Søknader om å starte privatskoler 2021

29 skoler søkte om å starte privatskoler med mulig oppstart høsten 2021. Av disse var det 19 grunnskoler og 10 videregående skoler. 14  søkere fikk avslag og 13 er godkjent etter privatskoleloven. 

Begrunnelsen for avslagene er forskjellige. De som ønsker å se den helhetlige begrunnelsen, kan søke om innsyn i vedtaket til post@udir.no

Søkere som har fått avslag, kan klage til oss innen tre uker. Vi vil gjøre en ny vurdering av saken. Hvis vi opprettholder vårt vedtak, sender vi klagen videre til Kunnskapsdepartementet for endelig behandling. 

I tabellen ser du hvilke skoler som fikk avslag på søknaden og hvilke som er godkjent. 

SkolerTypeFylkeKommuneGodkjent/avslag
All-I-Skolen ASgrunnskoleVikenHaldenGodkjent
Blomsterdekoratørskolen BLOKvideregåendeOsloOsloAvslått

Childrens International School Asker AS

grunnskole

VikenAskerAvslått
Childrens International School Kristiansand ASgrunnskoleAgderKristiansandAvslått
Childrens International School Oslo ASgrunnskoleOsloOsloAvslått
Danielsen ungdomsskole Haugalandet ASgrunnskoleVestlandKarmøyGodkjent
Elvebyen ungdomsskole ASgrunnskoleVikenDrammenAvslått 
Fiksdal Friskule SAgrunnskoleMøre og RomsdalVestnesAvslått
Florø Montessoriskole ASgrunnskoleVestland KinnGodkjent
Hans Nielsen Hauges grunnskole ASgrunnskoleOsloOsloGodkjent
Hans Nielsen Hauges grunnskole Follo ASgrunnskoleVikenNordre FolloGodkjent
Havbruksakademiet Nord ASvideregåendeNordlandVestvågøyFortsatt under behandling
Kongsberg Steinerskole ASgrunnskoleVikenKongsbergGodkjent
Kristen Friskole FrolandgrunnskoleAgderFrolandAvslått
Nesheim Privatskole ASgrunnskoleAgderArendalAvslått
Neso Byggfagskole ASvideregående NordlandVåganFortatt under behandling
Norges Toppidrettsgymnas Bergen ASvideregåendeVestlandBergenGodkjent
Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole Asker ASvideregåendeVikenAskerGodkjent
Norlights International School Oslo ASvideregåendeOsloOsloGodkjent
Oasen skole Arendal ASgrunnskoleAgderArendalAvslått
Odal EnSpiregrunnskoleInnlandetSør-OdalAvslått
Realfagsskole ASvideregåendeVikenKongsbergAvslått
Sbkf videregående skole ASvideregåendeVikenÅs

Godkjent 

Skagerak International School, Tønsberg A/S

grunnskole

Vestfold og TelemarkTønsbergAvslått

Skarnsundet Montessoriskole SA

grunnskole

TrøndelagInderøyAvslått
Stiftelsen Sørlandets Maritime videregående skolevideregåendeAgderKristiansandGodkjent

Tresfjord Friskule SA

grunnskole

Møre og RomsdalVestnesAvslått
Vegår videregående skole ASvideregåendeAgderVegårsheiGodkjent
Wang Ung Follo ASgrunnskoleVikenNordre FolloGodkjent

Skoler må få godkjent driftstillatelse før de starter opp.