Døme på å ein lokal læreplan i yrkesfagleg fordjuping

I dette dømet er det lagt vekt på korleis opplæringa i yrkesfagleg fordjuping tek utgangspunkt i læreplan for Vg3 og vert tilpassa elevar på Vg2. Den lokale læreplanen tek utgangspunkt i læreplanen for bilfaget, lette kjøretøy Vg3. Hovudområdet er feilsøking og diagnose.

Kompetansemål

Mål for opplæringa er at lærlingen skal kunne

  • utføre avgassmåling, tolke resultat og forklare verkemåten for avgassreinsesystem
  • måle elektriske storleikar og tolke måleresultatet ved feilsøking og diagnose
  • feilsøkje og tolke måleresultat på lyskretsar, ladeanlegg og startmotor
  • feilsøkje på bremsesystem, vurdere resultat og forklare verkemåtar

Desse kompetansemåla frå hovudområdet kommunikasjon og kvalitet frå Vg3-læreplanen er gjennomgåande i all praksis i skule og bedrift:

  • Elevane skal kunne utføre arbeid i tråd med reglar for helse, miljø og sikkerheit.
  • Elevane skal kunne kjeldesortere og behandle spesialavfall etter gjeldande regelverk.

Lokal læreplan tilpassa elevar på Vg2

Elevane skal kunne

  • utføre avgassmåling og tolke resultata
  • måle elektriske storleikar og tolke resultatet
  • utføre feilsøk på elektriske komponentar
  • utføre bremsetest og forklare verkemåtar

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!