Tavla - for kommuner og fylkeskommuner

Tavla er Utdanningsdirektoratets elektroniske løsning der ulike aktører som mottar midler fra oss, har tilgang til tilskudd- og utbetalingsbrev, grunnlagsdata og utbetalingsdata.

Hva er Tavla?

Tavla er Utdanningsdirektoratets nettløsning der mottakere av øremerkede tilskudd- og prosjektmidler kan få elektronisk tilgang til:

  • Brev om utbetalinger for tilskudd- og prosjektmidler
  • Beregninger for tilskudd- og prosjektmidler
  • Grunnlagsdata for utbetaling av tilskudd- og prosjektmidler 
  • Søknader om tilskudd til opplæring av lærlinger, praksisbrevkandidater og lærerkandidater med særskilte behov

Hvordan få tilgang til Tavla?

For å komme deg inn på Tavla må du logge deg inn med et personlig brukernavn og passord.

Dette får du når du er registrert i Utdanningsdirektoratets system for brukeradministrasjon (UBAS). Dette er det samme som du benytter for innlogging i for eksempel BASIL, GSI, kompetanseutvikling eller NSR.

Ansatte i kommunen eller fylkeskommunen som ligger inne i UBAS med rollen «Skoleeier_offentlig» og/eller "Barnehagemyndighet" har automatisk tilgang til Tavla.

Hvem trenger tilgang til Tavla?

En kommune eller fylkeskommune kan ha flere brukere i Tavla. Dere må selv vurdere hvem og hvor mange som skal ha tilgang. I tillegg til skoleeier kan dere for eksempel gi tilganger til saksbehandlere for midler som tildeles fra Utdanningsdirektoratet, regnskapsmedarbeidere og økonomiansvarlig.

Hvis andre skal ha tilgang til Tavla, må dette legges inn manuelt av brukeradministratoren i kommunen eller fylkeskommunen.

Ønsker dere mer informasjon om UBAS, finner dere det på udir.no under «Verktøy».

Logg inn

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!