Vg2 yrkesfag

Vg2 bygger på Vg1. Her velger elevene et programområde og får dermed mulighet til å spesialisere seg i større grad enn på Vg1. 

Antallet programområder på de ulike utdanningsprogrammene varierer. Restaurant og matfag har to, mens for eksempel teknikk og industriell produksjon har ti.

Vg1 yrkesfag - om fellesfag, programfag og yrkesfaglig fordypning

Fordeling av fag

Opplæringen på Vg2 er delt inn i fellesfag, programfag og yrkesfaglig fordypning. Fellesfagene utgjør om lag 25 prosent av opplæringen, programfagene utgjør 50 prosent, mens yrkesfaglig fordypning her utgjør om lag 25 prosent. Fellesfagene på Vg2 er norsk, engelsk, kroppsøving og samfunnsfag.

På Vg2 er det et mål at elevene skal få opplæring i yrkesfaglig fordypning i en virksomhet. Dette skal gi elevene et godt grunnlag for å velge fag de ønsker å bli lærling i og en mulighet for å knytte kontakt med potensielle lærebedrifter.

Eksamener

Alle elever kan trekkes ut til eksamen i noen fellesfag på slutten av Vg2. I tillegg skal alle ha en tverrfaglig eksamen i programfag på Vg2. Eksamensordningene er beskrevet i hver enkelt læreplan under kapittelet "Vurdering".

Overgangen til læretid

På våren på Vg2 søker de fleste elevene på yrkesfag etter en læreplass. Fra Vg3 og ut, spesialiserer de som har fått læreplass seg lærefaget de har valgt. Opplæringen foregår da som oftest i en virksomhet. De elevene som ikke får læreplass, får tilbud om å gjennomføre Vg3 over ett år i skole.

Kort om yrkesfagene - hvordan er de bygget opp?

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!