Webinar om forskning på lærertetthet –19. juni 2023

Hva er virkningen av norm for lærertetthet og av tiltak for å øke antall lærere i skolen? Den 19. juni 2023 inviterte Utdanningsdirektoratet til digitalt webinar om forskning på lærertetthet.

Da lærernormen ble innført i 2018, skulle den sikre flere lærere til skoler som har hatt mange elever per lærer. Vi ba forskere fra Universitetet i Stavanger, Universitetet i Oslo og NIFU om å presentere sine funn om forskning på lærertetthet.

I opptaket av webinaret får du blant annet vite mer om forskning på statlige tiltak for å øke lærertettheten ved landets skoler og effekten av smågruppeundervisning og tolærerordninger på elevers læring og trivsel.