Praksisbrev

Målgruppen for ordningen er elever fra grunnskolen som kan ha svake karakterer og høyt fravær, men som ikke har lærevansker eller særskilte opplæringsbehov.

Elevene skal over tid kunne oppnå kompetansemålene ved en mer praktisk opplæring i bedrift. Elevene i målgruppen er arbeidsorienterte, men har lite motivasjon for ordinær skole.

Se rundskriv for praksisbrevordningen Udir-2-2017

Utvikling av lokale læreplaner for praksisbrev

Opplæring fram til praksisbrev skjer med utgangpunkt i lokalt utviklede læreplaner. Læreplaner for praksisbrev skal ta utgangspunkt i det ordinære læreplanverket for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Et utvalg kompetansemål hentes fra Vg1, Vg2 og Vg3 fra det gjeldende utdanningsprogrammet.

Kompetansemålene i læreplanene for praksisbrev skal tilpasses to års opplæring. Opplæringen skal ha en praktisk innretning. 

Skoleeier har ansvar for at

  • det blir utviklet lokale læreplaner for praksisbrev
  • opplæringen blir gjennomført i samsvar med disse læreplanene
  • elevene blir vurdert i den kompetansen som er fastsatt i den lokale læreplanen
  • utvalg av kompetansemål (faglig innhold) gjøres i samarbeid med partene i arbeidslivet ut fra et lokalt behov for kompetanse

Omfang av praksisbrevet

Omfang av kompetansemål i læreplaner for praksisbrev skal ikke overstige mer enn 50 prosent av normal arbeidsbyrde som læreplaner for programfagene/programområdene legger opp til for elever og lærlinger. Utvalg av kompetansemål må være tilstrekkelig til å sikre at kandidaten etter fullført og bestått praksisbrevløp, kan oppnå full kompetanse i det aktuelle lærefaget i løpet av ordinær opplæringstid.

Praksisbrevprøve

Opplæringen avsluttes med en praksisbrevprøve, og det utstedes dokumentasjon på praksisbrev, som dokumenterer kompetansen som er oppnådd. Omfanget av praksisbrevprøven avgjøres lokalt innenfor en ramme på 1-4 virkedager.

Kandidaten skal etter praksisbrevprøven kunne fortsette opplæringen og oppnå full kompetanse i lærefaget i løpet av ordinær opplæringstid. Praksisbrevet kan derfor ansees som et delmål på veien mot fullt fagbrev. Du kan laste ned og fylle ut praksisbrevet/diplomet i boksen til høyre.

Opplæring i fellesfag

I tillegg skal kandidatene ha opplæring i fellesfagene norsk, matematikk og samfunnsfag over to år. Opplæringen i fellesfagene skal følge ordinære læreplaner, inkludert gjeldende bestemmelser for vurdering.

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!