Salg, service og reiseliv

Faglig råd for salg, service og reiseliv (FRSSR) jobber for å utvikle kvaliteten i salg, service- og reiseliv på videregående nivå.

Leder FRSSR: Merethe Sutton

Nestleder FRSSR: Anne Røvik Hegdahl

 » Side for faglige råd og SRY

Vi skal identifisere trender og utviklingstrekk og sørge for at utdanningene våre er utformet slik at de dekker arbeidslivets, den enkeltes og samfunnets behov for kompetanse.

Faglig råd for salg, service og reiseliv er et nyoppnevnt råd for utdanningsprogrammet salg, service og reiseliv. Det nye utdanningsprogrammet innføres fra skoleåret 2020/21. Vi er 16 medlemmer som jobber for å sikre at våre lærefag er av høy kvalitet og er relevant for eleven, lærlingen og arbeidslivet.
Utdanningsprogrammet vil lede frem til fire ulike fagbrev:

  • Salgsfaget
  • Service- og administrasjonsfaget
  • Sikkerhetsfaget
  • Reiselivsfaget

Som medlemmer i faglig råd representerer vi arbeidsgiversiden, arbeidstakersiden, samt skoleeiere, lærerorganisasjoner og elever innenfor disse fagområdene.

Stortingsmeldingen om Kunnskapsløftet         

Meld. St. 20 (2012-2013) om Kunnskapsløftet vil prege arbeidet vårt i det meste av perioden.

Gjennomgang av utdanningsprogrammet

FRSSR skal gjennomgå utviklingen for alle fag rådet har ansvaret for og vurdere om

  • fagene fungerer som forutsatt
  • strukturen i utdanningsprogrammet er hensiktsmessig

Innholdet i læreplanene

Rådet skal vurdere om det er behov for å justere læreplanene. Vi vil gi innspill til endringer i læreplanene dersom vi finner det nødvendig.

Ønsker du å endre noe i utdanningsprogrammet?

Endringsforslag FRSSR fremmer overfor Utdanningsdirektoratet eller Kunnskapsdepartementet, stammer som regel fra en eller flere av organisasjonene som er representert i rådet. Hvis du ønsker å foreslå endringer i utdanningsprogrammet og er tilknyttet en av disse organisasjonene, bør du ta opp forslaget ditt internt før du henvender deg til rådet. Hvis du ikke er tilknyttet noen av organisasjonene, kan du ta kontakt med rådets fagansvarlig.  

Medlemmer og vara i Faglig råd for salg, service og reiseliv
MedlemmerOrganisasjonVaramedlemmerOrganisasjon
Gry Strand Spekter Dan Tore Falnes Spekter
Runar Karlsen NHO Service og Handel

Leif Bache-Mathiesen

NHO Service og Handel
Anne Røvik Hegdahl Virke

Geir Ausland

Virke
Guro Lyngstad Myklestul KMD

Frode Vikhals Fagermo

KS (arbeidsgiver)
Henrik Hamborg NHO Reiseliv

Camilla Riise

NHO Luftfart
Raymond Engelstad Jamaris YS-Parat

Lars Magnus Rime 

YS-Parat
Maren Alexandra Gulliksrud HK i Norge Ole Christian Foss  HK i Norge
Kristine Hansen Fagforbundet  Britt Austad Fagforbundet  
Merethe Sutton Fellesforbundet Frank Schistad Fellesforbundet
Terje Mikkelsen Norsk Arbeidsmandsforbund

Sofia Rana

Kabinansattes forbund

Per Inge Bergan

Utdanningsforbundet

Inger Albrigtsen

Utdanningsforbundet
Solveig Eldegard Utdanningsforbundet

Stig Asle Nistad

Utdanningsforbundet
Merete Kurrak Skolenes Landsforbund

Kristin Sandvik

Skolenes Landsforbund
Jan Tvedt KS (skoleeier)

Hanne Rud 

KS 
Tove Karlsrud KS (skoleeier) Line Stebekk KS 
Gabriel Aaron Normann Bruun Elevorganisasjonen    

Rådets fagansvarlig:
Hans-Erik Slokvik, Hans-Erik.Slokvik@udir.no 

Tlf: 23 30 12 53, Utdanningsdirektoratet, Postboks 9359, Grønland, 0135 OSLO

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!