Slik får du godkjent utdanning fra utlandet

 1. Før du søker
 2. Slik søker du
 3. Svar på søknaden

Før du søker

 • Skole

  Vi gir godkjenning til lærere som ønsker fast stilling i grunnskolen eller i den videregående opplæringen.

  Vi gir også godkjenning til steinerskolelærere med utdanning fra utlandet.

  Barnehage

  Barnehagelærere som ønsker fast jobb i norsk barnehage, må ha godkjenning som styrer og pedagogisk leder. Vi gir ingen godkjenning til tittelen "barnehagelærer".

  I barnehagen får de fleste barnehagelærere ansvar som styrer eller pedagogisk leder, og de må derfor ha denne godkjenningen.

  Vi gir ikke godkjenning til
  • spesialpedagoger
  • assistenter (i barnehage, skole og skolefritidsordning)
  • logopeder
  • fritidspedagoger
  • undervisningspersonale i høyere utdanning
  Norsk lærer- og barnehagelærerutdanning i utlandet 

  Vi gir erklæringer til lærere og barnehagelærere som er utdannet i Norge, og som skal søke godkjenning i et annet land.

 • Du skal søke godkjenning for det yrket du har fra utlandet.

  Du må være lærer fra utlandet for å bli godkjent som lærer. Hvis du vil bli godkjent som styrer og pedagogisk leder, må du være barnehagelærer fra utlandet.

  Er du både lærer og barnehagelærer fra utlandet?

  Da kan du søke begge godkjenningene. Du må fylle ut begge søknadsskjemaene, men det holder å sende ett eksemplar av dokumentasjonen.

 • I noen tilfeller kan du jobbe som barnehagelærer eller pedagog i barnehagen uten godkjenning.

  Dette gjelder hvis

  • barnehagen allerede har dekket minstekravet til antall pedagogiske ledere og din stilling kommer i tillegg til dette

  eller

  • barnehagen har fått dispensasjon fra utdanningskravet fra kommunen

  Ta kontakt med din arbeidsgiver for å finne ut om dette gjelder deg, eller om du må søke godkjenning som styrer og pedagogisk leder.

 • Hvis du har tatt PPU i Norge, trenger du ingen godkjenning fra oss. Dette gjelder selv om bachelor- eller mastergraden din er tatt i utlandet. Det norske lærestedet godkjente den utenlandske utdanningen din da du ble tatt opp som student.

  Lærere som er godkjent av oss, har nødvendig pedagogisk kompetanse og trenger ikke ta PPU i Norge.

 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) gir generelle godkjenninger av utenlandsk utdanning. Hvis du har tatt utdanningen din i et land utenfor EU/EØS, må du sende med generell godkjenning fra NOKUT når du søker hos oss.

  Er utdanningen din fra et EU/EØS-land, behøver du ikke å søke om generell godkjenning fra NOKUT.

  Selv om du har generell godkjenning fra NOKUT, må du likevel søke om godkjenning hos Utdanningsdirektoratet hvis du vil ha fast jobb som lærer, styrer eller pedagogisk leder.

 • Du bør dokumentere all relevant arbeidserfaring med arbeidsattester. Dette kan telle positivt i behandlingen av din søknad.

  Når du søker godkjenning som styrer og pedagogisk leder, må du ha ett års arbeidserfaring fra norsk barnehage, enten som assistent eller pedagog. Kravet gjelder ikke hvis du har dansk, islandsk, færøysk, norsk, samisk eller svensk som førstespråk.

 •  

  NOKUT har begynt å godkjenne utenlandsk fag- og yrkesopplæring. Fra høsten 2016 åpnet NOKUT opp for godkjenning av enkelte fag- og svennebrev fra Polen og Tyskland. Det vil etter hvert være en gradvis innføring av nye land og fagområder.

  Godkjenning av utenlandsk fag- og yrkesopplæring hos NOKUT

Slik søker du

 • Søknadsskjemaet er tilgjengelig elektronisk. Gå til søknadsskjemaet.

  • Fyll ut søknadsskjemaet på datamaskinen.
  • Skriv ut skjemaet.
  • Signer skjemaet.
  • Legg ved kopier av all dokumentasjon.

  Når du gjør valg i det elektroniske søknadsskjemaet, vil det vise hvilke dokumenter du må legge ved. Du kan også lese mer om hvilke papirer du skal legge ved her. 

  Send søknadskjemaet og vedlegg med posten til:

  Utdanningsdirektoratet
  Postboks 9359 Grønland
  0135 Oslo

 • Du må sende inn kopier av disse dokumentene:

  • bildesiden i passet ditt
  • vitnemål
  • karakterutskrift

  Du skal sende inn kopi av følgende dokumenter hvis det er aktuelt for deg:

  • Svar på søknad om generell godkjenning av utenlandsk høyere utdanning fra NOKUT hvis du har utdanning fra et land utenfor EU/EØS.
  • Vigselsattest eller utskrift fra folkeregisteret hvis du har byttet navn.
  • Vitnemål og karakterutskrifter hvis du har annen høyere utdanning enn den du har søkt godkjenning for.
  • Arbeidsattester som dokumenterer hvor lenge du har jobbet i barnehage eller skole i utlandet eller Norge.
  • Autoriserte oversettelser hvis dokumentene dine er på et annet språk enn norsk, engelsk, dansk eller svensk. Vi må ha kopi av dokumentene både på originalspråket og i oversettelse.

  Det holder med vanlige kopier. Det er ikke nødvendig å sende bekreftede kopier.

 • Språkkrav for lærer og styrer / pedagogisk leder

  Det stilles ingen språkkrav i forbindelse med søknad om godkjenning som lærer og styrer / pedagogisk leder. Det er arbeidsgiver som vurderer språkkunnskapene dine ved eventuell ansettelse.

  Språkkrav for morsmålslærer

  Du må dokumentere gode norskkunnskaper for å få godkjenning som morsmålslærer. Kravet gjelder ikke for søkere som er omfattet av yrkeskvalifikasjonsloven.

  Du kan dokumentere gode norskkunnskaper på en av følgende måter:

  • fullført faget norsk (393 timer) i norsk videregående opplæring
  • eksamen i norsk (trinn 3) for utenlandske studenter ved universitetene
  • fullført studium i høyere utdanning med minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter
  • Test i norsk - høyere nivå, skriftlig (tidligere kalt Bergenstesten) med minimum 450 poeng eller bestått etter ny vurderingsordning fra og med høsten 2009
  • norskprøven for voksne innvandrere fra Kompetanse Norge (tidligere VOX) med resultatet B2 på alle fire delprøver
  • minst fem års relevant arbeidserfaring fra Norge med norsk som arbeidsspråk
 • Hvis ikke dokumentene dine er på norsk, engelsk, dansk eller svensk, må du få dem oversatt av en autorisert translatør. Du kan benytte autoriserte translatører i andre land. Send med kopi av oversettelsen og dokumentet på originalspråket når du sender inn oversatte dokument.

  Oversikt over autoriserte translatører i Norge

  Det finnes ikke en autorisert translatør for det aktuelle språket i Norge

  Hvis det ikke finnes en autorisert translatør for det aktuelle språket, kan du benytte en oversetter uten autorisasjon.

Svar på søknaden

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!