Informasjonsmøte om Elevundersøkelsen for skoleledere 23. oktober

Her finner du opptak fra informasjonsmøtet om Elevundersøkelsen for skoleledere 23. oktober og svar på alle spørsmålene som ble stilt i møtet.

I møtet ble det blant annet orientert om:

  • datoer for gjennomføring av Elevundersøkelsen 2023 
  • tilgangsstyring i Altinn
  • påmelding og gjennomføring i ny teksnisk løsning

I eposten vi sendte om evaluering har det ved en inkurie blitt sendt ut feil lenke til undersøkelsen. Her finner du evalueringen for møtet 23. oktober. 

 

På våre nettsider om Elevundersøkelsen finner du alt du trenger å vite om administrering og gjennomføring av undersøkelsen.