Bygg- og anleggsteknikk

Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) jobber med å utvikle kvaliteten i bygg- og anleggsfagene på videregående nivå.

Bilde av Jørgen Leegaard, leder FRBA

Jørgen Leegaard, leder FRBA (foto: Moment Studio)

Bilde av Hege Skulstad Espe, nestøleder FRBA

Hege Skulstad Espe, nestleder FRBA (foto: Moment Studio)

Side for faglige råd og SRY

FRBA skal identifisere trender og utviklingstrekk og sørge for at bygg- og anleggsutdanningene er utformet slik at de dekker arbeidslivets, den enkeltes og samfunnets behov for kompetanse.

FRBA består av til sammen 14 medlemmer fra lærerorganisasjoner og arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner innenfor bygg- og anleggsbransjen. Vi gir råd i saker som angår fagene våre når Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet ber om det. Vi fremmer også egne forslag når vi ser behov for å endre noe i utdanningsprogrammet. Et faglig råd blir oppnevnt for fire år av gangen. Det sittende FRBA ble konstituert i september 2017.

Ønsker du å endre noe i utdanningsprogrammet?

Endringsforslag FRBA fremmer overfor Utdanningsdirektoratet eller Kunnskapsdepartementet, stammer som regel fra en eller flere av organisasjonene som er representert i rådet. Hvis du ønsker å foreslå endringer i utdanningsprogrammet og er tilknyttet en av disse organisasjonene, bør du ta opp forslaget ditt internt før du henvender deg til rådet. Hvis du ikke er tilknyttet noen av organisasjonene, kan du ta kontakt med rådets fagansvarlig.

Oversikt over medlemmer i Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk for perioden 2017-2021:
MedlemOrganisasjonVaramedlemOrganisasjon
Jørgen Leegaard Byggenæringens landsforening Caroline Khoury Nilsen Byggenæringens landsforening
Thomas Norland Byggenæringens landsforening Kari Silsand Wilsgård Byggenæringens landsforening
Terje Eikevold

Maskinentreprenørenes Forbund

Lars Egil Vaarum Maskinentreprenørenes Forbund
Anne Jensen NHO Service Thore Sveum KS (arbeidsgiver)
Rune Berg YS Jarle Kristoffersen Fagforbundet (LO)
Hege Skulstad Espe Fellesforbundet Knut Birger Andersen Fellesforbundet (LO)

Marie Slåen Granøien

Fellesforbundet Harald Braathen Fellesforbundet (LO)

Brede Edvardsen

Norsk Arbeidsmandsforbund Anita Paula Johansen Norsk Arbeidsmandsforbund
Hans Martin Pedersen Utdanningsforbundet

Susanne Ramsland

Utdanningsforbundet
Inge Rasmussen Utdanningsforbundet

Petter Høglund

Utdanningsforbundet
Marit Lensjø Skolenes landsforbund

Matz Antonsen

Skolenes landsforbund
Ola Ivar Eikebø KS (skoleeier)

Jessie Strand Fagervoll

KS (skoleeier)
Turid Borud KS (skoleeier) Arne Aulstad KS (skoleeier)
Alida de Lange D'Agostino Elevorganisasjonen    

Fagansvarlig:
Mari Bakke Ingebrigtsen, mailto:Mari.Bakke.Ingebrigtsen@udir.noTlf: 23 30 12 53
Utdanningsdirektoratet, Postboks 9359, Grønland, 0135 OSLO

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!