Kort om yrkesfagene

Opplæringsmodellen ligger fast for hvert lærefag. De aller fleste av lærefagene følger en to pluss to modell der to års opplæring i skole etterfølges av to års opplæring i lærebedrift. 

Særløp

Det finnes noen lærefag, såkalt særløp, som består av ett års opplæring i skole og tre års læretid i en virksomhet. 

Yrkeskompetansefag

I tillegg finnes det noen fag der hele opplæringen gis i skolen. Disse fagene kalles yrkeskompetansefag.

Fag med utvidet opplæringstid

En del lærefag som rørleggerfaget, orgelbyggerfaget og flere av lærefagene på elektrofag, har lengre læretid i bedrift. Det vil si at utdannelsen strekker seg over fire og et halvt år eller, for orgelbyggerfaget, fem år tilsammen.

Flyfagene på elektrofag har tre år i skole og to år i bedrift og dermed også fem år tilsammen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!