2019 legge til grunn følgende for barnehager med åpningstid 16 timer eller mer:

Arbeidsgiver-avgiftssoneArbeidsgiver-avgiftssone, prosentBarnehagens pensjonspåslag per heltidsplass inklusive  arbeidsgiveravgiftKommunens pensjonsutgift per heltidsstilling inklusive  arbeidsgiveravgift
Sone I14,1 %1 20378 984
Sone Ia14,1 %1 20378 984
Sone II10,6 %1 16676 562
Sone III6,4 %1 12273 654
Sone IV5,1 %1 10872 754
Sone IVa7,9 %1 13874 693
Sone V0,0 %1 05469 224

Endringene i forskriften trer i kraft 1. januar 2019.

Satser for 2018 

Satser for driftstilskudd til private ordinære barnehager
Type barnehagerKroner per heltidsplass driftsutgifter, inklusive
administrasjonspåslag
Ordinære barnehager, barn fra
null år til to år
209 200
Ordinære barnehager, barn fra
tre år til seks år
100 600

 

Satser for tilskudd til pedagogisk bemanning
Type barnehagerKroner per heltidsplass per år gjeldende for
tilskuddsåret 2018
Ordinære barnehager, barn fra null
år til to år
2 214
Ordinære barnehager, barn fra tre
år til seks år
1 230

 

Satser for kapitaltilskudd til private ordinære barnehager
GodkjenningsårKroner per heltidsplass
Til og med 20099 200
2010, 2011 og 201215 700
2013, 2014 og 201518 500
2016, 2017 og 201822 500

 

Satser for driftstilskudd til private familiebarnehager
ArbeidsgiveravgiftssoneSats per heltidsplass for
barn fra null til to år
Sats for heltidsplass for
barn fra tre til seks år
Sone I158 200120 200
Sone Ia158 200120 200
Sone II153 000116 000
Sone III146 800111 000
Sone IV144 900109 500
Sone IVa149 000112 800
Sone V137 300103 500

Satser for kapitaltilskudd til private familiebarnehager

Type heltidsplassSats
Sats per heltidsplass for barn fra null til to år12 900
Sats per heltidsplass for barn fra tre til seks år12 900
Satser for tilskudd til private åpne barnehager
ArbeidsgiveravgiftssoneÅpningstid på 6 til 15 timerÅpningstid på 16 timer eller
mer
Sone I21 40030 200
Sone Ia21 40030 200
Sone II20 90029 500
Sone III20 40028 700
Sone IV20 20028 400
Sone IVa20 60029 000
Sone V19 50027 500

Søknadsordning for pensjon 2018

Tabellene under gjelder for søknadsordning for pensjon etter forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager § 4a .

I kommuner som ikke har egne familiebarnehager, skal kommunen i 2018 legge til grunn følgende tabell for pensjonspåslag og pensjonsutgifter:

Arbeidsgiver-avgiftssoneArbeidsgiver-avgiftssone, prosentBarnehagens pensjonspåslag per heltidsplass inklusive arbeidsgiveravgiftKommunens pensjonsutgift per heltidsstilling inklusive arbeidsgiveravgift
Sone I14,1 %7 07970 093
Sone Ia14,10 %7 07970 093
Sone II10,60 %6 86267 943
Sone III6,40 %6 60165 363
Sone IV5,10 %6 52064 564
Sone IVa7,90 %6 69466 284
Sone V0,00 %6 20461 431

Pensjonspåslag per heltidsplass og pensjonsutgift per heltidsstilling i tabellen ovenfor er beregnet med et pensjonspåslag på 6 prosent. Kommunen skal bruke pensjonspåslag og pensjonsutgift ut fra arbeidsgiveravgiftssonen for kommunen som barnehagen er lokalisert i.

I kommuner som ikke har egne kommunale åpne barnehager, skal kommunen i 2018 legge til grunn følgende for barnehager med åpningstid 6 til 15 timer:

Arbeidsgiver-avgiftssoneArbeidsgiver-avgiftssone, prosentBarnehagens pensjonspåslag per heltidsplass inklusive arbeidsgiveravgiftKommunens pensjonsutgift per heltidsstilling inklusive arbeidsgiveravgift
Sone I14,1 %83979 612
Sone Ia14,1 %83979 612
Sone II10,6 %81377 170
Sone III6,40 %78274 240
Sone IV5,10 %77273 332
Sone IVa7,90 %79375 286
Sone V0,00 %73569 774

 

I kommuner som ikke har egne kommunale åpne barnehager, skal kommunen i 2018 legge til grunn følgende for barnehager med åpningstid 16 timer eller mer:

Arbeidsgiver-avgiftssoneArbeidsgiver-avgiftssone, prosentBarnehagens pensjonspåslag per heltidsplass inklusive arbeidsgiveravgiftKommunens pensjonsutgift per heltidsstilling inklusive arbeidsgiveravgift
Sone I14,1 %1 17477 823
Sone Ia14,1 %1 17477 823
Sone II10,6 %1 13875 436
Sone III6,4 %1 09572 571
Sone IV5,10 %1 08171 685
Sone IVa7,90 %1 11073 594
Sone V0,00 %1 02968 206

Satsene for 2017

Satser for driftstilskudd til private ordinære barnehager
 Kroner per
heltidsplass
Drift, inkl. adm.
Ordinære barnehager, barn 0-2 år199 800
Ordinære barnehager, barn 3-6 år96 300

 

Satser for kapitaltilskudd til private ordinære barnehager
ByggeårTilskuddssats per plass
Til og med 20088 600
2009-201114 400
2012-201416 800
2015-201720 900

 Tilskudd til pedagogisk bemanning til private ordinære barnehager.

Satser for driftstilskudd til private familiebarnehager
ArbeidsgiveravgiftssoneSats per heltidsplass,
barn 0-2 år
Sats per heltidsplass,
barn 3-6 år
Sone I156 100118 900
Sone Ia156 100118 900
Sone II151 000114 800
Sone III144 900109 900
Sone IV143 000108 400
Sone IVa147 100111 700
Sone V135 700102 500

 

Satser for kapitaltilskudd til private familiebarnehager
Sats per heltidsplass, barn 0-2 år13 100
Sats per heltidsplass, barn 3-6 år13 100

 

Satser for tilskudd til private åpne barnehager
Arbeidsgiveravgiftssone6-15 timer16 timer eller mer
Sone I20 30028 500
Sone Ia20 30028 500
Sone II19 80027 800
Sone III19 30027 100
Sone IV19 20026 800
Sone IVa19 50027 300
Sone V18 50025 900

Satsene er fastsatt ut fra regjeringens forslag til maksimalpris for 2017 på 2 730 kroner per måned, med forbehold om at satsene kan bli justert som følge av Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2017. Bakgrunn for satsene er beregninger utført av Telemarksforsking. 

Satsene for 2016

Satser for driftstilskudd til private ordinære barnehager
 Kroner per oppholdstime, drift, inkl. adm.Kroner per heltidsplass Drift, inkl. adm.
Ordinære barnehager, barn 0-2 år90,80196 200
Ordinære barnehager, barn 3-6 år43,8094 700

 

Satser for kapitaltilskudd til private ordinære barnehager
ByggeårTilskuddssats per plass
Til og med 20078 800
2008-201014 100
2011-201317 400
2014-201618 300

 

Satser for driftstilskudd til private familiebarnehager
ArbeidsgiveravgiftssoneSats per heltidsplass, barn 0-2 årSats per heltidsplass, barn 3-6 år
Sone I149 500113 700
Sone Ia149 500113 700
Sone II144 600109 800
Sone III138 800105 200
Sone IV137 000103 700
Sone IVa140 900106 800
Sone V129 90098 100

 

Satser for kapitaltilskudd til private familiebarnehager
Sats per heltidsplass, barn 0-2 år12 900
Sats per heltidsplass, barn 3-6 år12 900

 

Satser for tilskudd til private åpne barnehager
Arbeidsgiveravgiftssone6-15 timer16 timer eller mer
Sone I18 80026 700
Sone Ia18 80026 700
Sone II18 50026 100
Sone III18 00025 400
Sone IV17 80025 100
Sone IVa18 10025 600
Sone V17 30024 200

Satsene er fastsatt ut fra regjeringens forslag til maksimalpris for 2016 på 2 655 kroner per måned, med forbehold om at satsene kan bli justert som følge av Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2016. Bakgrunn for satsene er beregninger utført av Telemarksforskning.