Vg1 yrkesfag

I løpet av det første året skal elevene ha fellesfag og programfag der de lærer seg ulike arbeidsprosesser, bruk av verktøy og metoder som er typiske for de enkelte utdanningsprogrammene.

Det første året er satt sammen av fellesfag, programfag og yrkesfaglig fordypning (tidligere prosjekt til fordypning).

Fellesfag

Fellesfag er norsk, engelsk, matematikk, naturfag og kroppsøving. Elevene på yrkesfag følger de samme læreplanene som elevene på studieforberende, men med en litt annen fag- og timefordeling. Skolene skal tilpasse opplæringen i fellesfagene til det enkelte yrkesfaglige utdanningsprogram. Fellesfagene utgjør 30 % av opplæringstiden det første året.

Les mer om yrkesretting og relevans i fellesfagene.

Felles programfag

Programfagene er felles for alle som går på samme utdanningsprogram. I de felles programfagene skal elevene lære seg ulike arbeidsprosesser, bruk av verktøy og metoder som er typiske for de enkelte utdanningsprogrammene. Elevene lærer også om helse, miljø og sikkerhet tilpasset utdanningsprogrammet de har valgt. Programfagene utfyller hverandre og må sees i sammenheng.

De felles programfagene utgjør 50 % av opplæringen det første året.

Yrkesfaglig fordypning

Yrkesfaglig fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut ett eller flere aktuelle lærefag. De skal få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer yrkene i utdanningsprogrammet. De skal også få mulighet til å fordype seg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3 opplæring i bedrift. Formålet er at elevene skal få delta i realistiske arbeidssituasjoner. 

Yrkesfaglig fordypning utgjør 20 % av opplæringen det første året.

Kort om yrkesfagene - hvordan er de bygget opp?

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!