SRY

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) skal i følge loven hjelpe departementet med råd og ta initiativ for å fremme fag- og yrkesopplæringen. Rådet oppnevnes av Kunnskapsdepartementet (KD) og er et felles samarbeidsråd for partene i arbeidslivet og utdanningsmyndighetene.

Faglige råd og SRY

Bilde av Trude Tinnlund, leder SRY

Trude Tinnlund, leder SRY

(foto: Trond Isaksen)

For innkallinger, referater og annen informasjon om rådsarbeidet, se fagligerad.no.

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) skal gi departementet råd og ta initiativ for å fremme fag- og yrkesopplæringen. Rådet skal ha et overordnet ansvar og strategisk perspektiv, som bygger på relevant arbeidslivskompetanse. SRY skal være et forum for dialog mellom departementet, partene i arbeidslivet, elev- og lærerorganisasjonene og skoleeier. Rådet har 14 medlemmer fra LO, NHO, Virke, Spekter, KS, YS, Utdanningsforbundet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I tillegg er Nærings- og fiskeridepartementet og Senter for internasjonalisering av utdanning oppnevnt som observatører til rådet. Arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentantene skal til sammen utgjøre flertallet i rådet.

Der de faglige rådene har ansvar for å gi råd om spørsmål som gjelder fag innenfor sine respektive utdanningsprogram, skal SRY tilstrebe å ha et overordnet og strategisk perspektiv i sine råd til myndighetene.

Det inneværende SRY er oppnevnt for perioden 2017 - 2021. På det konstituerende møtet i september 2017 ble Trude Tinnlund fra LO valgt til leder og Ole Erik Almlid fra NHO til nestleder.

Sekretariatet ligger hos Utdanningsdirektoratet som har ansvar for blant annet saksforberedelser, referater og utredningsarbeid.

SRY ble opprettet i 2004, og etterfulgte da Rådet for fagopplæring i arbeidslivet (RFA).

Tabellen viser oversikt over medlemmer i SRY: 
MedlemmerVaramedlemmerOrganisasjon
Trude Tinnlund (leder)

Vegard Grøslie Wennesland 

LO
May-Britt Sundal Are Solli LO

Knut Øygard

Benedikte Sterner

LO

Rune Foshaug

Ingeborg Marie Østby Laukvik 

NHO

Kristian Ilner

Kjersti Grindal  

NHO

Anne-Cathrine Hjertaas

Jorunn Leegaard

KS (arbeidsgiver)

John Arve Eide

Siri Halsan

KS (skoleeier)

Turid Semb

Oddbjørn Tønder

KMD

Bente Søgaard

Einar Hanish

YS

Kari Hoff Okstad

Trond Bergene 

Spekter 

Terje Skyvulstad

Astrid Moen Sund 

Utdanningsforbundet

Henriette Pedersen Hauge

 

Elevorganisasjonen

Tone Horne Sollien

Borghild Lindhjem-Godal 

KD

Stian Sigurdsen

Anne K. Eggen Lervik 

Virke

Marianne Røgeberg Elin Marlèn Hollfjord   NFD

Siv Andersen

Carl Endre Espeland

SIU
Dagfinn Hertzberg   KD (observatør)

Sekretær:
Karl Gunnar Kristiansen, Karl.Gunnar.Kristiansen@Utdanningsdirektoratet.no,                    Tlf: 23 30 14 10
Utdanningsdirektoratet, Postboks 9359, Grønland, 0135 OSLO

» Retningslinjer for samarbeid - SRY, faglige råd og Udir

Vedlegg

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!