Design og håndverk

Faglig råd for design og håndverk (FRDH) jobber med å utvikle kvaliteten i håndverksfagene på videregående nivå.

Marianne Monsrud, leder FRDH

Bilde av Marianne Monsrud, nestleder FRHD

Solveig Torgersen Grinder, nestleder FRDH

Bilde av Solveig Torgersen Grinder, leder

(foto: Moment Studio)

 » Side for faglige råd og SRY

Vi skal identifisere trender og utviklingstrekk og sørge for at utdanningene våre er utformet slik at de dekker arbeidslivets, den enkeltes og samfunnets behov for kompetanse.

FRDH består av til sammen 14 medlemmer fra elev- og lærerorganisasjoner og arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner innenfor håndverksbransjen. Vi gir råd i saker som angår fagene våre når Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet ber om det. Vi fremmer også egne forslag når vi ser behov for å gjøre endringer i utdanningsprogrammet. Et faglig råd blir oppnevnt for fire år av gangen. Det sittende FRDH ble konstituert i september 2017.

Struktur, læreplaner og utstyr

Rådet ønsker å prioritere arbeid med å sikre gode læreplaner og tiltak for å bedre verksteds- og utstyrssituasjonen i skolene. Vi vil også jobbe med tilbudsstrukturen innenfor utdanningsprogrammet. Design og håndverk er det programmet som har flest små og verneverdige håndverksfag, og vi ønsker derfor å jobbe for at disse blir i varetatt.

Samarbeid mellom skole og næringsliv

Rådet er opptatt av at samarbeidet mellom skole og lokalt næringsliv må bli bedre. Vi mener det vil gi bedre muligheter for praksisopplæring og karriereveiledning og dermed øke rekrutteringen og styrke fagene.

Lærernes og instruktørenes kompetanse

Rådet mener at lærernes og instruktørenes kompetanse i håndverk er avgjørende for elevenes opplæring i skole og bedrift og for videre yrkes- og utdanningsvalg. Karriereveiledningen må også bli bedre. Lærerne må få bedre kunnskap om samfunnets behov for kompetanse og muligheter for elevene. Elever må få like muligheter og veiledning uavhengig av om de er unge eller voksne.

Ønsker du å endre noe i utdanningsprogrammet?

Endringsforslag FRDH fremmer overfor Utdanningsdirektoratet eller Kunnskapsdepartementet, stammer som regel fra en eller flere av organisasjonene som er representert i rådet. Hvis du ønsker å foreslå endringer i utdanningsprogrammet og er tilknyttet en av disse organisasjonene, bør du ta opp forslaget ditt internt før du henvender deg til rådet. Hvis du ikke er tilknyttet noen av organisasjonene, kan du ta kontakt med rådets sekretær.  

Oversikt over medlemmer i faglig råd for design og håndverk: 
MedlemmerOrganisasjonVaramedlemmerOrganisasjon
Solveig Torgersen Grinder NHO Handel Charlotte Engstad NHO Handel

Lise Fjeld

Spekter

Tom Andreassen Spekter
Ragnvald Nore Virke Anne-Mari Kleppe Virke

Cato Karpow

NHO håndverk

Jan Kristian Pettersen NHO Handel
Øistein Preus Virke

Anne-Mari Samskott

Fagforbundet (LO)
Janne O. Fraas Fagforbundet (LO)

Kjetil Larsen

Fellesforbundet (LO) 
Niels E. Killi Fellesforbundet (LO)

Kristin Mulleng Sezer 

Fellesforbundet (LO) 
Ranveig Egenes Fellesforbundet (LO)

Mona Bjørnstad 

YS 

Karina Sandnes

YS

Tanja Stensland Håskjold 

YS

Kristin Eilertsen YS Terje Lerberg

Utdanningsforbundet

Marianne Monsrud

Utdanningsforbundet

Åshild Fidje

Utdanningsforbundet

Birgit Båfjord

Utdanningsforbundet

Lina Krogstad

Skolenes landsforbund

Brith Antonsen

Skolenes landsforbund

Gry Sørlie

KS (skoleeier)

Stein Kristiansen

KS (skoleeier)

Trond pettersen

KS (Skoleeier)

Kjersti Normann

KS (skoleeier)

 

 

Agathe Waage

Elevorganisasjonen    

Mattias Harr

Landsorganisajsonen
Samiid Duodjis
Svenn-Egil Knutsen
Duollja
Landsorganisajsonen
Samiid Duodjis

Rådssekretær:
Monika Thollefsen, Monika.Thollefsen@udir.no Tlf: 23 30 27 04
Utdanningsdirektoratet, Postboks 9359, Grønland, 0135 OSLO

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!