Nettkurs i vurdering for fagopplæring

Nettkurset er for instruktører og faglige ledere i lærebedrifter og for de som er med i en prøvenemnd. 

Tilbudet er praksisnært med konkrete råd, tips og utprøving gjennom egen praksis. Det skal bidra til å øke deltakernes vurderingskompetanse og til å utvikle en felles forståelse i vurdering og arbeid med læreplanene. Kurset skal være en ressurs for fylkeskommunene og kunne benyttes som en del av fylkeskommunenes kompetansetiltak i fagopplæring, men kan også tas uavhengig av dette.

Kompetansetilbudet består av to ulike nettkurs:

  • nettkurs for instruktører og faglige ledere i lærebedrift
  • nettkurs som er rettet mot prøvenemndene  

Det er lagt opp til at deltakerne selv velger oppstart og fremdrift i kurset innenfor anbefalt kursperiode.

Høgskolen i Innlandet har utviklet kurset på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og utsteder kursbevis til deltakerne ved gjennomført kurs.

Mer utfyllende informasjon om kurset og påmelding