Restaurant- og matfag

Faglig råd for restaurant- og matfag (FRRM) jobber for å utvikle kvaliteten i restaurant- og matfagene på videregående nivå.

Bilde av Bjørn Johansen, leder FRRM

Bjørn Johansen, leder FRRM

Bilde av Gunnar Bakke, nestleder FRRM

Gunnar Bakke, nestleder FRRM

(foto: Moment Studio)

 

 » Side for faglige råd og SRY

FRRM skal identifisere trender og utviklingstrekk og sørge for at utdanningene våre er utformet slik at de dekker arbeidslivets, den enkeltes og samfunnets behov for kompetanse.

FRRM består av til sammen 14 medlemmer fra lærer-, elev-, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner. Vi gir råd i saker som angår fagene våre når Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet ber om det. Vi fremmer også egne forslag når vi ser behov for å endre noe i utdanningsprogrammet. Et faglig råd blir oppnevnt for fire år av gangen. Det sittende FRRM ble konstituert i september 2017 og oppnevnt frem til høsten 2021. Rådet møtes fire ganger i året.

FRRM vil ha følgende prioriteringsområder året 2017/2018:

  1. Oppfølging av det videre arbeidet med tilbudsstrukturen.
  2. Kvalitetssikring av vurderingsordningene. Det bør være en målsetting at fylkeskommunene jobber under relativt like forhold når det kommer til lokalt gitt eksamen.
  3. Kvalitetssikring av alle veier mot fagbrev og kompetansebevis innenfor restaurant og matfag.
  4. Kartlegge utstyrs- og råvaresituasjon for de ulike lærefagene.

 

Ønsker du å endre noe i utdanningsprogrammet?

Endringsforslag FRRM fremmer overfor Utdanningsdirektoratet eller Kunnskapsdepartementet, stammer som regel fra en eller flere av organisasjonene som er representert i rådet. Hvis du ønsker å foreslå endringer i utdanningsprogrammet og er tilknyttet en av disse organisasjonene, bør du ta opp forslaget ditt internt før du henvender deg til rådet. Hvis du ikke er tilknyttet noen av organisasjonene, kan du ta kontakt med fagansvarlig Eirik Bertelsen, telefon 23 30 14 06.

Oversikt over medlemmer i faglig råd for restaurant- og matfag: 
MedlemmerOrganisasjonVaramedlemmerOrganisasjon
Espen Lynghaug NHO Mat og Drikke

Øyvind Haram

Sjømat Norge
Gunnar Bakke NHO Mat og Drikke

Petter Grøtvedt Kildebo

Nortura SA

Ole Michael Bjørndal  NHO Reiseliv Einar Øverås NHO Reiseliv

Astri Sjåvik

KS (arbeidsgiver)

Daniel Karlsrud

KS (arbeidsgiver)

Eva Erichsen

YS

Kirsti Strømhaug

YS

Jens-Petter Hagen

Fellesforbundet

Frank Schistad

Fellesforbundet

Merete Helland

Norsk Nærings- og Nytelsesarbeiderforbund

Irene Heimtun

Fagforbundet

Bjørn Johansen Norsk Nærings- og Nytelsesarbeiderforbund

Jon Andre Pettersen

Norsk Sjømannsforbund

Helga Hjeltnes

Utdanningsforbundet

Dina Gaupseth 

Utdanningsforbundet
Trond Urkegjerde Utdanningsforbundet

Marit F. Danielsen

Utdanningsforbundet

Eva Danielsen

Skolenes Landsforbund

Roard Arnt Fredlund

Skolenes landsforbund

Torbjørn Mjelstad

KS (skoleeier) Inger Jorunn Åsbø KS (skoleeier)

Lisbeth Sandtrøen

KS (skoleeier)

Geir Remme 

KS (skoleeier)

Emil Røys Reite

Elevorganisasjonen    

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!