Friskoleloven er endret til privatskoleloven

Endringene 15. juni 2022 innebærer at loven endrer navn til lov om private skoler med rett til statstilskudd (privatskolelova).

Formålet med denne lova er å medverke til at det kan opprettast og drivast private skolar, slik at foreldre og elevar kan velje andre skolar enn dei offentlege, jf. menneskerettsloven.  (jf. § 1-1).

Det er ikke lenger mulig å gi godkjenning av nye skoler etter grunnlagene

  • videregående opplæring i yrkesfaglige utdanningsprogram
  • særskilt profil

Skoler som allerede er godkjent på disse to grunnlagene, kan heretter bare få godkjent «nødvendige driftsendringer» (jf. § 2-1).

Til Lovdata og privatskoleloven