Kryssløp fra Vg1 studiespesialisering til alle yrkesfag på Vg2

Elever fra Vg1 studiespesialisering kan gå over til Vg2 yrkesfag, og samtidig fullføre opplæringen på normert tid.

Gjelder for elever fra Vg1 studiespesialisering

Ordningen gjelder for elever som har fullført Vg1 studiespesialisering. De har fullført kravet til fellesfag på Vg2 på yrkesfag, og det frigjør 196 årstimer til opphenting av programfag fra Vg1 i det aktuelle yrkesfaglige utdanningsprogrammet. 

Kryssløp

Ordningen organiseres som kryssløp i tilbudsstrukturen. Alle de yrkesfaglige programområdene på Vg2 inngår i ordningen. Det vil si at elever kan søke seg fra Vg1 studiespesialisering til det yrkesfaglige Vg2-tilbudet de ønsker. Det er frivillig for skoleeier å tilby kryssløpet. 

Fag- og timefordeling

I Vg2 skal elevene hente opp kompetanse fra programfagene på Vg1 i det aktuelle yrkesfaglige utdanningsprogrammet. Dette gjør de i et eget fag på 196 årstimer med navnet yrkesfaglig opphenting i Fag- og timefordelingen. For øvrig følger eleven opplæringen på Vg2 i programfagene, yrkesfaglig fordypning og kroppsøving på lik linje med de øvrige elevene på Vg2 yrkesfag.

Yrkesfaglig opphenting

De 196 timene der elevene skal hente kompetansemål fra programfagene på Vg1 er et eget fag. Faget heter yrkesfaglig opphenting og har fagkoden YFO2002. Faget skal føres på kompetansebeviset etter Vg2 og følges av et vedlegg som viser innholdet, slik man også gjør når det gjelder yrkesfaglig fordypning.

Eleven skal ha standpunktkarakter i faget yrkesfaglig opphenting. Eleven skal ikke opp til eksamen i faget.

Elever som etter § 3-30 i forskrift til opplæringsloven har rett til særskilt eksamen i yrkesfaglig opphenting, skal opp til en praktisk eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt.

Nasjonale rammer med forskriftstatus

Utdanningsdirektoratet har fastsatt nasjonale rammer for utvikling av lokale læreplaner i faget yrkesfaglig opphenting. De nasjonale rammene har forskriftstatus. Rammene inneholder nasjonale krav for utvikling av lokal læreplan for eleven og bestemmelser om sluttvurdering. Det er også utarbeidet forslag til mal for en slik lokal læreplan.

Skoleeier har ansvar for at det blir utviklet en lokal læreplan i faget yrkesfaglig opphenting. Denne planen skal beskrive hvilke kompetansemål eleven skal hente opp fra Vg1. Planen skal også beskrive hvordan opplæringen skal organiseres.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!