Ta inn lærling

Slik går dere frem for å ta inn lærling i virksomheten deres.

1. Bli godkjent lærebedrift

For å kunne inngå lærekontrakt for første gang, må virksomheten deres godkjennes. Før dere søker om godkjenning, må dere vurdere om dere har kapasitet og kompetanse til å tilby opplæring til en eller flere lærlinger.

Godkjenningen forutsetter at dere har relevante arbeidsoppgaver som muliggjør opplæring i kompetansemålene i læreplanen for faget lærlingen har valgt. Dere må også ha en faglig leder som ivaretar opplæringsansvaret dere har i henhold til opplæringsloven. Noen bedrifter velger å samarbeide med et opplæringskontor, og av og til er det opplæringskontoret som stiller med den faglige lederen.

Ta kontakt med utdanningsavdelingen i fylkeskommunen eller nærmeste opplæringskontor for å levere søknad om godkjenning. Når virksomheten er godkjent, får dere en skriftlig bekreftelse og et godkjenningsbevis.

2. Rekrutter en eller flere lærlinger

Når virksomheten deres er godkjent som lærebedrift, bestemmer dere selv hvordan lærlingen skal rekrutteres. Dere kan finne en lærling ved å utlyse en læreplass. Du kan også kontakte fylkeskommunen eller bransjens opplæringskontor og be om liste over aktuelle kandidater. Mange elever tar selv kontakt med bedrifter for å søke om læreplass.

Nye lærlinger begynner vanligvis læretiden i august når skolen starter, og dere bør derfor gå i gang med rekrutteringsarbeidet tidlig på året.

3. Inngå kontrakt med lærlingen

Når dere har funnet den rette lærlingen, må dere tegne en lærekontrakt og arbeidsavtale med lærlingen. I noen tilfeller er det opplæringskontoret som inngår lærekontrakten med lærlingen, mens virksomheten ansetter lærlingen og tar lønns- og arbeidsgiveransvaret. For noen virksomheter er lønnsnivå og lønnsutvikling fastsatt i tariffavtale.

4. Sett i gang med forberedelsene

Det lønner seg å være godt forberedt, og ha opplegget for opplæringen klart i god tid før lærlingen begynner. Se hvordan dere kan følge opp lærlingen i bedriften

Lærebedrifter mottar et tilskudd til å dekke lønnskostnadene for hver lærling de tar inn. Størrelsen på lærlingtilskuddet fastsettes av Kunnskapsdepartementet, og endres vanligvis hvert år. Se oversikt over gjeldende satser

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!