Service og samferdsel

Faglig råd for service og samferdsel (FRSS) jobber for å utvikle kvaliteten i service- og samferdselsfagene på videregående nivå.

Bilde av Christian Danielsen, leder FRSS

Christian Danielsen, leder FRSS

Bilde av Anne Røvik Hegdahl, nestleder FRSS

Anne Røvik Hegdahl, nestleder FRSS

(foto: Moment Studio)  

 » Side for faglige råd og SRY

Vi skal identifisere trender og utviklingstrekk og sørge for at utdanningene våre er utformet slik at de dekker arbeidslivets, den enkeltes og samfunnets behov for kompetanse.

FRSS består for tiden av 16 medlemmer fra lærerorganisasjoner og arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner innenfor service- og samferdselsbransjen. Vi gir råd i saker som angår fagene våre når Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet ber om det. Vi fremmer også egne forslag når vi ser behov for å endre noe i utdanningsprogrammet. Et faglig råd blir oppnevnt for fire år av gangen. Det sittende FRSS ble konstituert i september 2017.

Stortingsmeldingen om Kunnskapsløftet         

Meld. St. 20 (2012-2013) om Kunnskapsløftet vil prege arbeidet vårt i det meste av perioden.

Gjennomgang av utdanningsprogrammet

FRSS skal gjennomgå utviklingen for alle fag rådet har ansvaret for og vurdere om

  • fagene fungerer som forutsatt
  • strukturen i utdanningsprogrammet er hensiktsmessig

Innholdet i læreplanene

Rådet skal vurdere om det er behov for å justere læreplanene. Vi vil gi innspill til endringer i læreplanene dersom vi finner det nødvendig.

Ønsker du å endre noe i utdanningsprogrammet?

Endringsforslag FRSS fremmer overfor Utdanningsdirektoratet eller Kunnskapsdepartementet, stammer som regel fra en eller flere av organisasjonene som er representert i rådet. Hvis du ønsker å foreslå endringer i utdanningsprogrammet og er tilknyttet en av disse organisasjonene, bør du ta opp forslaget ditt internt før du henvender deg til rådet. Hvis du ikke er tilknyttet noen av organisasjonene, kan du ta kontakt med rådets fagansvarlig.  

Oversikt over medlemmer i faglig råd for service og samferdsel: 
MedlemmerOrganisasjonVaramedlemmerOrganisasjon
Leif Aasum Spekter Jan-Terje Mentzoni NLF
Runar Karlsen NHO Service 

Bjørn Næss

NHO Handel
Janicke Stople NHO Transport

Claus Haals

NHO Logistikk og transport
Frode Vikhals Fagermo KS (arbeidsgiver)

Karine Johansen

KS (arbeidsgiver)
Anne Røvik Hegdahl Virke

Jon Anders Hesby

Virke
Håvard B. Galtestad YS

Hege Felberg 

YS 
Maren Alexandra Gulliksrud Handel og kontor Ole Christian Foss  Handel og Kontor  
Christian Danielsen Fagforbundet   Gry Bjørnstad Fagforbundet  
Peter Hansen Norsk transportarbeiderforbund Sissel Karlsen Norsk Transportarbeiderforbund
Marit Nilsen Norsk Arbeidsmandsforbund

Terje Mikkelsen

Norsk Arbeidsmandsforbund

Erik Lysenstøen

Utdanningsforbundet

Inger Albrigtsen

 Utdanningsforbundet
Solveig Eldegard Utdanningsforbundet

Stig Asle Nistad

 Utdanningsforbundet
Jørund Bjølverud Skolenes Landsforbund

Anita Ower Aasum

Skolenes Landsforbund
Jan Tvedt KS (skoleeier)

Aina Berntsen 

KS (skoleeier)
Tove Karlsrud KS (skoleeier) Heidi Tveide  KS (skoleeier) 
Madeleine Fallang Elevorganisajonen Philip Vogsted Elevorganisajonen 

Rådets fagansvarlig:
Stine Viddal Øi, Stine.Viddal.Oi@udir.no

Tlf: 23 30 12 53, Utdanningsdirektoratet, Postboks 9359, Grønland, 0135 OSLO

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!