Tavla

Tavla er en tjeneste for tilskudd, prosjektmidler og for godkjenninger og tilsyn for private skoler.

Endring i pålogging for brukerne av Tavla

Fra 1. desember 2020 må brukere av Tavla logge seg på med Feide eller ID-porten. Andre former for pålogging er ikke lenger mulig. Feide og ID-porten gir sikker pålogging med to-faktor autentisering. Har du noen spørsmål, kontakt Rolf Vidar Vangen rvv@udir.no.

I Tavla kan de som mottar tilskudds- og prosjektmidler fra oss finne tilskudds- og utbetalingsbrev, grunnlaget for utbetalingene og hva som er utbetalt.

Private skoler - med og uten statstilskudd - skal i tillegg bruke Tavla for å søke om endringer i skolens godkjenning, rapportere prognoser og elevtall, sende inn årsregnskap og dokumentasjon i forbindelse med tilsyn.