Håndverk, design og produktutvikling

Faglig råd for håndverk, design og produktutvikling jobber med å utvikle kvaliteten i fagene i videregående opplæring.

Marianne Monsrud, leder

Bilde av Marianne Monsrud, nestleder FRHD

  

Einar Hanisch, nestleder

 

 » Side for faglige råd og SRY

Utdanningsprogrammet for håndverk, design og produktutvikling er nytt fra skoleåret 2020-21. Utdanningsprogrammet leder til 41 ulike håndverksyrker. Gjennom opplæringen skal elevene og lærlingene erfare og få god kjennskap til håndverkstradisjonene som utgjør grunnlaget for disse yrkene. Utdanningsprogrammet samler fag der arbeidet i hovedsak er manuelt, og hvor overføring av kompetanse er handlingsbåren. Opplæringen skjer gjennom observasjon, herming og øving.

Fagene i utdanningsprogrammet formidler historie og tradisjoner, samtidig som utøverne jobber med nyskaping og produktutvikling. Bærekraftig utvikling og bruk av lokale råvarer er viktige perspektiv, og mange av fagene bruker fornybare ressurser og gjenbruker materialer. Yrkesutøverne i alle fagene forvalter og bringer videre tradisjonskunnskap av både immateriell og materiell karakter. De fleste av fagene i dette utdanningsprogrammet har til felles at de representerer sårbare fagmiljø med få utøvere. Det er marked for nyproduksjon i alle fag, samtidig er restaurering, reparering og rekonstruksjon en viktig del av markedsgrunnlaget.

Hva rådet jobber med

Rådet ønsker å være en viktig bidragsyter og samarbeidspartner for å kunne sikre at utdanningen er relevant for eleven, lærlingen og arbeidslivet, med høy kvalitet og god rekruttering.

Det er en viktig oppgave for rådet i inneværende periode å gi råd til Utdanningsdirektoratet i arbeidet med å utvikle det nye utdanningsprogrammet. Videre vil tiltak for å styrke de verneverdige tradisjonshåndverksfagene stå sentralt.

Medlemmer og vara i Faglig råd for håndverk, design og produktutvikling
MedlemmerOrganisasjonVaramedlemmerOrganisasjon
Solveig Torgersen Grinder NHO Service og Handel Charlotte Engstad NHO Service og Handel

Lise Fjeld

Spekter

Tom Andreassen

Spekter

Maja Leonardsen Musum Virke June Rasch-Olsen Virke

 

Spekter

Endre Lund Spekter
Roald Njåstad Fellesforbundet

Kjetil Larsen

Felelsforbundet
Elise Henden Fagforbundet 

Torhild Jensen

Fagforbundet  
Einar Hanisch (nestleder) YS

Benedicte Marie Bjerke 

YS 
Marianne Monsrud (leder) Utdanningsforbundet Terje Lerberg Utdanningsforbundet
Birgit Båfjord

Utdanningsforbundet

 

Utdanningsforbundet

Bjørn Arne Nordahl

Skolenes landsforbund

Ann Kristin Refsnes

Skolenes landsforbund

Jørn Olav Bekkelund

KS (skoleeier)

Marit Kristiansen

KS (skoleeier)

Sylvi Berg

KS (skoleeier)

Michael Erstad

KS (skoleeier)

Martine Eline Bjørnsdatter Mo

Sami Duodji

Svenn-Egil Knutsen  Samii Duodji
Inger Smedsrud

Norsk Håndverksinstitutt

Kjetil Storeheier Norheim

 Norsk Håndverksinstitutt

Hildegunn Bjørgen

Kulturrådet  Birgitte Solbu Kulturrådet 

Sanne Torsvik

Elevorganisasjonen  

 

 

Fagansvarlig:
Monika Thollefsen, Monika.Thollefsen@udir.no 
Utdanningsdirektoratet, Postboks 9359, Grønland, 0135 OSLO

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!