Praksiskandidatordning (for voksne)

Praksiskandidatordningen er en ordning for voksne som kan dokumentere lang og allsidig yrkespraksis.

Ordningen er derfor ikke en opplæringsordning, men en rett til å melde seg til fag- eller svenneprøve uten opplæring i skole og læretid i bedrift.

Praksiskandidater må ha bestått en egen eksamen før de melder seg opp til fag- eller svenneprøven.

Praksiskandidater går opp til samme praktiske prøve som lærlinger. Prøvenemnda i faget kan velge å be deg om å komme med forslag til hvor fag- eller svenneprøven skal avholdes. Du kan for eksempel foreslå at prøven gjennomføres i den bedriften du er ansatt i.

Retningslinjer for vurdering av kandidatenes praksis

Regelverk for praksiskandidatordningen

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!