Tavla - for friskoler

I Tavla skal de private skolene rapportere tilskuddsberettigede elever og elevprognoser, sende inn årsregnskap, sende inn dokumentasjon i forbindelse med tilsyn, og søke om endringer i skolens godkjenning.

I tillegg ligger også tilskuddsbrev, oppgjørsbrev, grunnlagsdata for utbetalinger, og oversikter over utbetalinger i Tavla. 

Logg inn

Hvordan få tilgang?

De som skal logge seg på Tavla må være registrert med brukernavn og passord i Utdanningsdirektoratets system for brukeradministrasjon (UBAS). Dette er det samme som du benytter for innlogging i for eksempel GSI, kompetanseutvikling, innsamlingsportalen eller NSR.

Alle som ligger inne i UBAS med standardrollen «Skoleleder_privat» har automatisk tilgang til tjenesten «Tavla».

Hvem trenger tilgang?

Friskolene kan ha flere brukere i Tavla, og dere må selv vurdere hvem og hvor mange som skal gis tilgang.

Revisor må ha tilgang til Tavla for å godkjenne og foreta særattestasjon i forbindelse med elevtellinger. Den enkelte friskole må sørge for at denne tilgangen blir gitt. Revisor og eventuelt andre brukere må legges inn manuelt av brukeradministratoren av UBAS ved skolen, eller eventuelt ta kontakt med Statsforvalteren i eget fylke.

Du finner mer informasjon om UBAS her.

Elevtellinger og prognoser

Følgende frittstående skoler skal rapportere elevtellinger og prognoser elektronisk i Tavla:

  • Frittstående grunnskoler i Norge
  • Frittstående grunnskoler i utlandet
  • Frittstående videregående skoler i Norge
  • Frittstående videregående skoler i utlandet
  • Frittstående grunn- og videregående skoler for funksjonshemmede
  • Skoler godkjent etter kap. 4 i voksenopplæringsloven

Vi viser til friskoleloven og voksenopplæringsloven, forskrifter og tilskuddsbrev, for mer informasjon og gjeldende frister som skoleeier og revisor skal forholde seg til i forbindelse med elevtellinger og rapportering av prognoser.

Revisor skal i forbindelse med elevtellinger godkjenne tilskuddsberettigede elever og avgi særattestasjon.
Særattestasjonen ligger i Tavla, men for at revisor kan foreta kontroller før innlogging og godkjenning finnes særattestasjonene for den enkelte skoletype her.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!