Ta inn lærling

Slik går dere frem for å ta inn lærling i virksomheten deres.

1. Bli godkjent lærebedrift

For å kunne inngå lærekontrakt for første gang, må virksomheten deres godkjennes av fylkeskommunen. Før dere søker om godkjenning, må dere vurdere om dere har kapasitet og kompetanse til å tilby opplæring til en eller flere lærlinger.

Godkjenningen forutsetter at dere har relevante arbeidsoppgaver som muliggjør opplæring i kompetansemålene i læreplanen for faget lærlingen har valgt. Dere må også ha en faglig leder som ivaretar opplæringsansvaret dere har i henhold til opplæringsloven. Noen bedrifter velger å samarbeide med et opplæringskontor, og av og til er det opplæringskontoret som stiller med den faglige lederen.

Ta kontakt med fagopplæringskontoret i fylkeskommunen  å søke om godkjenning. Når virksomheten er godkjent, får dere en skriftlig bekreftelse og et godkjenningsbevis.

2. Rekrutter en eller flere lærlinger

Når virksomheten deres er godkjent som lærebedrift, bestemmer dere selv hvordan lærlingen skal rekrutteres. Dere kan finne en lærling ved å utlyse en læreplass, eller melde behov for lærling til fylkeskommunen. Fristen for elever til å søke læreplass gjennom fylkeskommunens er 1. mars. Lærebedrifter vil etter dette kunne kontakte fylkeskommunen og få oversikt over aktuelle søkere. 

En annen mulighet er å kontakte fylkeskommunen og ta imot en elev i yrkesfaglig fordypning på vg1 eller vg2. Dette er gjerne 4-6 ukers utplassering i bedrift hvor eleven får prøve seg i faget. Mange bedrifter finner egnede kandidater gjennom denne ordningen. Mange elever tar også selv kontakt med bedrifter for å søke om læreplass.

Nye lærlinger begynner vanligvis læretiden i august når skolen starter, og dere bør derfor gå i gang med rekrutteringsarbeidet tidlig på året.

3. Inngå kontrakt med lærlingen

Når dere har funnet den rette søkeren, må dere tegne en lærekontrakt og arbeidsavtale med lærlingen. I noen tilfeller er det opplæringskontoret som inngår lærekontrakten med lærlingen, mens virksomheten ansetter lærlingen og tar lønns- og arbeidsgiveransvaret. For de fleste virksomheter er lønnsnivå og lønnsutvikling fastsatt i tariffavtale.

4. Sett i gang med forberedelsene

Det lønner seg å være godt forberedt, og ha opplegget for opplæringen klart i god tid før lærlingen begynner. Se hvordan dere kan følge opp lærlingen i bedriften

Lærebedrifter mottar et tilskudd til å dekke lønnskostnadene for hver lærling de tar inn. Størrelsen på lærlingtilskuddet fastsettes av Kunnskapsdepartementet, og endres vanligvis hvert år. Se oversikt over gjeldende satser

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!