Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign

Faglig råd for frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (FRFBIE) jobber med å utvikle kvaliteten i fagene i videregående opplæring.

Faglig råd for frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign består av 12 medlemmer i oppnevningsperioden 2018-2021.

Rådet består av representanter fra arbeidstakerorganisasjonene (herunder lærerorganisasjoner), arbeidsgiverorganisasjonene, nasjonale og regionale utdanningsmyndigheter og elever/lærlinger.

Faglig råd skal være en viktig bidragsyter og samarbeidspartner for å kunne sikre at utdanningen er relevant, med høy kvalitet og god rekruttering.
Den nye læreplanen for utdanningsprogrammet frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (FBIE) gjelder for Vg1 fra skoleåret 2020-21.

Utdanningsprogrammet består av de fire lærefagene frisørfaget, blomsterdekoratørfaget, profileringsdesignfaget og maskør- og parykkmakerfaget og de to yrkeskompetansefagene interiør og eksponeringsdesign. Yrkeskompetansefagene har treårig opplæring i skole og gir ikke fag-/svennebrev.

Design og håndverk som fagene i frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign var en del av fram til høsten 2020, var et av utdanningsprogrammene som ble prioritert i gjennomgangen av tilbudsstrukturen, da programmet har flere og sammensatte utfordringer, bl.a. stor nedgang i søkertall og nedgang i antall nye lærekontrakter. Den store bredden mellom fagene har vært utfordrende både for skole og arbeidsliv, og det har derfor vært et mål å legge til rette for tidligere spesialisering på Vg1.

Medlemmer og vara i Faglig råd for frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign 
Medlem               OrganisasjonVaramedlemOrganisasjon
Jan Kristian Pettersen NHO Service og Handel/ Norges frisør og velværebedrifter Gro Rosland Pettersen NHO Service og Handel/ Norges frisør og velværebedrifter
Mirja Rahm Virke Julia Bottolfsen Virke
Anita Hope NHO Service og Handel   NHO handel

Janne Ottersen Fraas

Fagforbundet Jarle Kristoffersen Fagforbundet
Birgit Kildal Lorentzen HK Norge  Børje Furunes HK Norge
Eva Sharp Fagforbundet Therese Roald Fagforbundet
Åshild Lundetræ Fidje Utdanningsforbundet Inger Marie Osmundsvåg Utdanningsforbundet
Trond Halvorsen Utdanningsforbundet Oddny Markussen Utdanningsforbundet
Brith Antonsen Skolenes Landsforbund Erik Køpke Skolenes Landsforbund
Jim Lindquist KS (skoleeier) Gry Sørlie KS (skoleeier)
Bjørn Lien KS (skoleeier) Sonja Henriksen KS (skoleeier)
Leo Laukvik Elevorganisasjonen   Elevorganisasjonen

Fagansvarlig for rådet:
Ine Kjølstad Sander, Ine.Kjolstad.Sander@udir.no
Utdanningsdirektoratet, Postboks 9359, Grønland, 0135 OSLO

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!