Bygg- og anleggsteknikk

Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) jobber med å utvikle kvaliteten i bygg- og anleggsfagene på videregående nivå.

Bilde av Jørgen Leegaard, leder FRBA

Jørgen Leegaard, leder FRBA (foto: Moment Studio)

Bilde av Hege Skulstad Espe, nestøleder FRBA

Hege Skulstad Espe, nestleder FRBA (foto: Moment Studio)

Side for faglige råd og SRY

FRBA skal identifisere trender og utviklingstrekk og sørge for at bygg- og anleggsutdanningene er utformet slik at de dekker arbeidslivets, den enkeltes og samfunnets behov for kompetanse.

FRBA består av til sammen 14 medlemmer fra utdanningsorganisasjoner og arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner innenfor bygg- og anleggsbransjen. Vi gir råd i saker som angår fagene våre når Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet ber om det. Vi fremmer også egne forslag når vi ser behov for å endre noe i utdanningsprogrammet. Et faglig råd blir oppnevnt for fire år av gangen. Det sittende rådet ble konstituert i oktober 2018.

Ønsker du å endre noe i utdanningsprogrammet?

Endringsforslag som rådet fremmer overfor Utdanningsdirektoratet eller Kunnskapsdepartementet, stammer som regel fra en eller flere av organisasjonene som er representert i rådet. Hvis du ønsker å foreslå endringer i utdanningsprogrammet og er tilknyttet en av disse organisasjonene, bør du ta opp forslaget ditt opp med egen organisasjon før saken behandles i rådet. Hvis du ikke er tilknyttet noen av organisasjonene, kan du ta kontakt med rådets fagansvarlig.

Medlemmer og vara i Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk 
MedlemOrganisasjonVaramedlemOrganisasjon
Jørgen Leegaard Byggenæringens landsforening    
Thomas Norland Byggenæringens landsforening Kari Silsand Wilsgård Byggenæringens landsforening
Terje Eikevold

Maskinentreprenørenes Forbund

Frode Mosenget Andersen Maskinentreprenørenes Forbund
Jorulf Brøvig Silde NHO Service og Handel Kristin V. Øvrum KS (arbeidsgiver)
Rune Berg YS Olav Strømmen Fagforbundet 
Hege Skulstad Espe Fellesforbundet Knut Birger Andersen Fellesforbundet

Marie Slåen Granøien

Fellesforbundet Harald Braathen Fellesforbundet

Brede Edvardsen

Norsk Arbeidsmandsforbund Steinar Rindholen Norsk Arbeidsmandsforbund
Petter Høglund Utdanningsforbundet

Øyvind Tekshov

Utdanningsforbundet
Ingeborg Bøe Utdanningsforbundet

Inge Rasmussen

Utdanningsforbundet
Marit Rødsjø Skolenes Landsforbund

Matz Andre Antonsen

Skolenes Landsforbund
Ola Ivar Eikebø KS (skoleeier)

Jessie Strand Fagervoll

KS (skoleeier)
Turid Borud KS (skoleeier) Arne Aulstad KS (skoleeier)
Jo Sigurd Barlien Elevorganisasjonen    Elevorganisasjonen

Fagansvarlig:
Bente Tronrud, bente.tronrud@udir.no
Utdanningsdirektoratet, Postboks 9359, Grønland, 0135 OSLO

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!