Hva er faglige råd?

De faglige rådene er myndighetenes rådgivende organ for fag- og yrkesopplæringen. De oppnevnes av Utdanningsdirektoratet etter anbefaling av SRY. Det er åtte faglige råd, ett for hvert utdanningsprogram innen yrkesutdanningen.

Partssamarbeidet i fag- og yrkesopplæringen

De faglige rådene og Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) er en del av partssamarbeidet i fag- og yrkesopplæringen. Dette er blant annet fastsatt i ILO-konvensjon nr. 142, som pålegger landene å samarbeide med partene i arbeidslivet i saker som gjelder fag- og yrkesopplæring.

Arbeidslivets behov for kompetanse

Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet ønsker en fag- og yrkesopplæring som er tilpasset behovet i arbeidslivet. Gjennom SRY og de faglige rådene er partene i arbeidslivet invitert til å delta i å utforme morgendagens fagarbeidere. Alle arbeidsgivere og ansatte i norske bedrifter og i offentlige virksomheter er gjennom sine organisasjoner invitert til å delta i dette arbeidet.

Rammene for opplæringen

Fag- og yrkesopplæringen i Norge skjer i videregående skoler og i lærebedrifter. Rammene for opplæringen bestemmes av Kunnskapsdepartementet. Innholdet i opplæringen beskrives i:

  • læreplaner
  • bestemmelser om læretid
  • fag- og svenneprøver
  • tilskudd til lærebedrifter
  • kompetansekrav til faglige ledere 

Disse forholdene er avgjørende for rekruttering til yrkesutdanning og for kvaliteten på norske fagarbeidere. SRY og de faglige rådene deltar i dette arbeidet.

Mandat og oppnevning

De faglige rådene blir oppnevnt for fire år av gangen. Det nåværende rådet har sittet siden september 2012. Se mandat for beskrivelse av ansvarsområder.

» Mandat for faglig råd

» Brosjyre om SRY og faglige råd (pdf)

» Retningslinjer for samarbeid - SRY, faglige råd og Udir

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!