Naturbruk

Faglig råd for naturbruk (FRNA) jobber for å utvikle kvaliteten i naturbruk på videregående nivå.

Bilde av Arvid Eikeland, leder FRNA

Arvid Eikeland, leder FRNA

Bide av Espen Lynghaug, nestleder FRNA

Espen Lynghaug, nestleder FRNA

(foto: Moment Studio) 

» Side for faglige råd og SRY

Vi skal identifisere trender og utviklingstrekk, og sørge for at utdanningene våre er utformet slik at de dekker arbeidslivets, den enkeltes og samfunnets behov for kompetanse.

FRNA består av til sammen 14 medlemmer fra arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, skoleeier, lærerorganisasjoner og elevorganisasjonen, med kompetanse innenfor landbruk, reindrift, skog, fiske og akvakultur. Vi gir råd i saker som angår fagene våre når Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet ber om det. Vi fremmer også egne forslag når vi ser behov for å endre noe i utdanningsprogrammet. Et faglig råd blir oppnevnt for fire år av gangen. Det sittende FRNA ble konstituert i september 2017. Rådet har besluttet å prioritere arbeid med følgende saker:

Utprøving av ny opplæringsmodell for agronom og gartner

Dagens utdanningsmodell for fagene agronom og gartner med tre års opplæring i skole, skal prøves ut i en ny modell med to års opplæring i skole etterfulgt av to års opplæring i bedrift. Utprøvingen gjennomføres fire utvalgte fylker. FRNA følger forsøket tett, og har blant annet nedsatt en referansegruppe.

Gjennomgang av tilbudsstrukturen

Rådet bistår Utdanningsdirektoratet i å gjennomgå tilbudsstrukturen på videregående nivå.

Meld St. 20 (2012-2013) På rett vei

Stortingsmeldingen om Kunnskapsløftet ga nye føringer for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Meldingen er svært viktig for rådets arbeid.

Ønsker du å endre noe i utdanningsprogrammet?

Endringsforslag FRNA fremmer overfor Utdanningsdirektoratet eller Kunnskapsdepartementet, stammer som regel fra en eller flere av organisasjonene som er representert i rådet. Hvis du ønsker å foreslå endringer i utdanningsprogrammet og er tilknyttet en av disse organisasjonene, bør du ta opp forslaget ditt internt før du henvender deg til rådet. Hvis du ikke er tilknyttet noen av organisasjonene, kan du ta kontakt med fagansvarlig for rådet.  

Oversikt over medlemmer i faglig råd for naturbruk: 
MedlemmerOrganisasjonVaramedlemmerOrganisasjon

Inger Johanne Sveen

Spekter

Anja Fyksen Lillehaug

Spekter

Bjørn Lauritzen

Maskinentreprenørenes Forbund 

Jørn Lileng Skogbrukets Landsforening 

Øyvind Haram

Sjømat Norge

Marit Bærøe Sjømat Norge
Espen Lynghaug NHO Mat og Drikke Petter Nilsen NHO Mat og drikke
Arvid Eikeland Fellesforbundet Terje Johansen Fellesforbundet

Astrid Mikalsen

Norsk Sjømannsforbund

Erlend Hanssen Norsk Sjømannsforbund
Audun Stautland Norges fiskarlag

Harald Linchausen

Norges Fiskarlag

Trine-Merethe Paulsen

Utdanningsforbundet

Terje Bolstad

Utdanningsforbundet 

Henning Bratthammer

Utdanningsforbundet

Jon Olav Martinsen 

Utdanningsforbundet 

Knut-Eirik Svendsen

Skolenes landsforbund

Bjarte Haugland 

Skolenes Landsforbund 

Inger Anita Smuk

Norske reindriftssamers landsforbund

Berit Anne Andersdtr
O. Kemi 

Norske reindriftssamers landsforbund

  

Bodil Onsaker Berg

KS (skoleeier)

Sigrun Bergseth 

KS (skoleeier) 

Ove Austmo

KS (skoleeier)

Vibeke Dyrvik   

KS (skoleeier)

Emelie Kjærnli Kristiansen

Elevorganisasjonen    

Fagansvarlig for rådet:

Jo Ulrik Lien, Jo.Ulrik.Lien@Utdanningsdirektoratet.no
23 30 27 23

Utdanningsdirektoratet, Postboks 9359, Grønland, 0135 OSLO

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!