Vg3 yrkesfag

På Vg3 blir de fleste lærlinger i en virksomhet. Læretiden strekker seg som regel over to år, der det ene året skal være opplæring og det andre skal være verdiskapning. 

De fleste elevene får læreplass og går over til å bli lærlinger i en virksomhet. Da spesialiserer de seg ytterligere i lærefaget de har valgt. Lærlingene forholder seg da kun til Vg3-læreplanen. Hver virksomhet må ha en intern opplæringsplan der de har tilpasset innholdet i læreplanverket til sin egen produksjon.

Vg3 i skole som alternativ til læreplass

De elevene som ikke får læreplass, får tilbud om å fullføre Vg3 i skolen i løpet av ett år. 

Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse

Noen elever velger bort læretid og velger isteden å ta Vg3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram.

Vg4

Det er også mulig å ta påbygging til generell studiekompetanse etter at fag eller svenneprøver er bestått.

Det finnes muligheter for å ta deler av læretiden i et annet europeisk land. Fylkeskommunene har oversikt over tilbudene som finnes.

Kort om yrkesfagene - hvordan er de bygget opp?

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!