Overgang fra Vg1 studiespesialisering til alle yrkesfag på Vg2

Vi innfører en ny ordning der elever fra Vg1 studiespesialisering kan gå over til Vg2 yrkesfag, og samtidig fullføre opplæringen på normert tid. Skoleeier kan ta ordningen i bruk fra skoleåret 2018-2019.

Gjelder for elever fra Vg1 studiespesialisering

Ordningen gjelder for elever som har fullført Vg1 studiespesialisering. De har fullført kravet til fellesfag på Vg2 på yrkesfag, og det frigjør 196 årstimer til opphenting av programfag fra Vg1 i det aktuelle yrkesfaglige utdanningsprogrammet.

Kryssløp

Ordningen organiseres som kryssløp i tilbudsstrukturen. Alle de yrkesfaglige programområdene på Vg2 inngår i ordningen. Det vil si at elever kan søke seg fra Vg1 studiespesialisering til det yrkesfaglige Vg2-tilbudet de ønsker. Vi synliggjør kryssløpene i Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2019.

Det er frivillig for skoleeier å tilby ordningen med kryssløp fra Vg1 studiespesialisering til alle yrkesfaglige programområder på Vg2.

Fag- og timefordeling

I Vg2 skal elevene hente opp kompetanse fra programfagene på Vg1 i det aktuelle yrkesfaglige utdanningsprogrammet. Dette gjør de i et eget fag på 196 årstimer med navnet yrkesfaglig opphenting. For øvrig følger eleven opplæringen på Vg2 i programfagene, yrkesfaglig fordypning og kroppsøving på lik linje med de øvrige elevene på Vg2 yrkesfag.

Det nye faget på 196 årstimer får navnet yrkesfaglig opphenting

De 196 timene der elevene skal hente kompetansemål fra programfagene på Vg1 blir et eget fag, med navnet yrkesfaglig opphenting. Faget har en generell fagkode med tittel «Yrkesfaglig opphenting». Fagkoden er YFO2002. Faget føres på kompetansebeviset etter Vg2 og følges av et vedlegg som viser innholdet, slik man også gjør når det gjelder yrkesfaglig fordypning.

Eleven skal ha standpunktkarakter i faget yrkesfaglig opphenting. Eleven skal ikke opp til eksamen i faget.

Elever som etter § 3-33 i forskrift til opplæringsloven har rett til særskilt eksamen i yrkesfaglig opphenting, skal opp til en praktisk eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Nasjonale rammer med forskriftstatus

Utdanningsdirektoratet har fastsatt nasjonale rammer for utvikling av lokale læreplaner i faget yrkesfaglig opphenting. De nasjonale rammene har forskriftstatus. Rammene inneholder nasjonale krav for utvikling av lokal læreplan for eleven og bestemmelser om sluttvurdering. Det er også utarbeidet forslag til mal for en slik lokal læreplan.

Skoleeier får ansvar for at det blir utviklet en lokal læreplan i faget yrkesfaglig opphenting. Denne planen skal beskrive hvilke kompetansemål eleven skal hente opp fra Vg1. Planen skal også beskrive hvordan opplæringen skal organiseres.

For å legge til rette for erfaringsdeling, vil Utdanningsdirektoratet samle læreplaner for yrkesfaglig opphenting på sine nettsider. Vi vil komme tilbake med informasjon om dette.

Evaluere ordningen

Vi skal evaluere ordningen og blant annet vurdere om modellen gjør det mulig for elevene å hente opp tilstrekkelig kompetanse fra programfagene på Vg1, samtidig som de følger progresjonen i Vg2. I tillegg vil vi se på om kompetansen disse elevene oppnår også gjør at de blir attraktive søkere til læreplass etter Vg2. Vi skal også følge med på om ordningen fører til at færre elever søker Vg1 yrkesfag og om det opprettes færre elevplasser på Vg1 yrkesfag.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!