Støttemateriell om lærlinger

Her kan du som er lærling søke nyttig informasjon om læretiden, og hvordan du går frem for å søke læreplass. I tillegg kan lærebedrifter finne nødvendig støttemateriell til opplæring av lærlinger i egen virksomhet. Vi deler også råd og tips om hvordan bedrifter kan tilrettelegge opplæringen, og hvordan du som er prøvenemndsmedlem kan gå frem når du skal gjennomføre en fag-/svenneprøve.

Filmer om læreplass

Vi har laget seks korte filmer (varighet mel. 0,38-1,53 min) om hvordan du som elev kan forberede deg for å få læreplass.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!