Nasjonale tilskuddssatser - barnehager

Fra og med 1. januar 2022 er det fastsatt nye nasjonale satser for tildeling av tilskudd til private barnehager. Her finner du en oversikt over satser for driftsstilskudd, kaptialtilskudd og pensjonspåslag og pensjonsutgifter.

Kunnskapsdepartementet har 21. desember 2022 fastsatt nye nasjonale satser for tildeling av tilskudd i tilskuddsforskriften og redusert pensjonspåslaget i driftstilskuddet til private ordinære barnehager fra 13 prosent til 10 prosent. Du kan lese mer om dette på regjeringens nettsider.

Satsene for driftstilskudd skal brukes av kommuner som ikke har egne tilsvarende barnehager. Satsene for kapitaltilskudd skal benyttes av alle kommuner, også de som har egne tilsvarende barnehager. 

Satser for driftstilskudd i 2022

Fra og med 1. januar 2022 skal kommuner som ikke har kommunale ordinære barnehager gi driftstilskuddet ut fra følgende tabell til ordinære private barnehager:

Satser for drifttilskudd for private ordinære barnehager
Type barnehageKroner per heltidsplass driftsutgifter, inklusive adminstrasjonspåslag
Enkeltstående private ordinære barnehager, barn fra null år til to år 244 300
Enkeltstående private ordinære barnehager, barn fra tre år til seks år 119 100
Andre private ordinære barnehager, barn fra null år til to år 239 300
Andre private ordinære barnehager, barn fra tre år til seks år 116 300

Med enkeltstående privat ordinær barnehage menes i denne sammenhengen en barnehage som ikke inngår i en sammenslutning med to eller flere barnehager.

Satser for kapitaltilskudd til private ordinære barnehager

Kommunen skal gi kapitaltilskudd til private ordinære barnehager per heltidsplas på 9 400 kroner. Hvis den private ordinære barnehagen er ny eller har en stor økning i godkjent areal, skal kommunen gi barenahgen kapitaltilskudd per heltidsplass for dette arealet ut fra barnehagens godkjenningsår etter følgende tabell: 

Kapitaltilskudd per heltidsplass i nye barnehager eller for barnehager med økning i godkjent areal
GodkjenningsårKroner per heltidsplass
2014-2016 17 100
2017-2019 18 900
2020-2022 20 900

Kommuner som ikke har kommunale familiebarnehager skal gi driftstilskudd til private familiebarnehager etter følgende tabell: 

Satser for driftstilskudd til private familiebarnehager
ArbeidsgiveravgiftssoneSats for heltidsplass for barn fra null år til to årSats for heltidsplass for barn fra tre år til seks år
Sone I 184 300 140 400
Sone Ia 184 300 140 400
Sone II 178 300 135 600
Sone III 171 100 129 800
Sone IV 168 800 128 000
Sone IVa 173 600 131 900
Sone V 160 100 121 000
Sats for kapitaltilskudd til private familiebarnehager
Type heltidsplassTilskuddssum i kroner
Sats per heltidsplass for barn fra null år til to år 14 500
Sats per heltidsplass for barn fra tre år til seks år 14 500
Sats for tilskudd til private åpne barnehager
ArbeidsgiveravgiftsoneÅpningstid på 6 til 15 timerÅpningstid på 16 timer eller mer
Sone I 25 200 32 400
Sone Ia 25 200 32 400
Sone II 24 700 31 700
Sone III 24 000 30 800
Sone IV 23 800 30 500
Sone IVa 24 200 31 100
Sone V 22 900 29 500

Satser for pensjonspåslag og pensjonsutgifter for ordinære private barnehager

I kommuner som ikke har egne ordinære barnehager, skal kommunen legge til grunn pensjonspåslag inklusive arbeidsgiveravgift på 15 214 kroner per heltidsplass i 2022 og pensjonsutgiftene inklusive lokal arbeidsgiveravgift per heltidsstilling i kommunale barnehager, for private ordinære barnehager med pensjonspåslag på 12 prosent. Tilsvarende tall for private ordinære barnehager som har et pensjonspåslag på 10 prosent, er 12 678 kroner. Pensjonsutgiftene eksklusive arbeidsgiveravgift per heltidsstilling i kommunale barnehager er 66 612 kroner i år 2022.

Satser for pensjonspåslag og pensjonsutgifter for private familiebarnehager
ArbeidsgiveravgiftssoneArbeidsgiveravgiftssone, prosentBarnehagens pensjonspåslag per heltidsplass inklusive arbeidsgiveravgiftKommunens pensjonsutgift per heltidsstilling inklusive arbeidsgiveravgift
Sone I 14,1 % 8 115 67 602
Sone Ia 14,1 % 8 115 67 602
Sone II 10,6 % 7 866 65 528
Sone III 6,4 % 7 568 63 040
Sone IV 5,1 % 7 475 62 269
Sone IVa 7,9 % 7 674 63 928
Sone V 0,0 % 7 112 59 248

Pensjonspåslag per heltidsplass og pensjonsutgift per heltidsstilling i tabellen ovenfor er beregnet med et pensjonspåslag på 6 prosent. Kommunen skal bruke pensjonspåslag og pensjonsutgift ut fra arbeidsgiveravgiftssonen for kommunen som barnehagen er lokalisert i.

Satser for pensjonspåslag og pensjonsutgifter for private åpne barnehager

I kommuner som ikke har egne kommunale åpne barnehager, skal kommunen i 2022 legge til grunn følgende for barnehager med åpningstid fra 6 til 15 timer.

Satser for pensjonspåslag og pensjonsutgifter for private åpne barnehager med åpningstid på 6 til 15 timer
ArbeidsgiveravgiftssoneArbeidsgiveravgiftssone, prosent Barnehagens pensjonspåslag per heltidsplass inklusive arbeidsgiveravgiftKommunens pensjonsutgift per heltidsstilling inklusive arbeidsgiveravgift
Sone I 14,1 % 984 75 833
Sone Ia 14,1 %  984 75 833
Sone II 10,6 % 954 73 507
Sone III 6,4 % 918 70 716
Sone IV 5,1 % 907 69 852
Sone IVa 7,9 % 931 71 713
Sone V 0,0 % 863 66 462

I kommuner som ikke har egne kommunale åpne barnehager, skal kommunen i 2022 legge til grunn følgende for barnehager med åpningstid på 16 timer eller mer:


Satser for pensjonspåslag og pensjonsutgifter for private åpne barnehager med åpningstid på 16 timer eller mer
ArbeidsgiveravgiftssoneArbeidsgiveravgiftssone, prosentBarnehagens pensjonspåslag per heltidsplass inklusive arbeidsgiveragiftKommunens pensjonsutgift per heltidsstilling inklusive arbeidsgiveravgift
Sone I 14,1 % 1 271 74 238
Sone Ia 14,1 %  1 271 74 238
Sone II 10,6 % 1 232 71 961
Sone III 6,4 % 1 185 69 228
Sone IV 5,1 % 1 170 68 383
Sone IVa 7,9 % 1 202 70 204
Sone V 0,0 1 114 65 064

Endringene i forskriften trer i kraft 1. januar 2022. 

Satser for 2021

Fra og med 1. januar 2021 skal kommuner som ikke har kommunale ordinære barnehager, gi driftstilskuddet fra følgende tabell til ordinære private barnehager:

Satser for driftstilskudd til private ordinære barnehager
Type barnehagerKroner per heltidsplass driftsutgifter, inklusive administrasjonspåslag
Private ordinære barnehager, barn fra null år til to år 239 200
Private ordinære barnehager, barn fra tre år til seks år 115 500

Satser for kapitaltilskudd til private ordinære barnehager

Kommunen skal gi kapitaltilskudd til private ordinære barnehager per heltidsplass på 4 650 kroner for første halvår 2021 og 4 650 kroner for andre halvår 2021

Hvis den private ordinære barnehagen er ny eller har en stor økning i godkjent areal, skal kommunen gi barnehagen kapitaltilskudd per heltidsplass for dette arealet ut fra barnehagens godkjenningsår etter følgende tabell:

GodkjenningsårKroner per heltidsplass
01.01.2021–30.06.2021
Kroner per heltidsplass
01.07.2021–31.12.2021 
2013-2015 8 200 8 200
2016-2018 10 100  10 100
2019-2021 11 950 11  950
Satser for driftstilskudd til private familiebarnehager
ArbeidsgiveravgiftssoneSats per heltidsplass for barn null til to årSats for heltidsplass for barn fra tre til seks år
Sone I 177 500 134 900
Sone Ia 177 500 134 900
Sone II 171 700 130 200
Sone III 164 700 124 600
Sone IV 162 500 122 900
Sone IVa 167 200 126 600
Sone V 154 100 116 100

Satser for kapitaltilskudd til private familiebarnehager
Type heltidsplass01.01.2021-30.06.202101.07.2021-31.12.2021
Sats per heltidsplass for barn fra null til to år 6 800 6 800
Sats per heltidsplass for barn fra tre år til seks år 6 800

6 800
Satser for tilskudd til private åpne barnehager
ArbeidsgiveravgiftssoneÅpningstid på 6 til 15 timerÅpningstid på 16 timer eller mer
Sone I 23 600 32 200
Sone Ia 23 600 32 200
Sone II 23 100 31 400
Sone III 22 400 30 600
Sone IV 22 200 30 300
Sone IVa 22 700 30 900
Sone V 21 500 29 200

Satser for pensjonspåslag og pensjonsutgifter for ordinære private barnehager

I kommuner som ikke har egne ordinære barnehager, skal kommunen legge til grunn pensjonspåslag inklusive arbeidsgiveravgift på kroner 16 007 per heltidsplass i 2021 og pensjonsutgiftene inklusive lokal arbeidsgiveravgift per heltidsstilling i kommunale barnehager. Pensjonsutgiftene eksklusive arbeidsgiveravgift per heltidsstilling i kommunale barnehager er kroner 78 218 i år 2021.

Satser for pensjonspåslag og pensjonsutgifter for private familiebarnehager
ArbeidsgiveravgiftssoneArbeidsgiveravgiftssone, prosentBarnehagens pensjonspåslag per heltidsplass inklusive arbeidsgiveravgiftKommunens pensjonsutgift per heltidsstilling  inklusive arbeidsgiveravgift
Sone I 14,10 % 7 949 79 381
Sone Ia 14,10 % 7 949 79 381
Sone II 10,60 % 7 705 76 946
Sone III 6,40 % 7 413 74 024
Sone IV 5,10 % 7 322 73 120
Sone IVa 7,90 % 7 517 75 068
Sone V 0,00 % 6 967 69 572

Pensjonspåslag per heltidsplass og pensjonsutgift per heltidsstilling i tabellen ovenfor er beregnet med et pensjonspåslag på 6 prosent. Kommunen skal bruke pensjonspåslag og pensjonsutgift ut fra arbeidsgiveravgiftssonen for kommunen som barnehagen er lokalisert i.

Satser for pensjonspåslag og pensjonsutgifter for private åpne barnehager

I kommuner som ikke har egne kommunale åpne barnehager, skal kommunen i 2021 legge til grunn følgende for barnehager med åpningstid 6 til 15 timer:

ArbeidsgiveravgiftssoneArbeidsgiveravgift, prosentBarnehagens pensjonspåslag per heltidsplass inklusive arbeidsgiveravgiftKommunens pensjonsutgift per heltidsstilling inklusive arbeidsgiveravgift
Sone I 14,10 % 913 88 907
Sone Ia 14,10 % 913 88 907
Sone II 10,60 % 885 86 180
Sone III 6,40 % 851 82 908
Sone IV 5,10 % 841 81 895
Sone IVa 7,90 % 863 84 076
Sone V 0,00 % 800 77 921

I kommuner om ikke har egne kommunale åpne barnehager, skal kommunen i 2021 legge til grunn følgende for barnehager med åpningstid 16 timer eller mer:

ArbeidsgiveravgiftssoneArbeidsgiveravgift, prosentBarnehagens pensjonspåslag per heltidsplass inklusive arbeidsgiveravgiftKommunens pensjonsutgift per heltidsstilling inklusive arbeidsgiveravgift
Sone I 14,10 % 1 267 87 277
Sone Ia 14,10 % 1 267 87 277
Sone II 10,60 % 1 228 84 600
Sone III 6,40 % 1 181 81 387
Sone IV 5,10 % 1 167 80 392
Sone IVa 7,90 % 1 198 82 534
Sone V 0,00 % 1 110 76 491

Endringene i forskriften trådte i kraft 1. januar 2021. 

 

Satser for 2020

Satser for driftstilskudd til private ordinære barnehager
Type barnehagerKroner per heltidsplass driftsutgifter, inklusive administrasjonspåslag
Ordinære barnehager, barn fra null år til to år 231 600
Ordinære barnehager, barn fra tre år til seks år 111 800
Fra og med 2020 gis det ikke lenger tilskudd til pedagogiskbemanning. 
Satser for kapitaltilskudd til private ordinære barnehager
GodkjenningsårKroner per heltidsplass
Til og med 2011 9300
2012-2014 16 400
2015-2017 20 200
2018-2020 23 900

 

Satser for driftstilskudd til private familiebarnehager
ArbeidsgiveravgiftssoneSats per heltidsplass for barn fra null til to årSats for heltidsplass for barn fra tre til seks år
Sone I 172 000 130 700
Sone Ia 172 000 130 700
Sone II 166 300 126 200
Sone III 159 600 120 800
Sone IV 157 500 119 100
Sone IVa 162 000 122 700
Sone V 149 300 112 500

 

Satser for kapitaltilskudd til private familiebarnehager

Type heltidsplassSats
Sats per heltidsplass for barn fra null til to år 13 600
Sats per heltidsplass for barn fra tre til seks år 13 600

 

Satser for tilskudd til private åpne barnehager
ArbeidsgiveravgiftssoneÅpningstid på 6 til 15 timerÅpningstid på 16 timer eller mer
Sone I 22 600 32 500
Sone Ia 22 600 32 500
Sone II 22 100 31 700
Sone III 21 500 30 900
Sone IV 21 300 30 600
Sone IVa 21 700 31 200
Sone V 20 600 29 500

Satser for pensjonspåslag

I kommuner som ikke har egne ordinære barnehager, skal kommunen legge til grunn pensjonspåslag inklusive arbeidsgiveravgift på kroner 15 202 per heltidsplass i 2020, og pensjonsutgiftene inklusive lokal arbeidsgiveravgift per heltidsstilling i kommunale barnehager. Pensjonsutgiftene eksklusive arbeidsgiveravgift per heltidsstilling i kommunale barnehager er kroner 77 566 i år 2020.

I kommuner som ikke har egne familiebarnehager, skal kommunen i 2020 legge til grunn følgende tabell for pensjonspåslag og pensjonsutgifter: 

Arbeidsgiver-avgiftssoneArbeidsgiver-avgiftssone, prosentBarnehagens pensjonspåslag per heltidsplass inklusive arbeidsgiveravgiftKommunens pensjonsutgift per heltidsstilling inklusive arbeidsgiveravgift
Sone I 14,1 % 7 518 78 322
Sone Ia 14,1 % 7 518 78 322
Sone II 10,6 % 7 287 75 919
Sone III 6,4 % 7 011 73 036
Sone IV 5,1 % 6 925 72 144
Sone IVa 7,9 % 7 109 74 066
Sone V 0,0 % 6 589 68 643

Pensjonspåslag per heltidsplass og pensjonsutgift per heltidsstilling i tabellen ovenfor er beregnet med et pensjonspåslag på 6 prosent. Kommunen skal bruke pensjonspåslag og pensjonsutgift ut fra arbeidsgiveravgiftssonen for kommunen som barnehagen er ligger i.

I kommuner som ikke har egne kommunale åpne barnehager, skal kommunen i 2020 legge til grunn følgende for barnehager med åpningstid 6 til 15 timer:

Arbeidsgiver-avgiftssoneArbeidsgiver-avgiftssone, prosentBarnehagens pensjonspåslag per heltidsplass inklusive arbeidsgiveravgiftKommunens pensjonsutgift per heltidsstilling inklusive arbeidsgiveravgift
Sone I 14,1 % 873 88 118
Sone Ia 14,1 % 873 88 118
Sone II 10,6 % 847 85 415
Sone III 6,4 % 814 82 171
Sone IV 5,1 % 805 81 167
Sone IVa 7,9 % 826 83 329
Sone V 0,0 % 765 77 228

 

I kommuner som ikke har egne kommunale åpne barnehager, skal kommunen i 2020 legge til grunn følgende for barnehager med åpningstid 16 timer eller mer:

Arbeidsgiver-avgiftssoneArbeidsgiver-avgiftssone, prosentBarnehagens pensjonspåslag per heltidsplass inklusive arbeidsgiveravgiftKommunens pensjonsutgift per heltidsstilling inklusive arbeidsgiveravgift
Sone I 14,1 % 1 266 86 497
Sone Ia 14,1 % 1 266 86 497
Sone II 10,6 % 1 227 83 843
Sone III 6,4 % 1 180 80 660
Sone IV 5,1 % 1 166 79 674
Sone IVa 7,9 % 1 197 81 797
Sone V 0,0 % 1 109 75 808

Endringene i forskriften trer i kraft 1. januar 2020.

Satser for 2019 

Satser for driftstilskudd til private ordinære barnehager
Type barnehagerKroner per heltidsplass driftsutgifter, inklusive administrasjonspåslag
Ordinære barnehager, barn fra null år til to år 219 400
Ordinære barnehager, barn fra tre år til seks år 105 700

 

Satser for tilskudd til pedagogisk bemanning
Type barnehagerKroner per heltidsplass per år gjeldende for tilskuddsåret 2019
Ordinære barnehager, barn fra null år til to år 2 276
Ordinære barnehager, barn fra tre år til seks år 1 264

 

Satser for kapitaltilskudd til private ordinære barnehager
GodkjenningsårKroner per heltidsplass
Til og med 2010 9500
2011-2013 16 700
2014-2016 20 200
2017-2019 21 400

Kapitaltilskudd var feilaktig lagt inn i satsen. Dermed ble satsene for driftstilskudd til private familiebarnehager for 2019 satt for høye. Dette er nå blitt rettet.

Satser for driftstilskudd til private familiebarnehager
ArbeidsgiveravgiftssoneSats per heltidsplass for barn fra null til to årSats for heltidsplass for barn fra tre til seks år
Sone I 163 900 124 500
Sone Ia 163 900 124 500
Sone II 158 500 120 200
Sone III 152 100 115 000
Sone IV 150 100 113 400
Sone IVa 154 400 116 800
Sone V 142 200 107 100

Satser for kapitaltilskudd til private familiebarnehager

Type heltidsplassSats
Sats per heltidsplass for barn fra null til to år 13 300
Sats per heltidsplass for barn fra tre til seks år 13 300
Satser for tilskudd til private åpne barnehager
ArbeidsgiveravgiftssoneÅpningstid på 6 til 15 timerÅpningstid på 16 timer eller mer
Sone I 22 000 30 800
Sone Ia 22 000 30 800
Sone II 21 500 30 100
Sone III 20 900 29 200
Sone IV 20 700 29 000
Sone IVa 21 100 29 500
Sone V 20 000 28 000

Satser for pensjonspåslag

Tabellene under gjelder for søknadsordning for pensjon etter forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager § 4a

I kommuner som ikke har egne ordinære barnehager, skal kommunen legge til grunn pensjonspåslag inklusive arbeidsgiveravgift på kroner 14 564 per heltidsplass i 2019, og pensjonsutgiftene eksklusive arbeidsgiveravgift per heltidsstilling i kommunale barnehager på kroner 69 583 i år 2018.

I kommuner som ikke har egne familiebarnehager, skal kommunen i 2019 legge til grunn følgende tabell for pensjonspåslag og pensjonsutgifter: 

Arbeidsgiver-avgiftssoneArbeidsgiver-avgiftssone, prosentBarnehagens pensjonspåslag per heltidsplass inklusive  arbeidsgiveravgiftKommunens pensjonsutgift per heltidsstilling inklusive arbeidsgiveravgift
Sone I 14,1 % 7 271 70 270
Sone Ia 14,1 % 7 271 70 270
Sone II 10,6 % 7 048 68 115
Sone III 6,4 % 6 780 65 528
Sone IV 5,1 % 6 698 64 727
Sone IVa 7,9 % 6 876 66 452
Sone V 0,0 % 6 373 61 587

Pensjonspåslag per heltidsplass og pensjonsutgift per heltidsstilling i tabellen ovenfor er beregnet med et pensjonspåslag på 6 prosent. Kommunen skal bruke pensjonspåslag og pensjonsutgift ut fra arbeidsgiveravgiftssonen for kommunen som barnehagen er lokalisert i.

I kommuner som ikke har egne kommunale åpne barnehager, skal kommunen i 2019 legge til grunn følgende for barnehager med åpningstid 6 til 15 timer:

Arbeidsgiver-avgiftssoneArbeidsgiver-avgiftssone, prosentBarnehagens pensjonspåslag per heltidsplass inklusive arbeidsgiveravgiftKommunens pensjonsutgift per heltidsstilling inklusive arbeidsgiveravgift
Sone I 14,1 % 871 79 940
Sone Ia 14,1 % 871 79 940
Sone II 10,6 % 844 77 487
Sone III 6,4 % 712 74 545
Sone IV 5,1 % 802 73 634
Sone IVa 7,9 % 823 75 596
Sone V 0,0 % 763 70 061

 

I kommuner som ikke har egne kommunale åpne barnehager, skal kommunen i 2019 legge til grunn følgende for barnehager med åpningstid 16 timer eller mer:

Arbeidsgiver-avgiftssoneArbeidsgiver-avgiftssone, prosentBarnehagens pensjonspåslag per heltidsplass inklusive  arbeidsgiveravgiftKommunens pensjonsutgift per heltidsstilling inklusive  arbeidsgiveravgift
Sone I 14,1 % 1 203 78 984
Sone Ia 14,1 % 1 203 78 984
Sone II 10,6 % 1 166 76 562
Sone III 6,4 % 1 122 73 654
Sone IV 5,1 % 1 108 72 754
Sone IVa 7,9 % 1 138 74 693
Sone V 0,0 % 1 054 69 224

Endringene i forskriften trer i kraft 1. januar 2019.

Satser for 2018 

Satser for driftstilskudd til private ordinære barnehager
Type barnehagerKroner per heltidsplass driftsutgifter, inklusive
administrasjonspåslag
Ordinære barnehager, barn fra
null år til to år
209 200
Ordinære barnehager, barn fra
tre år til seks år
100 600

 

Satser for tilskudd til pedagogisk bemanning
Type barnehagerKroner per heltidsplass per år gjeldende for
tilskuddsåret 2018
Ordinære barnehager, barn fra null
år til to år
2 214
Ordinære barnehager, barn fra tre
år til seks år
1 230

 

Satser for kapitaltilskudd til private ordinære barnehager
GodkjenningsårKroner per heltidsplass
Til og med 2009 9 200
2010, 2011 og 2012 15 700
2013, 2014 og 2015 18 500
2016, 2017 og 2018 22 500

 

Satser for driftstilskudd til private familiebarnehager
ArbeidsgiveravgiftssoneSats per heltidsplass for
barn fra null til to år
Sats for heltidsplass for
barn fra tre til seks år
Sone I 158 200 120 200
Sone Ia 158 200 120 200
Sone II 153 000 116 000
Sone III 146 800 111 000
Sone IV 144 900 109 500
Sone IVa 149 000 112 800
Sone V 137 300 103 500

Satser for kapitaltilskudd til private familiebarnehager

Type heltidsplassSats
Sats per heltidsplass for barn fra null til to år 12 900
Sats per heltidsplass for barn fra tre til seks år 12 900
Satser for tilskudd til private åpne barnehager
ArbeidsgiveravgiftssoneÅpningstid på 6 til 15 timerÅpningstid på 16 timer eller
mer
Sone I 21 400 30 200
Sone Ia 21 400 30 200
Sone II 20 900 29 500
Sone III 20 400 28 700
Sone IV 20 200 28 400
Sone IVa 20 600 29 000
Sone V 19 500 27 500

Søknadsordning for pensjon 2018

Tabellene under gjelder for søknadsordning for pensjon etter forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager § 4a .

I kommuner som ikke har egne familiebarnehager, skal kommunen i 2018 legge til grunn følgende tabell for pensjonspåslag og pensjonsutgifter:

Arbeidsgiver-avgiftssoneArbeidsgiver-avgiftssone, prosentBarnehagens pensjonspåslag per heltidsplass inklusive arbeidsgiveravgiftKommunens pensjonsutgift per heltidsstilling inklusive arbeidsgiveravgift
Sone I 14,1 % 7 079 70 093
Sone Ia 14,10 % 7 079 70 093
Sone II 10,60 % 6 862 67 943
Sone III 6,40 % 6 601 65 363
Sone IV 5,10 % 6 520 64 564
Sone IVa 7,90 % 6 694 66 284
Sone V 0,00 % 6 204 61 431

Pensjonspåslag per heltidsplass og pensjonsutgift per heltidsstilling i tabellen ovenfor er beregnet med et pensjonspåslag på 6 prosent. Kommunen skal bruke pensjonspåslag og pensjonsutgift ut fra arbeidsgiveravgiftssonen for kommunen som barnehagen er lokalisert i.

I kommuner som ikke har egne kommunale åpne barnehager, skal kommunen i 2018 legge til grunn følgende for barnehager med åpningstid 6 til 15 timer:

Arbeidsgiver-avgiftssoneArbeidsgiver-avgiftssone, prosentBarnehagens pensjonspåslag per heltidsplass inklusive arbeidsgiveravgiftKommunens pensjonsutgift per heltidsstilling inklusive arbeidsgiveravgift
Sone I 14,1 % 839 79 612
Sone Ia 14,1 % 839 79 612
Sone II 10,6 % 813 77 170
Sone III 6,40 % 782 74 240
Sone IV 5,10 % 772 73 332
Sone IVa 7,90 % 793 75 286
Sone V 0,00 % 735 69 774

 

I kommuner som ikke har egne kommunale åpne barnehager, skal kommunen i 2018 legge til grunn følgende for barnehager med åpningstid 16 timer eller mer:

Arbeidsgiver-avgiftssoneArbeidsgiver-avgiftssone, prosentBarnehagens pensjonspåslag per heltidsplass inklusive arbeidsgiveravgiftKommunens pensjonsutgift per heltidsstilling inklusive arbeidsgiveravgift
Sone I 14,1 % 1 174 77 823
Sone Ia 14,1 % 1 174 77 823
Sone II 10,6 % 1 138 75 436
Sone III 6,4 % 1 095 72 571
Sone IV 5,10 % 1 081 71 685
Sone IVa 7,90 % 1 110 73 594
Sone V 0,00 % 1 029 68 206

Satsene for 2017

Satser for driftstilskudd til private ordinære barnehager
 Kroner per
heltidsplass
Drift, inkl. adm.
Ordinære barnehager, barn 0-2 år 199 800
Ordinære barnehager, barn 3-6 år 96 300

 

Satser for kapitaltilskudd til private ordinære barnehager
ByggeårTilskuddssats per plass
Til og med 2008 8 600
2009-2011 14 400
2012-2014 16 800
2015-2017 20 900

 Tilskudd til pedagogisk bemanning til private ordinære barnehager.

Satser for driftstilskudd til private familiebarnehager
ArbeidsgiveravgiftssoneSats per heltidsplass,
barn 0-2 år
Sats per heltidsplass,
barn 3-6 år
Sone I 156 100 118 900
Sone Ia 156 100 118 900
Sone II 151 000 114 800
Sone III 144 900 109 900
Sone IV 143 000 108 400
Sone IVa 147 100 111 700
Sone V 135 700 102 500

 

Satser for kapitaltilskudd til private familiebarnehager
Sats per heltidsplass, barn 0-2 år 13 100
Sats per heltidsplass, barn 3-6 år 13 100

 

Satser for tilskudd til private åpne barnehager
Arbeidsgiveravgiftssone6-15 timer16 timer eller mer
Sone I 20 300 28 500
Sone Ia 20 300 28 500
Sone II 19 800 27 800
Sone III 19 300 27 100
Sone IV 19 200 26 800
Sone IVa 19 500 27 300
Sone V 18 500 25 900

Satsene er fastsatt ut fra regjeringens forslag til maksimalpris for 2017 på 2 730 kroner per måned, med forbehold om at satsene kan bli justert som følge av Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2017. Bakgrunn for satsene er beregninger utført av Telemarksforsking. 

Satsene for 2016

Satser for driftstilskudd til private ordinære barnehager
 Kroner per oppholdstime, drift, inkl. adm.Kroner per heltidsplass Drift, inkl. adm.
Ordinære barnehager, barn 0-2 år 90,80 196 200
Ordinære barnehager, barn 3-6 år 43,80 94 700

 

Satser for kapitaltilskudd til private ordinære barnehager
ByggeårTilskuddssats per plass
Til og med 2007 8 800
2008-2010 14 100
2011-2013 17 400
2014-2016 18 300

 

Satser for driftstilskudd til private familiebarnehager
ArbeidsgiveravgiftssoneSats per heltidsplass, barn 0-2 årSats per heltidsplass, barn 3-6 år
Sone I 149 500 113 700
Sone Ia 149 500 113 700
Sone II 144 600 109 800
Sone III 138 800 105 200
Sone IV 137 000 103 700
Sone IVa 140 900 106 800
Sone V 129 900 98 100

 

Satser for kapitaltilskudd til private familiebarnehager
Sats per heltidsplass, barn 0-2 år 12 900
Sats per heltidsplass, barn 3-6 år 12 900

 

Satser for tilskudd til private åpne barnehager
Arbeidsgiveravgiftssone6-15 timer16 timer eller mer
Sone I 18 800 26 700
Sone Ia 18 800 26 700
Sone II 18 500 26 100
Sone III 18 000 25 400
Sone IV 17 800 25 100
Sone IVa 18 100 25 600
Sone V 17 300 24 200

Satsene er fastsatt ut fra regjeringens forslag til maksimalpris for 2016 på 2 655 kroner per måned, med forbehold om at satsene kan bli justert som følge av Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2016. Bakgrunn for satsene er beregninger utført av Telemarksforskning.

Les mer her

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!