Design og tradisjonshåndverk

Faglig råd for design og tradisjonshåndverk (FRDT) jobber med å utvikle kvaliteten i design og tradisjonshåndverk på videregående nivå

Marianne Monsrud, leder FRDT

Bilde av Marianne Monsrud, nestleder FRHD

Solveig Torgersen Grinder, nestleder FRDT

Bilde av Solveig Torgersen Grinder, leder

(foto: Moment Studio)

 » Side for faglige råd og SRY

Utdanningsprogrammet for design og tradisjonshåndverk innføres fra skoleåret 2020-21. De 43 lærefagene i utdanningsprogrammet ligger i dag i utdanningsprogram for design og håndverk.

Design og håndverk er et av utdanningsprogrammene som var prioritert i gjennomgangen av tilbudsstrukturen. Utdanningsprogrammet har flere og sammensatte utfordringer. En av utfordringene er stor nedgang i søkertall og nedgangen i antall nye lærekontrakter. Søkningen har gått jevnt nedover i perioden 2007 til 2015. Statistikken viser videre at design og håndverk er det utdanningsprogrammet med den laveste andelen elever som følger ordinær progresjon fra Vg1 til Vg2. Dette, sammen med et relativt høyt antall elever som velger påbygging til studiekompetanse, fører til at rekrutteringen til lærefagene og arbeidsmarkedet ikke er tilstrekkelig. Vg1 design og håndverk leder til 49 lærefag og 3 yrkeskompetansefag. Den store bredden mellom fagene oppleves som utfordrende både for skole og arbeidsliv, og det har vært et mål å legge til rette for økt yrkesretting på Vg1.

Som et resultat av en større gjennomgang av tilbudsstrukturen, ble det besluttet å dele utdanningsprogrammet for design og håndverk i to nye utdanningsprogram. Disse har arbeidstitlene Frisør, blomster- og interiørdesign og Design og tradisjonshåndverk. De nye utdanningsprogrammene vil være søkbare fra skoleåret 2020-21.

Mediefagene som var lagt til design og håndverk som en midlertidig ordning i forkant av gjennomgangen av tilbudssturen, blir ivaretatt i nytt utdanningsprogram for IKT og medieproduksjon (arbeidstittel) fra samme år.

Hva rådet jobber med

Rådet ønsker å være en viktig bidragsyter og samarbeidspartner for å kunne sikre at utdanningen er relevant for eleven, lærlingen og arbeidslivet, med høy kvalitet og god rekruttering.

En viktig oppgave for rådet i inneværende periode vil være å gi råd til Utdanningsdirektoratet i arbeidet med å utvikle det nye utdanningsprogrammet. Videre vil tiltak for å styrke de små verneverdige fagene stå sentralt.

Rådet har sitt første møte i november der de konstituerer seg selv og utarbeider en arbeidsplan for perioden.

Medlemmer og vara i Faglig råd for design og tradisjonshåndverk
MedlemmerOrganisasjonVaramedlemmerOrganisasjon
Solveig Torgersen Grinder NHO Service og Handel Charlotte Engstad NHO Service og Handel

Lise Fjeld

Spekter

Tom Andreassen

Spekter

Maja Leonardsen Musum Virke Ragnvald Nore Virke

Nils Marius Johansen

Spekter

Endre Lund Spekter
Roald Njåstad Fellesforbundet

Kjetil Larsen

Felelsforbundet
Elise Henden Fagforbundet 

Torhild Jensen

Fagforbundet  
Einar Hanisch YS

Benedicte Marie Bjerke 

YS 
Marianne Monsrud Utdanningsforbundet Terje Lerberg Utdanningsforbundet
Svein Røed

Utdanningsforbundet

Birgit Båfjord 

Utdanningsforbundet

Bjørn Arne Nordahl

Skolenes landsforbund

Ann Kristin Refsnes

Skolenes landsforbund

Jørn Olav Bekkelund

KS (skoleeier)

Marit Kristiansen

KS (skoleeier)

Sylvi Berg

KS (skoleeier)

Michael Erstad

KS (skoleeier)

Martine Eline Bjørnsdatter Mo

Sami Duodji

Svenn-Egil Knutsen  Samii Duodji
Inger Smedsrud

Norsk Håndverksinstitutt

Tore R. Tøndevold

 Norsk Håndverksinstitutt

Hildegunn Bjørgen

Kulturrådet  Birgitte Solbu Kulturrådet 

Ida Pollestad

Elevorganisasjonen  

 

 

Fagansvarlig:
Monika Thollefsen, Monika.Thollefsen@udir.no 
Utdanningsdirektoratet, Postboks 9359, Grønland, 0135 OSLO

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!