Teknikk og industriell produksjon

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon (FRTIP) jobber for å utvikle kvaliteten i de industrielle og tekniske fagene på videregående nivå.

Vi skal identifisere trender og utviklingstrekk og sørge for at utdanningene våre erutformet slik at de dekker arbeidslivets, den enkeltes og samfunnets behov for kompetanse.

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon består av til sammen 15 medlemmer fra arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og organisasjoner for pedagogisk personell innenfor bransjen. Elevorganisasjonen er også representert. Vi gir råd i saker som angår fagene våre når Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet ber om det. Vi fremmer også egne forslag når vi ser behov for å endre noe i utdanningsprogrammet. Et faglig råd blir oppnevnt for fire år av gangen. Det sittende FRTIP ble konstituert i september 2017. Rådet har besluttet å prioritere å jobbe med disse sakene i tiden fremover:

Tilbudsstrukturen

Utdanningsprogram for teknikk og industriell produksjon er meget omfattende hvis en teller antallet programområder og fag. Det er derfor komplisert å utforme en struktur for fagområdet som fungerer optimalt for alle disse fagene og i alle fylkeskommunene. Strukturen bør derfor gjennomgås stadig for å få til en best mulig utdanning for alle fagene i utdanningsprogrammet.

Internasjonalisering og kvalitet

Mange av fagområdene innen utdanningsprogrammet er påvirket av internasjonale forhold som for eksempel standarder. Den internasjonale konkurransen er stor, og utenlandske arbeidere og firmaer blir i stor grad brukt i bransjen. Derfor er det viktig med en fagutdanning av høy internasjonal kvalitet, og det er nødvendig å være orientert om hva som foregår andre steder i verden.

Andre saker

En rask teknologisk utvikling og en bransje med store sikkerhetsmessige utfordringer fører til at det ofte dukker opp spørsmål om fagene dekker behovet i bransjen. For tiden er dette aktuelt i kran- og løfteoperasjonsfaget, hvor det arbeides med hvordan utdanningen kan møte sikkerhetskravene i alle deler av bransjen. I CNC-maskineringsfaget er det en utfordring å få til en utdanning som kan dekke behovet for arbeid med ulike typer materialer.

Ønsker du å endre noe i utdanningsprogrammet?

Endringsforslag FRTIP fremmer overfor Utdanningsdirektoratet eller Kunnskapsdepartementet, stammer som regel fra en eller flere av organisasjonene som er representert i rådet. Hvis du ønsker å foreslå endringer i utdanningsprogrammet og er tilknyttet en av disse organisasjonene, bør du ta opp forslaget ditt internt før du henvender deg til rådet. Hvis du ikke er tilknyttet noen av organisasjonene, kan du ta kontakt med rådets sekretær.

Oversikt over medlemmer i faglig råd for teknikk og industriell produksjon for perioden 2017 - 2021: 
MedlemmerOrganisasjonVaramedlemmerOrganisasjon
Tone Kjersti Belsby Norsk industri

Kjetil Tvedt

Norsk industri

Hans Petter Bøe Rebo

Norsk industri

Tove Lange

NHO Mat og drikke

Vidar Strande

Norsk bilbransjeforbund

Egil Steinsland

Norges bilbransjeforbund
Anne Beth Gilje Løland

Norsk olje og gass

Målfrid Rønnevik

Norsk olje og gass
Per Christian Stubban

NHO sjøfart

Thorleif Fjeld

KS (arbeidsgiver)

Liv Christiansen Fellesforbundet

Kine Asper

Fellesforbundet

Cathrine Ulvøy

Fellesforbundet

Kai Johansen

Fellesforbundet
Are Solli EL & IT forbundet

Gunnar Amland

Norsk Sjømannsforbund

Venter på tilbakemelding

Fagforbundet

Roy Rindal 

Fagforbundet

Harald Hageland

Industri Energi

Nina Helland

Industri energi

Ingrid Auglænd

Utdanningsforbundet

Liv Sommerfelt

Utdanningsforbundet

Håvard Nøsen

Utdanningsforbundet

Sigmund Ørland

Utdanningsforbundet

Ellen Møller Skolenes Landsforbund

Eilif Johansen

Skolenes Landsforbund 

Leif Olsen KS (skoleeier)

Liv Marit Meyer Pettersen

KS (skoleeier)

Sissel Brusegård

KS (skoleeier)

Tor-Einar Holvik Skinlo

KS (skoleeier)

Eivind Yrjan Stamnes

Elevorganisasjonen Molly Gibson Elevorganisasjonen 

Rådssekretær:
Maiken Patricia Ek Maiken.Patricia.Ek@udir.no
Utdanningsdirektoratet, Postboks 9359, Grønland, 0135 OSLO

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!