BASIL – innrapportering for barnehager

I BASIL kan barnehagene rapportere inn informasjon om årsmeldinger og resultatregnskap. I tillegg kan du finne og sammenstille nøkkeltall om barnehager.

Innrapportering for barnehager