Salg, service og reiseliv

Faglig råd for salg, service og reiseliv (FRSSR) jobber for å utvikle kvaliteten i salg, service- og reiseliv på videregående nivå.

Bilde av Anne Røvik Hegdahl, nestleder FRSS

Anne Røvik Hegdahl, leder FRSSR

(foto: Moment Studio)  

 

(bilde kommer)

Martin Raaen Eidissen, nestleder FRSSR

 » Side for faglige råd og SRY

Vi skal identifisere trender og utviklingstrekk og sørge for at utdanningene våre er utformet slik at de dekker arbeidslivets, den enkeltes og samfunnets behov for kompetanse.

Faglig råd for salg, service og reiseliv er et nyoppnevnt råd for utdanningsprogrammet med arbeidstittelen salg, service og reiseliv. Det nye utdanningsprogrammet vil innføres fra skoleåret 2020/21. Vi er 16 medlemmer som jobber for å sikre at våre lærefag er av høy kvalitet og er relevant for eleven, lærlingen og arbeidslivet.
Utdanningsprogrammet vil lede frem til fire ulike fagbrev:

  • Salgsfaget
  • Førstelinje-tjenester (arbeidstittel)
  • Sikkerhetsfaget
  • Reiselivsfaget

Som medlemmer i faglig råd representerer vi arbeidsgiversiden, arbeidstakersiden, samt skoleeiere, lærerorganisasjoner og elever innenfor disse fagområdene.

Stortingsmeldingen om Kunnskapsløftet         

Meld. St. 20 (2012-2013) om Kunnskapsløftet vil prege arbeidet vårt i det meste av perioden.

Gjennomgang av utdanningsprogrammet

FRSSR skal gjennomgå utviklingen for alle fag rådet har ansvaret for og vurdere om

  • fagene fungerer som forutsatt
  • strukturen i utdanningsprogrammet er hensiktsmessig

Innholdet i læreplanene

Rådet skal vurdere om det er behov for å justere læreplanene. Vi vil gi innspill til endringer i læreplanene dersom vi finner det nødvendig.

Ønsker du å endre noe i utdanningsprogrammet?

Endringsforslag FRSSR fremmer overfor Utdanningsdirektoratet eller Kunnskapsdepartementet, stammer som regel fra en eller flere av organisasjonene som er representert i rådet. Hvis du ønsker å foreslå endringer i utdanningsprogrammet og er tilknyttet en av disse organisasjonene, bør du ta opp forslaget ditt internt før du henvender deg til rådet. Hvis du ikke er tilknyttet noen av organisasjonene, kan du ta kontakt med rådets fagansvarlig.  

Medlemmer og vara i Faglig råd for salg, service og reiseliv
MedlemmerOrganisasjonVaramedlemmerOrganisasjon
Gry Strand Spekter Dan Tore Falnes Spekter
Runar Karlsen NHO Service og Handel

Leif Bache-Mathiesen

NHO Service og Handel
Anne Røvik Hegdahl Virke

Geir Ausland

Virke
Frode Vikhals Fagermo KS (arbeidsgiver)*

Tor-Åge Brekkvassmo

KMD*
Terje Tidemann NHO Reiseliv

Camilla Riise

NHO Luftfart
Raymond Engelstad Jamaris YS-Parat

Lars Magnus Rime 

YS-Parat
Maren Alexandra Gulliksrud Handel og kontor Ole Christian Foss  Handel og Kontor  
Martin Raaen Eidissen Fagforbundet  Britt Austad Fagforbundet  
Merethe Sutton Fellesforbundet Frank Schistad Fellesforbundet
Terje Mikkelsen Norsk Arbeidsmandsforbund

Sofia Rana

Kabinansattes forbund

Per Inge Bergan

Utdanningsforbundet

Inger Albrigtsen

 Utdanningsforbundet
Solveig Eldegard Utdanningsforbundet

Stig Asle Nistad

 Utdanningsforbundet
Elisabeth Fauske Skolenes Landsforbund

Kristin Sandvik

Skolenes Landsforbund
Jan Tvedt KS (skoleeier)

Hanne Rud 

KS 
Tove Karlsrud KS (skoleeier) Heidi Tveide  KS 
Sander Marken Elevorganisasjonen    

Rådets fagansvarlig:
Stine Viddal Øi, Stine.Viddal.Oi@udir.no

Tlf: 23 30 12 53, Utdanningsdirektoratet, Postboks 9359, Grønland, 0135 OSLO

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!