SRY

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) skal i følge loven hjelpe departementet med råd og ta initiativ for å fremme fag- og yrkesopplæringen. Rådet oppnevnes av Kunnskapsdepartementet (KD) og er et felles samarbeidsråd for partene i arbeidslivet og utdanningsmyndighetene.

Faglige råd og SRY

Bilde av Trude Tinnlund, leder SRY

Trude Tinnlund, leder SRY

(foto: Trond Isaksen)

For innkallinger, referater og annen informasjon om rådsarbeidet, se fagligerad.no.

Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) skal gi departementet råd og ta initiativ for å fremme fag- og yrkesopplæringen. Rådet skal ha et overordnet ansvar og strategisk perspektiv, som bygger på relevant arbeidslivskompetanse. SRY skal være et forum for dialog mellom departementet, partene i arbeidslivet, elev- og lærerorganisasjonene og skoleeier. Rådet har 14 medlemmer fra LO, NHO, Virke, Spekter, KS, YS, Utdanningsforbundet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I tillegg er Nærings- og fiskeridepartementet og Diku (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning) oppnevnt som observatører til rådet. Arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentantene skal til sammen utgjøre flertallet i rådet.

Der de faglige rådene har ansvar for å gi råd om spørsmål som gjelder fag innenfor sine respektive utdanningsprogram, skal SRY tilstrebe å ha et overordnet og strategisk perspektiv i sine råd til myndighetene.

Det inneværende SRY er oppnevnt for perioden 2017 - 2021. Trude Tinnlund fra LO er leder av SRY og Rune Foshaug fra NHO nestleder.

Sekretariatet ligger hos Utdanningsdirektoratet som har ansvar for blant annet saksforberedelser, referater og utredningsarbeid.

SRY ble opprettet i 2004, og etterfulgte da Rådet for fagopplæring i arbeidslivet (RFA).

Medlemmer og vara i SRY
Medlemmer OrganisasjonVaramedlemmerOrganisasjon
Trude Tinnlund /leder LO 

Vegard Grøslie Wennesland 

LO
May-Britt Sundal  LO Are Solli LO

Per Skau

 LO

Benedikte Sterner

LO

Rune Foshaug /nestleder

 NHO

Ingeborg Marie Østby Laukvik 

NHO

Aina Helen Bredesen

 NHO

Kjersti Grindal 

BNL

Anne-Cathrine Hjertaas

 KS

Jorunn Leegaard

KS

Erik Brekken  KS  

Siri Halsan

KS

Turid Semb

 KMD

Oddbjørn Tønder

KMD

Bente Søgaard

 YS

Einar Hanish

YS

Kari Hoff Okstad

 Spekter

Trond Bergene 

Spekter 

Terje Skyvulstad

 Utdanningsforbundet

Astrid Moen Sund 

Utdanningsforbundet

Ola W. Nyhus

 Elevorganisasjonen

 

 

Tone Horne Sollien

 KD

Borghild Lindhjem-Godal 

KD

Anne Tingelstad Wøien

 Virke  

 

Marianne Røgeberg  NFD Elin Marlèn Hollfjord   NFD

Siv Andersen

 DIKU

Carl Endre Espeland

DIKU

Fagansvarlig:
Karl Gunnar Kristiansen, Karl.Gunnar.Kristiansen@Utdanningsdirektoratet.no,                    Tlf: 23 30 14 10
Utdanningsdirektoratet, Postboks 9359, Grønland, 0135 OSLO

» Retningslinjer for samarbeid - SRY, faglige råd og Udir

Vedlegg

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!