Elektrofag

Faglig råd for elektrofag (FREL) jobber for å utvikle kvaliteten i elektrofagene på videregående nivå.

Bilde av Are Solli, leder

Are Solli, leder FREL

Bilde av Svein Harald Larsen, leder

Svein Harald Larsen, nestleder FREL

(foto: Moment Studio)

  » Side for faglige råd og SRY

Vi skal identifisere trender og utviklingstrekk og sørge for at utdanningene våre er utformet slik at de dekker arbeidslivets, den enkeltes og samfunnets behov for kompetanse.

Faglig råd for elektrofag består av til sammen 15 medlemmer fra lærerorganisasjoner og arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, og to observatører fra statlige etater. Vi gir råd i saker som angår fagene våre når Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet ber om det. Vi fremmer også egne forslag når vi ser behov for å endre noe i utdanningsprogrammet. Et faglig råd blir oppnevnt for fire år av gangen. Det sittende Faglig råd for elektrofag ble konstituert i september 2017. Rådet vil arbeide med følgende saker i tiden fremover:

 • Yrkesveiledning og rekruttering
  omfatter yrkesveiledning, rådgiving, karriereutvikling og rekruttering av elever og lærlinger til elektrofagene.
 • Tilbudsstruktur og dimensjonering
  omfatter etablering av nye lærefag, sammenslåing av fag, fordypningsområder, opplæringsmodeller, læretid og dimensjonering av utdanningstilbudet i elektrofag.
 • Læreplaner, kvalitet, vurdering, dokumentasjon
  omfatter innholdet i læreplaner, prosjekt til fordypning, vurdering av opplæringen, fagprøver og gjennomgående dokumentasjon i skole og lærebedrift innen elektrofagene.
 • Læreplasser
  omfatter etablering av læreplasser, slik at søkere til elektrofagene får fullført opplæringen og bedriftene får faglært arbeidskraft.
 • Internasjonale trender
  omfatter internasjonal mobilitet av arbeidskraft, produktutvikling, trender, bestemmelser og ordninger knyttet til EU og andre internasjonale organer.

Ønsker du å endre noe i utdanningsprogrammet?

Endringsforslag Faglig råd for elektrofag fremmer overfor Utdanningsdirektoratet eller Kunnskapsdepartementet, stammer som regel fra en eller flere av organisasjonene som er representert i rådet. Hvis du ønsker å foreslå endringer i utdanningsprogrammet og er tilknyttet en av disse organisasjonene, bør du ta opp forslaget ditt internt før du henvender deg til rådet. Hvis du ikke er tilknyttet noen av organisasjonene, kan du ta kontakt med rådets sekretær.  

Oversikt over medlemmer i faglig råd for elektrofag for perioden 2017 - 2021: 
MedlemmerOrganisasjonVaraOrganisasjon
Svein Harald Larsen Norsk Teknologi Åge Kristian Eksaa Lauritzen NELFO
Kjetil Tvedt Norsk Industri Tone Kjersti Belsby Norsk Energi

Brynhild Totland

Energi Norge

Thor Egil Johansen

Energi Norge 
Camilla Rise NHO Luftfart

Stig Rath

VKE

Alf Inge Fillingsnes

Spekter

Asle Strand

KS

Are Solli

EL og IT - forbundet

Liv Beate Eidem El & IT - forbundet

Monica Derbakk

EL og IT - forbundet

Knut Ø. Hamletsen El & IT - forbundet

Fred Løvli

EL og IT - forbundet

Torill Landøy El & IT - forbundet

Kine Asper

Fellesforbundet Stig Lundsbakken Fellesforbundet (LO)

Trond Våga

Industri og energi

Vegard Grøslie Wennesland Fellesforbundet (LO)

Ole Edvard Antonsen

Utdannings-forbundet Harald Johansen Utdannings-forbundet

Inger Vagle

Utdannings-forbundet Gro Vale Utdannings-forbundet
Øystein Fagerli

Skolenes
Landsforbund

Lothar Shüren Skolenes
Landsforbund

Hans Jacob Edvardsen

KS (skoleeier)

Henrik Thoreby KS (skoleeier)

Kristin St. Hillare

KS (skoleeier)

Gunvor Eldegard  KS (skoleeier)

Fredrick Doak

Elevorganisasjonen

 

 

Rådssekretær:
Knut Maarud, knut.maarud@udir.no, Tlf: 23 30 13 19
Utdanningsdirektoratet, Postboks 9359, Grønland, 0135 OSLO

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!