Elektro og datateknologi

Faglig råd for elektro og datateknologi (FRED) jobber for å utvikle kvaliteten på utdanningen i elektro- og datateknologiske fag på videregående nivå.

Bilde av Svein Harald Larsen, leder

Svein Harald Larsen, leder FRED

Bilde av Are Solli, leder

Are Solli, nestleder FRED

(foto: Moment Studio)

  » Side for faglige råd og SRY

Vi skal identifisere trender og utviklingstrekk og sørge for at utdanningene våre er utformet slik at de dekker arbeidslivets, den enkeltes og samfunnets behov for kompetanse.

Faglig råd for elektro og datateknologi består av til sammen 15 medlemmer og to observatører fra statlige etater. Vi gir råd i saker som angår fagene våre når Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet ber om det. Vi fremmer også egne forslag når vi ser behov for å endre noe i utdanningsprogrammet. Et faglig råd blir oppnevnt for fire år av gangen. Faglig råd for elektro og datateknologi ble oppnevnt i september 2018. Rådet vil arbeide med følgende saker i tiden fremover:

 • Yrkesveiledning og rekruttering
  omfatter yrkesveiledning, rådgiving, karriereutvikling og rekruttering av elever og lærlinger til elektrofagene.
 • Tilbudsstruktur og dimensjonering
  omfatter etablering av nye lærefag, sammenslåing av fag, fordypningsområder, opplæringsmodeller, læretid og dimensjonering av utdanningstilbudet i elektrofag.
 • Læreplaner, kvalitet, vurdering, dokumentasjon
  omfatter innholdet i læreplaner, prosjekt til fordypning, vurdering av opplæringen, fagprøver og gjennomgående dokumentasjon i skole og lærebedrift innen elektrofagene.
 • Læreplasser
  omfatter etablering av læreplasser, slik at søkere til elektrofagene får fullført opplæringen og bedriftene får faglært arbeidskraft.
 • Internasjonale trender
  omfatter internasjonal mobilitet av arbeidskraft, produktutvikling, trender, bestemmelser og ordninger knyttet til EU og andre internasjonale organer.

Ønsker du å endre noe i utdanningsprogrammet?

Endringsforslag Faglig råd for Elektrofag og datateknologi fremmer overfor Utdanningsdirektoratet eller Kunnskapsdepartementet, stammer som regel fra en eller flere av organisasjonene som er representert i rådet. Hvis du ønsker å foreslå endringer i utdanningsprogrammet og er tilknyttet en av disse organisasjonene, bør du ta opp forslaget ditt internt før du henvender deg til rådet. Hvis du ikke er tilknyttet noen av organisasjonene, kan du ta kontakt med rådets faganvarlig.  

Oversikt over medlemmer i Faglig råd for elektro og datateknologi
MedlemmerOrganisasjonVaraOrganisasjon
Svein Harald Larsen Norsk Teknologi Åge  Lauritzen NELFO
Kjetil Tvedt Norsk Industri Tone Kjersti Belsby Norsk Energi

Brynhild Totland

Energi Norge

Thor Egil Johansen

Energi Norge 
Camilla Rise NHO Luftfart

Thor Lexow

NHO

Alf Inge Fillingsnes

Spekter

Asle Strand

KS

Are Solli

EL og IT - forbundet

Liv Beate Eidem El & IT - forbundet

Monica Derbakk

EL og IT - forbundet

Knut Øystein Moen Hamletsen El & IT - forbundet

Fred Løvli

EL og IT - forbundet

Torill Landøy El & IT - forbundet

Kine Asper

Fellesforbundet Stig Lundsbakken Fellesforbundet (LO)

Trond Våga

Industri og energi

Kristian Ilner Fellesforbundet (LO)

Ole Edvard Antonsen

Utdanningsforbundet Harald Johansen Utdanningsforbundet

Inger Vagle

Utdanningsforbundet Lene Repvik Storrø Utdanningsforbundet
Øystein Fagerli

Skolenes
Landsforbund

Anne Kristine Søndervik Skolenes
Landsforbund

Hans Jacob Edvardsen

KS (skoleeier)

Gunvor Eldegard KS (skoleeier)

Aina Berntsen

KS (skoleeier)

Henrik Thoreby  KS (skoleeier)

Frida Anine Hagen

Elevorganisasjonen

 

 Elevorganisasjonen

Runar Røsbekk

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

   

Jens Harald Jensen

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

   

Fagansvarlig:
Knut Maarud, knut.maarud@udir.no, Tlf: 23 30 13 19
Utdanningsdirektoratet, Postboks 9359, Grønland, 0135 OSLO

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!