Teknologi- og industrifag

Faglig råd for teknologi- og industrifag (FRTI) jobber for å utvikle kvaliteten i de industrielle og tekniske fagene på videregående nivå.

Bilde av Tone Kjersti Belsby, leder FRTIP

Leder FRTI: Tone Kjersti Belsby (foto: Moment Studio)

Nestleder FRTI: Kristian Ilner

 

 » Side for faglige råd og SRY

Vi skal identifisere trender og utviklingstrekk og sørge for at utdanningene våre er utformet slik at de dekker arbeidslivets, den enkeltes og samfunnets behov for kompetanse.

Faglig råd for teknologi- og industrifag består av til sammen 18 medlemmer fra lærerorganisasjoner og arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner. Vi gir råd i saker som angår fagene våre når Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet ber om det. Vi fremmer også egne forslag når vi ser behov for å endre noe i utdanningsprogrammet. Det sittende faglig råd for teknologi- og industrifag er oppnevnt for perioden 2018–2021. Rådet vil arbeide med følgende saker i tiden fremover:

  • Læreplanrevisjon på Vg1, Vg2 og Vg3.
  • Oppfølging av det videre arbeidet med tilbudsstrukturen. Rådet vil ha særlig fokus på å følge opp arbeidet med valgbare fordypningsområder på Vg3, som ikke ble vedtatt med ny tilbudsstruktur.
  • Rekruttering. Etter mange år med nedgang var det en oppgang i søkertallene på 5 prosent på landsbasis og en forbedret kjønnsbalanse. NHOs kompetansebarometer viser at det er en stor etterspørsel blant bedrifter etter fagarbeidere innen teknologi- og industrifag. Faglig råd vil fortsette arbeidet med å øke rekrutteringen til utdanningsprogrammet og bedre kjønnsbalansen.
  • Internasjonalisering. Mange av fagområdene innen utdanningsprogrammet er påvirket av internasjonale forhold. Den internasjonale konkurransen er stor, og utenlandske arbeidere og firmaer blir i stor grad brukt i bransjen. Faglig råd vil følge NOKUTs arbeid med godkjenning av utenlandsk yrkesfaglig utdanning.
  • Andre saker. Utrede muligheten for å ta to fagbrev i løpet av en tre-års periode, følge igangsatte forsøk, utstyrssituasjonen og regionale kompetansesentre med mer.

Endringsforslag Faglig råd for teknologi- og industrifag fremmer overfor Utdanningsdirektoratet eller Kunnskapsdepartementet, stammer som regel fra en eller flere av organisasjonene som er representert i rådet. Hvis du ønsker å foreslå endringer i utdanningsprogrammet og er tilknyttet en av disse organisasjonene, bør du ta opp forslaget ditt internt før du henvender deg til rådet. Hvis du ikke er tilknyttet noen av organisasjonene, kan du ta kontakt med fagansvarlig i rådet.

Medlemmer og vara i Faglig råd for teknologi- og industrifag 
MedlemmerOrganisasjonVaramedlemmerOrganisasjon
Tone Kjersti Belsby Norsk industri

Kjetil Tvedt

Norsk industri

Hans Petter Bøe Rebo

Norsk industri

Tone Lange

NHO Mat og drikke

Leif Aasum

Spekter

Jone Klingsheim

NLF

Vidar Strande

Norsk bilbransjeforbund

Heidi Christine Lund

Norges bilbransjeforbund
Målfrid Rønnevik

Norsk olje og gass

Jan Hodneland

Norsk olje og gass
Evelyn Blohm-Dahl

NHO sjøfart

Elin Gudmundsen

KS 

Kristian Ilner Fellesforbundet

Kai Johansen

Fellesforbundet

Cathrine Ulvøy

Fellesforbundet

Trygve Skogseide

Fellesforbundet
Peter Hansen Norsk Transportarbeiderforbund

Sissel Karlsen

Norsk Transportarbeiderforbund

Bendik Flomstad

Fagforbundet

Cecilie Haga

Fagforbundet

Charlotte Dyrkorn

Industri Energi

Nina Helland

Industri energi

Håvard Galtestad

YS- Yrkestrafikkforbundet

Gunnar Amland

Norsk Sjømannsforbund

Navn kommer

Utdanningsforbundet

Navn kommer

Utdanningsforbundet

Erik Lysenstøen

Utdanningsforbundet

Sigmund Ørland

Utdanningsforbundet

Ellen Møller Skolenes Landsforbund

Roar Danielsberg

Skolenes Landsforbund 

Leif Olsen KS (skoleeier)

Kristina Rabe

KS (skoleeier)

Sissel Brusegård

KS (skoleeier)

Tor-Einar Holvik Skinlo

KS (skoleeier)

Harald Onseid

Elevorganisasjonen    Elevorganisasjonen

Rådets fagansvarlig

Stine Viddal Øi, svo@udir.no
Utdanningsdirektoratet, Postboks 9359, Grønland, 0135 OSLO

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!