Særløp

Ett år på skole og tre år i bedrift.

Dette er lærefag som er for små til at det kan opprettes egne Vg2. I særløpsfagene går du bare Vg1 i skole, deretter har du tre års læretid i bedrift, med to års opplæring og ett års verdiskaping, totalt fire år. I løpet av læretiden skal du også ha opplæring i programfag og fellesfag. Det er obligatorisk eksamen i læreplanen for særløp Vg2 og Vg3 / opplæring i bedrift, og i tillegg kan du kan trekkes ut til eksamen i fellesfag (norsk, engelsk, samfunnsfag).

Det er ofte få læreplasser i særløpsfagene. Søker du et særløpsfag, bør du derfor også søke andre aktuelle Vg2. Du finner særløpsfagene i beskrivelsen av de enkelte utdanningsprogrammene.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!