Yrkesretting og relevans i fellesfagene

Yrkesretting og relevans i fellesfagene på yrkesfaglige utdanningsprogram kan øke elevenes motivasjon for faget, og gi mer helhet og sammenheng for både lærere og elever.

Hvorfor yrkesrette fellesfagene?

Yrkesrettet opplæring i fellesfagene matematikk, norsk, engelsk og naturfag kan gjøre undervisningen mer relevant for elevene mens de er på skolen, og forberede dem på arbeidslivet. Ved å se nytteverdien fagene kan ha på sikt for arbeidslivet, kan yrkesretting gi elevene mer sammenheng og helhet i opplæringen også.

Systematisk og langsiktig arbeid med yrkesretting av fellesfagene kan også bidra

til en generelt økt kvalitet på undervisningen, og være til hjelp i målet om at alle elever skal gjennomføre videregående opplæring.

Samarbeid mellom programfaglærere og fellesfaglærere om yrkesretting av fellesfagene gir fagstoff og læringsmetoder relevans for både programfaget og for yrkesutøvelsen til eleven. For å lykkes er det viktig at elevene får forståelse av hvordan kompetanse fra fellesfagene kommer til nytte i programfagene og i arbeidslivet.

Fellesfag, yrkesretting og relevans – FYR

Fra 2011 til 2017 arbeidet Udir med FYR som et eget tiltak i Kunnskapsdepartementets «Program for bedre gjennomføring i videregående opplæring». Selv om satsingsperioden er avsluttet, fortsetter arbeidet.

Hvordan lykkes skolen i arbeidet med yrkesretting og relevans?

Skoler med yrkesfaglige utdanningsprogram må jobbe aktivt for å skape felles arenaer der fellesfaglærere og programfaglærere kan dele kompetanse og erfaringer, og der de kan planlegge og vurdere undervisningen sammen.

Punkter som kan være til hjelp i arbeidet

  • Ta utgangspunkt i eksisterende praksis.
  • Jobb målrettet og systematisk på alle nivåer over lang tid.
  • Sett tydelige mål og gjør prioriteringer.
  • Bygg en kultur for samarbeid i kollegiet med lav terskel for å dele erfaringer med hverandre.
  • Våg å tenke alternativt og lete etter nye veier til målet.
  • Gjøre dere kjent med hverandres læreplanmål og samordne progresjonen i undervisningen.
  • Ha tro på arbeidet!

Typiske utfordringer

Utviklingsarbeid er krevende, både organisatorisk og pedagogisk. Arbeidet må ha en tydelig forankring i ledelsen, det er ledelsens ansvar å legge til rette for arbeidet og motivere de ansatte. En måte å sikre dette på kan være at skoleledelsen tar ansvar for at en felles plan for arbeidet blir utviklet av fellesfaglærere og programfaglærere sammen.

Det er også viktig at «ny» praksis får tid og rom til å bli del av hverdagen, det er fort gjort at nye metoder og arbeidsmåter sklir over i gamle rutiner etter at perioder med ekstra innsats er over. Bruk tid og planlegg nøye hvordan konkrete tiltak skal bli en naturlig del av hverdagen for lærere og elever.

Tips og ressurser

Hos de nasjonale sentrene finner du mange nyttige ressurser og undervisningsopplegg som kan hjelpe deg i arbeidet.

NDLA (Nasjonal digital læringsarena) har fritt tilgjengelige og åpne digitale læringsressurser for yrkesretting av fellesfagene.

Bakgrunnsdokumenter og videre lesning

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!