Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Faglig råd for informasjonsteknologi og medieproduksjon (FRIM) jobber med å utvikle kvaliteten i IT- og mediefagene på videregående nivå.

FRIM skal identifisere trender og utviklingstrekk og sørge for at IKT og mediefagene er utformet slik at de dekker arbeidslivets, den enkeltes og samfunnets behov for kompetanse. FRIM består av til sammen 15 medlemmer fra lærerorganisasjoner, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner innenfor IT- og mediebransjen. Vi gir råd i saker som angår fagene våre når Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet ber om det. Vi fremmer også egne forslag når vi ser behov for å endre noe i utdanningsprogrammet. Rådet ble konstituert i november 2018.

FRIM vil følge arbeidet med å utvikle nye læreplaner for IKT og medieproduksjon tett. Rådet prioriterer også oppfølging av områder som vi vurderer at er viktige for en vellykket implementering av utdanningsprogrammet i 2020:

  • Satsing på lærer- og instruktørkompetanse – yrkesfaglærere/instruktører trenger tilgang på relevant etter- og videreutdanning slik at de er kvalifiserte til å undervise i det nye utdanningsprogrammet.
  • Utstyr til skolene – IT- og mediefagene krever at skolene har oppdatert utstyr.
  • Læreplasser – Rådet vil arbeide med å gjøre det nye utdanningsprogrammet kjent for IT og mediebedrifter.

Ønsker du å endre noe i utdanningsprogrammet?

Endringsforslag som rådet fremmer overfor Utdanningsdirektoratet eller Kunnskapsdepartementet, stammer som regel fra en eller flere av organisasjonene som er representert i rådet. Hvis du ønsker å foreslå endringer i utdanningsprogrammet og er tilknyttet en av disse organisasjonene, bør du ta opp forslaget ditt opp med egen organisasjon før saken behandles i rådet. Hvis du ikke er tilknyttet noen av organisasjonene, kan du ta kontakt med rådets fagansvarlig.

Medlemmer og vara i Faglig råd for Informasjonsteknologi og medieproduksjon
Medlem                     OrganisasjonVaramedlemOrganisasjon
Henriette Dolven NHO (Abelia) Marte Moslet NHO (Abelia)
Leif-Tore Martinsen KS Siri Halsan KS
Veslemøy Rysstad NHO (Mediebedriftenes landsfor.) Leif Holst Jensen NHO (Mediebedriftenes landsfor.)
 Nina B.A. Figenschow Virke Øistein Preus Virke
Christian Danielsen LO (Fagforbundet) Thomas Bekkenes LO (Fagforbundet)
Asghar Ali LO (El- og IT forbundet) Monica Derbakk LO (El- og IT forbundet)
Niels Edward Killi LO (Fellesforbundet) Ranveig Egenes LO (Fellesforbundet)
May Thingelstad YS (Parat Media) Liz Ovesen YS (Parat Media)
Synnøve Møll Rygg Utdanningsforbundet Tor Martinsen Utdanningsforbundet
Ove Aalo Utdanningsforbundet Wiggo Marthiniussen Utdanningsforbundet
Ståle Andre Bergersen Skolenes landsforbund Trine Lise Bang Skolenes landsforbund
Kjersti Normann KS (skoleeier) Trond Pettersen KS (skoleeier)
Bent Øystein Halden KS (skoleeier) Astrid Aas KS (skoleeier)
Malik Salahudeen Elevorganisasjonen Har ikke vararepresentant Elevorganisasjonen
Line Gaare Paulsen IKT-Norge Christopher Hoff IKT-Norge

Fagansvarlig for informasjonsteknologi og medieproduksjon:
Eirik Bertelsen, epost: Eirik.bertelsen@udir.no

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!