Smittevernstiltak for skolevalget 2021

2021 er valgår – også i skolen! Når dere forbereder årets skolevalg må dere også planlegge for smittesituasjonen skolen kan være i når skolevalget arrangeres.

Det er fremdeles usikkert hvordan smittesituasjonen vil se ut etter sommerferien, og vi har derfor laget noen anbefalinger for hvordan dere kan gjennomføre skoledebatt og valgtorg.
Skolene velger selv hvordan de vil planlegge andre aktiviteter.

Skoledebatt

Hvis smittesituasjonen tillater det, kan skolene legge til rette for at representanter fra ungdomspartier kan delta i skoledebatter på skolen. Dette gjelder også for personer som har adresse utenfor fylket.

Vi anbefaler følgende alternativer, med utgangspunkt i den lokale smittesituasjonen.

Alternativ A: Vanlig paneldebatt med publikum

Gjennomføre en skoledebatt som det vanligvis blir gjort med paneldebatt på hver skole, og med skolens elever som publikum i salen.

Alternativ B: Vanlig paneldebatt med begrenset publikum og strømming

En mindre gruppe elever følger paneldebatten i salen, mens resten av elevene får tilbud om å følge debatten på skjerm fra klasserom eller hjemme.

Skoledebatten må organiseres på en slik måte at elevene kan stille spørsmål til paneldeltakerne, både de som følger debatten i salen og de som følger den på skjerm.

Paneldeltakerne må gis plass nok, slik at avstandsanbefalinger kan følges.

Skolens avgangselever, da særlig de over 18 år med stemmerett, bør prioriteres som publikum i salen.

Alternativ C: Vanlig paneldebatt med strømming

Gjennomføre vanlig paneldebatt. Ingen elever følger paneldebatten i salen, men alle elevene får tilbud om å følge debatten på skjerm fra klasserom eller hjemme.

Skoledebatten må organiseres på en slik måte at elevene kan stille spørsmål til paneldeltakerne. Paneldeltakerne må gis plass nok, slik at avstandsanbefalinger kan følges.

Alternativ D: Digital paneldebatt

Gjennomføre en digital paneldebatt for hver skole hvor elever får tilbud om å følge debatten på skjerm og de får tilbud om å stille spørsmål.

Dette alternativet gjennomføres hvis paneldeltakerne ikke kan reise, eller det er restriksjoner knyttet til størrelse på grupper som kan samles.

Valgtorg

Hvis smittesituasjonen tillater det, kan skolene legge til rette for valgtorg. Dette er en arena der elevene får mulighet til å stille spørsmål til ungdomspartiene.

Vi anbefaler følgende alternativer, med utgangspunkt i den lokale smittesituasjonen.

Alternativ A: Vanlig valgtorg

Gjennomføre valgtorg slik som det vanligvis blir gjort ved hver skole.

Alternativ B: Valgtorg med begrenset publikum

Organisere valgtorg, men kun aktuelle kohorter kan besøke valgtorget.

Alternativ C: Valgtorg ute

Organisere valgtorg ute. Dette alternativet gjennomføres hvis elevene ikke kan møte på skolen eller at det ikke kan gjennomføres samlinger ved skolen.

Alternativ D: Digitalt valgtorg

Gjennomføre et digitalt valgtorg hvor elever kan stille spørsmål til representanter for ungdomspartiene.

Dette alternativet gjennomføres hvis paneldeltakerne ikke kan reise, eller det er restriksjoner knyttet til størrelse på grupper som kan samles.

Se også: