SRY

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) skal i følge loven hjelpe departementet med råd og ta initiativ for å fremme fag- og yrkesopplæringen. Rådet oppnevnes av Kunnskapsdepartementet (KD) og er et felles samarbeidsråd for partene i arbeidslivet og utdanningsmyndighetene.

Faglige råd og SRY

Sonja Lovise Berg, leder SRY

Sonja Lovise Berg, leder SRY

For innkallinger, referater og annen informasjon om rådsarbeidet, se fagligerad.no.

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) skal gi departementet råd og ta initiativ for å fremme fag- og yrkesopplæringen. Rådet skal ha et overordnet ansvar og strategisk perspektiv, som bygger på relevant arbeidslivskompetanse. SRY skal være et forum for dialog mellom departementet, partene i arbeidslivet, elev- og lærerorganisasjonene og skoleeier. Rådet har 14 medlemmer fra LO, NHO, Virke, Spekter, KS, YS, Utdanningsforbundet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I tillegg er Nærings- og fiskeridepartementet og Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) oppnevnt som observatører til rådet. Arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentantene skal til sammen utgjøre flertallet i rådet.

Der de faglige rådene har ansvar for å gi råd om spørsmål som gjelder fag innenfor sine respektive utdanningsprogram, skal SRY tilstrebe å ha et overordnet og strategisk perspektiv i sine råd til myndighetene.

Det inneværende SRY er oppnevnt for perioden 2017–2021. Sonja Lovise Berg fra NHO er leder av SRY og Trude Tinnlund fra LO nestleder.

Sekretariatet ligger hos Utdanningsdirektoratet som har ansvar for blant annet saksforberedelser, referater og utredningsarbeid.

SRY ble opprettet i 2004, og etterfulgte da Rådet for fagopplæring i arbeidslivet (RFA).

Medlemmer og vara i SRY
Medlemmer OrganisasjonVaramedlemmerOrganisasjon
Sonja Lovise Berg/ leder NHO

Ingrid Gauden

NHO
Trude Tinnlund /nestleder LO 

Benedikte Sterner 

LO
May-Britt Sundal LO Are Solli LO

Per Skau

LO

Kristian Ilner

LO

Aina Helen Bredesen

NHO

Kjersti Grindal 

BNL

Thomas Volde Åse

KS

Jorunn Leegaard

KS

Erik Brekken KS  

Siri Halsan

KS

Tone Beate Engebretsen

KMD

Kristina Jullum Hagen

KMD

Bente Søgaard

YS

Einar Hanish

YS

Kari Hoff Okstad

Spekter

Trond Bergene 

Spekter 

Terje Skyvulstad

Utdanningsforbundet

Astrid Moen Sund 

Utdanningsforbundet

Kristoffer Øksnes Arentsen

Elevorganisasjonen

Erik Holden

Elevorganisasjonen

Tone Horne Sollien

KD

Borghild Lindhjem-Godal 

KD

Anne Tingelstad Wøien

Virke Pål Thygesen 

Virke

Elin Marlèn Hollfjord   NFD Elin Marlèn Hollfjord   NFD

Anne Hunderi 

 DIKU

Ole-Johan Berge 

DIKU

Fagansvarlig:
Karl Gunnar Kristiansen, Karl.Gunnar.Kristiansen@Utdanningsdirektoratet.no,
Tlf: 23 30 14 10
Utdanningsdirektoratet, Postboks 9359, Grønland, 0135 OSLO

» Retningslinjer for samarbeid - SRY, faglige råd og Udir

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!